• Úřední hodiny na sekeretariátu školy
   - pro vyřízení dokladů, potvrzení o studiu apod.

   - školní jídelna a vstupní čipy - až poslední týden letních prázdnin (tedy od pondělí 26. 8.)
  • V týdnu od 10. 6. -14. 6. jsme se ve školní družině rozhodli věnovat nějaký čas zvířátkům. Povídali jsme si o jejich životě od mláďat až po dospělé jedince. Zjišťovali jsme, čím se živí, kde žijí a co všechno potřebují ke svému životu.
  • V druhém červnovém týdnu proběhlo vyhodnocení soutěže v 3D modelování v Tinkercadu pro 3D tisk v sedmých třídách. Učitelé informatiky Jarmila Balážiová a Ondřej Čáp dali tři květnové týdny prostor žákům vytvořit návrhy modelů významných budov. Zatímco v 7. A se pustili do navrhování staveb z celého světa, v 7. B zvládli krásně zpracovat významné české stavby.
  • 15. května 2024 se 2. a 4. oddělení školní družiny vydalo od školy autobusem na zábavnou a poutavou exkurzi do Pavilonu Anthropos v Brně.

   Toto ojedinělé muzeum dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celé Evropy. Disponuje rozsáhlou expozicí o původu a vývoji člověka a počátcích jeho kultury. Děti si tak mohly se zaujetím prohlédnout řadu originálních artefaktů ve vitrínách a poté si přiblížit život prvních sběračů a lovců na velmi zajíma
  • 27. květen patřil ve školní družině Africe. Hudebníci skupiny Emongo přivezli kousek své rodné země – Konga – do Nezamyslic.

   Poutavé vyprávění o této zemi, přírodě, vzdělávání, hudbě bylo natolik strhující, že zvedlo z laviček nejen děti a všichni se vlnili v rytmu jejich písní.
  • Dne 15. května 2024 proběhl v Prostějově okresní turnaj Open ve vybíjené pro 4. a 5. třídy. Po loňském triumfu, kde jsme získali skvělé 3. místo, jsme letos dosáhli fantastického úspěchu, kdy jsme se poprvé v historii naší školy umístili na 1. místě v okresním finále deseti nejlepších škol z okresu. Zároveň jsme tak postoupili do krajského finále.
  • Od 26. dubna do 12. května 2024 probíhala celostátní výzva s názvem Psaní od srdce pod hlavičkou Diakonie.
   Myšlenkou Psaní od srdce je navázat písemnou komunikaci se starými lidmi, kteří nemají vůbec nebo téměř nikoho, s kým by mohli sdílet své životní osudy. Cílem tak je společné sdílení zážitků a přinášení pozitivních chvilek ženám a mužům v domovech pro seniory po celé České republice.
   Žáci naší školy se tak rovněž do tohoto projektu zapojili
  • Geologické olympiáda – krajské kolo

   Žáci devátého ročníku, kteří zdárně zvládli kola školní a okresní, postoupili do kola krajského (Komárek M., Hýsek T., Buriánek F. a Koutská V z 9. B a Přibylová A. z 9. A) a reprezentovali naši školu na Geologické olympiádě 2024, která se zaměřila na objevování fascinujícího světa nerostných surovin. Soutěž probíhala 8. 4. 2024 v Olomouci ve Vlastivědném muzeu. Geologická olympiáda je nejen prostředkem k pod
  • Pangea je mezinárodní matematická soutěž pro žáky základních škol, která se koná v několika zemích světa. Cílem soutěže je podnítit zájem žáků o matematiku a rozvíjet jejich matematické dovednosti. Soutěž se obvykle skládá z několika kategorií, které pokrývají různé úrovně znalostí a dovedností.
   • VIZE ŠKOLY

   • „Kdo se dobře cítí, ten dosahuje lepších výsledků“

   • Naším hlavním cílem je proměnit školu v prostředí, kde se žákům s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. 


   • Chci vidět děti v akci - na fotografiích
 • ŠKOLNÍ ČASOPIS PÍSAŘÍK

  Několikrát nejlépe oceněný v celorepublikové soutěži
 • Novinky

  Zjistěte, co je nového na naší škole
  • Školní kolo recitační soutěže
   • Školní kolo recitační soutěže

   • 25. 5. 2023
   • V pondělí 22. května se na naší škole konala recitační soutěž pro žáky 1. stupně. Zúčastnilo se jí 41 recitátorů. Porota, kterou tvořily paní zástupkyně Jarmila Krupičková, paní učitelky Marcela Horáková a Miloslava Oralová, měla nelehký úkol vybrat ze soutěžících ty nejlepší.

    Výsledky soutěže:

    Kategorie 1. tříd

   • Školní kolo recitační soutěže: Číst více
  • Nakrmte Plastožrouta – ŠD – 25. 5. 2023
   • Nakrmte Plastožrouta – ŠD – 25. 5. 2023

   • 25. 5. 2023
   • V letošním školním roce se školní družina zapojila do akce: „Nakrmte Plastožrouta“.

    Do sběru víček z PET lahví se však zapojili i sběrači z vyšších ročníků a od září do konce května bylo společně nasbíráno a dětmi ŠD – dle barev – vytříděno 90 kg odpadu.

    Odevzdaná víčka budou sloužit k výrobě kompostérů pro zahrádkáře a poděkování patří všem, kteří tak udělali něco prospěšného pro životní prostředí.

   • Nakrmte Plastožrouta – ŠD – 25. 5. 2023: Číst více
  • Český den proti rakovině
   • Český den proti rakovině

   • 24. 5. 2023
   • Letos se tradičně žáci naší školy zapojili do celostátní akce Český den proti rakovině. Pod vedením Jany Kocourkové, Carmen Dočkalové a Ladislava Čecha nabízely tři skupinky žáků z osmých a devátých tříd žluté kytičky za 20,- Kč před školou, školkou a obecní prodejnou.

    Žáci s doprovodem zašli i na obecní úřad, kde se každoročně setkali s milým přijetím; poté navštívili druhou vyučovací hodinu každou třídu zvlášť a umožnili tak každému žákovi pomocí drobného finančního daru a přispět na boj s touto zákeřnou nemocí.

   • Český den proti rakovině: Číst více
  • Okresní kolo turnaje ve vybíjené
   • Okresní kolo turnaje ve vybíjené

   • 21. 5. 2023
   • Dne 18. května 2023 proběhl v Prostějově okresní turnaj Open ve vybíjené pro 4. a 5. třídy. Po loňské premiéře, kde jsme bohužel nezabodovali (ale zanechali velice dobrý dojem), jsme získali cenné zkušenosti, které jsme maximálně využili. Právě z těchto důvodů, a díky neskutečné bojovnosti žáků, jsme letos získali fantastické třetí místo.

   • Okresní kolo turnaje ve vybíjené: Číst více
  • Soutěž ve vaření Zdravá 5
   • Soutěž ve vaření Zdravá 5

   • 21. 5. 2023
   • Touto cestou bych ráda poděkovala dětem, které se zapojily do celostátní soutěže Zdravá 5 se svým kuchařským umem a celkově zabojovaly proti dalším 350 soutěžním týmům.

    Jmenovitě děkuji Dominice Letochové, Karolínce Matušincové, Adélce Mikové, Simonce Proškové, Nikolce Leciánové a Danu Zbořilovi. Naše týmy sice nepostoupily, ale krásná vzpomínka a získané zkušenosti nám jistě zůstanou.

   • Soutěž ve vaření Zdravá 5: Číst více
  • Projekt zdravá výživa v ŠD
   • Projekt zdravá výživa v ŠD

   • 19. 5. 2023
   • Ve středu 3. 5. 2023 nás ve školní družině navštívila výživová poradkyně Lucie Němcová.

    Vysvětlila nám základy zdravé výživy a jak je pro naše tělo důležitý pitný režim. Zjistili jsme, kolik kostek cukru obsahují slazené nápoje a že jsou pro naše tělo velmi škodlivé. Dozvěděli jsme se, že pro náš organismus je nejlepší čistá voda a nápoje z ovoce.

   • Projekt zdravá výživa v ŠD: Číst více
  • Šipkovaná v 5. a 6. oddělení ŠD
   • Šipkovaná v 5. a 6. oddělení ŠD

   • 19. 5. 2023
   • Na vycházce (16. května) si děti zahrály na šipkovanou, tentokrát s malou obměnou, a to hledáním drobných lahviček s „džiny“, ukrytých různě v přírodě směrem na Mokroš.

    Úkoly, které byly uloženy uvnitř lahviček, řešily děti s velkým nadšením a radostí. Sestavovaly své jméno z přírodnin, obíhaly stromy, kličkovaly po cyklostezce…

   • Šipkovaná v 5. a 6. oddělení ŠD: Číst více
  • Příběhy našich sousedů
   • Příběhy našich sousedů

   • 17. 5. 2023
   • Naše škola se ve školním roce 2022/2023 ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum zapojila do projektu Příběhy našich sousedů.

    Cílem projektu je vytvořit tým složený z žáků 8. a 9. ročníků, který má za úkol najít a zkontaktovat místního pamětníka, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie či zajímavé dokumenty z jeho života, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou nebo televizní reportáž. Reportáže zachycující vzpomínky pamětníků se pak stanou nedílnou součástí Paměti národa, což je mezinárodní sbírka vzpomínek pamětníků důležitých historických událostí 20. století. Dostupná je na stejnojmenném internetovém archivu.

   • Příběhy našich sousedů: Číst více
  • Soutěž Pangea
   • Soutěž Pangea

   • 16. 5. 2023
   • V tomto školním roce se naše škola poprvé hromadně zapojila do celorepublikové matematické soutěže Pangea. Každý ročník měl svou kategorii. Soutěžilo se online a Pangey se zúčastnilo celkem 56 žáků vybraných z každé třídy od pátého do devátého ročníku.

    V rámci školy máme tyto výsledky:

    5. ročník
    1. místo: Hudečková Adéla, 5. B
    2. místo: Špíšek Kryštof, 5. A a Moravcová Diana, 5. A
    3. místo: Kureja Kryštof, 5. A

   • Soutěž Pangea: Číst více
  • Dárky pro maminky ke Dni matek ve 4. oddělení ŠD
   • Dárky pro maminky ke Dni matek ve 4. oddělení ŠD

   • 15. 5. 2023
   • Děti dávají svým maminkám vlastnoručně vyrobené dárky ke Dni matek, aby jim poděkovaly za veškerou lásku a péči, kterou jim dávají po celý rok.

    K tomutu krásnému gestu se rozhodly i děti ze školní družiny. Maminkám jsme vyrobili originální přání a klobouček na zeď.

    Vychovatelka Iva Friedbergová.

   • Dárky pro maminky ke Dni matek ve 4. oddělení ŠD: Číst více
  • Malba akvarelem ve školní družině
   • Malba akvarelem ve školní družině

   • 15. 5. 2023
   • První májový týden jsme si ve 4. oddělení školní družiny zpestřili akvarelovou malbou.

    Akvarel je malba, při které se používá barva (ve tvaru malé kostky) rozpustná ve vodě a maluje se tzv. stylem mokrý do mokrého – papír se předem namočí a maluje se štětcem. Barvy se krásně rozpíjí a mísí do sebe. Maluje se na speciální papír.

   • Malba akvarelem ve školní družině: Číst více
  • Úspěchy žáků v programování
   • Úspěchy žáků v programování

   • 14. 5. 2023
   • Žáci Klubu zábavné robotiky a programování a také někteří deváťáci se účastnili školního kola v programování (jazyk SCRATCH). Konalo se již 22. března 2023, účastnilo se 12 žáků.

    Výsledky jsou následující:

    1. Šmudla Jaroslav - 8. B
    2. Kocourek Lukáš - 8. B
    3. Komárek Martin - 8. B

    4. Dvořák Lukáš - 9. B
    5. Kroužilová Zdeňka - 8. B
    6. Čuri Adam - 8. A
    7. Zapletal Filip - 6. B
    8. Herodek Lukáš - 7. B
    9. Antoníček Daniel - 9. B
    10. Prošek Jiří - 8. B
    11. Bogar Karel - 7. A
    12. Rapant Vladimír - 9. B

   • Úspěchy žáků v programování: Číst více
  • Výsledky ankety o příměstských táborech
   • Výsledky ankety o příměstských táborech

   • 13. 5. 2023
   • Anketa o příměstských táborech za období letních prázdnin 2020, 2021 a 2022.

    Na anketu v jarním období tohoto roku odpovědělo celkem 55 rodičů.

    Táborů se v tříletém období kumulativně účastnilo celkem 251 dětí 1. stupně ZŠ.

    Z výsledků lze zjistit, že organizačně byly tábory zajištěny dobře, včetně přihlašování a plateb
    s využitím školního informačního systému EDUPAGE.

   • Výsledky ankety o příměstských táborech: Číst více
  • Projektový den Vesmír ve 4. odd. ŠD
   • Projektový den Vesmír ve 4. odd. ŠD

   • 9. 5. 2023
   • Dne 26. dubna navštívil naši školu pan Jonatan Binder z prostějovské hvězdárny, aby dětem z 1., 2., 3. a 4. oddělení školní družiny přiblížil hravou formou fungování vesmíru a jeho zákonitosti, a to především příběh Měsíce – našeho jediného přirozeného satelitu.

    Děti se tak pomocí 3D projekce přes interaktivní tabuli dozvěděly, proč se Měsíci říká Měsíc, jak vzniká na Měsíci kráter, a třeba i co je to popelavý svit.

   • Projektový den Vesmír ve 4. odd. ŠD: Číst více
  • Exkurze sedmých ročníků do ZOO Olomouc
   • Exkurze sedmých ročníků do ZOO Olomouc

   • 9. 5. 2023
   • Dne 27. dubna se žáci sedmých tříd vydali na exkurzi do ZOO Olomouc. Odjezd žáků do Olomouce byl autobusem během 1. vyučovací hodiny od budovy školy. Před prohlídkou ZOO byli děti rozděleny do dvou skupin. Každé skupiny se ujal jeden průvodce a strávil s ní přibližně dvě hodiny. Po skončení instruktáže s průvodcem měli žáci možnost projít různé pavilony a prostory zoo podle vlastní úvahy. Exkurze byla pro každého žáka velkým přínosem, protože se dozvěděli o životě zvířat mnohem víc než při běžné návštěvě. Žáci byli s návštěvou zoo spokojeni.

   • Exkurze sedmých ročníků do ZOO Olomouc: Číst více
  • Štafetový pohár 2023
   • Štafetový pohár 2023

   • 9. 5. 2023
   • 26. dubna jsme se mohli opět zúčastnit štafetového závodu pro žáky prvního stupně. Žáci se utkali ve štafetovém běhu na 8 x 100 m a 8 x 200 m a mohli si vyzkoušet doplňkové disciplíny v hodu medicinbalem a skokem z místa.

    Mladší tým štafety, složený z žáků třetích tříd, tedy Cetkovského Davida, Cetkovské Denisy, Dvořáka Jakuba, Pavelky Vojtěcha, Pospíšila Tadeáše, Pospíšilové Martiny, Kurejové Alžběty a Kurejové Žofie obsadil v kategorii mladších pěkné 4. místo.

   • Štafetový pohár 2023: Číst více
  • Krajské kolo OVOV
   • Krajské kolo OVOV

   • 9. 5. 2023
   • Krajské kolo OVOV 2023

    25. dubna se na prostějovské základní škole Melantrichova již tradičně konalo velké atletické klání v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. V krajském kole se celkem 23 žáků popralo o postupová místa do okresního kola. Své atletické dovednosti museli předvést v trojskoku, hodu medicinbalem, přeskocích přes švihadlo na dvě minuty, klicích na dvě minuty a 1000 m nebo driblingu. Ve velké konkurenci se našim žákům povedlo urvat několik postupových míst do krajského kola, které se bude konat 25. května v Hranicích na Moravě. Postupující žáci: Doležel Jiří, Dvořák Jakub, Matušincová Karolína, Přibylíková Eliška, Srnečková Karolína a Jakub Zelinka. Všem žákům blahopřeji k výkonům a postupujícím žákům přeji hodně sportovního štěstí v krajském kole.

   • Krajské kolo OVOV: Číst více
  • Zemětřesení v devátých ročnících
   • Zemětřesení v devátých ročnících

   • 9. 5. 2023
   • V rámci výuky přírodopisu se 19. a 20. dubna stali z žáků devátých ročníků nakrátko architekti. Za úkol dostali postavit stavbu, která by odolala zemětřesení způsobené zemětřesoučitelkami. Za pomocí špejlí a plastelíny se jim povedlo vytvořit pozoruhodné stavby, které odolaly různé síle zemětřesení. Doufáme, že si celou akci mimo vzdělávacího charakteru žáci také řádně užili.

   • Zemětřesení v devátých ročnících: Číst více
  • Celostátní finále Soutěže Finanční gramotnost
   • Celostátní finále Soutěže Finanční gramotnost

   • 9. 5. 2023
   • V pátek 28. dubna 2023 se v Praze uskutečnilo celostátní finále 12. ročníku „Soutěže Finanční gramotnost“, do kterého se probojovalo družstvo našich deváťáků ve složení: Lucie Benešová, Lenka Cyprianová a Lukáš Dvořák.

    Ve finálovém kole, které se konalo v prostorách České národní banky, se naši žáci utkali s dalšími vítězi krajských kol.

   • Celostátní finále Soutěže Finanční gramotnost: Číst více
  • Dubnový badmintonový turnaj
   • Dubnový badmintonový turnaj

   • 9. 5. 2023
   • Duben byl na naší škole měsícem badmintonu. Během hodin tělesné výchovy se na druhém stupni pilovala strategie a herní taktika v badmintonové čtyřhře, která vyvrcholila turnajem. Vzhledem k velkému množství přihlášených týmů byl turnaj rozdělen do dvou dnů, kdy se 18. 4. utkali žáci z osmých a devátých ročníků v celkovém počtu šestnácti týmů. 21.4. se pak utkali žáci šestých a sedmých ročníků v počtu patnácti týmů.

   • Dubnový badmintonový turnaj: Číst více
 • Partneři

  Děkujeme našim partnerům za spolupráci
  • ZUŠ Němčice nad Hanou
  • Agrodružstvo Tištín
  • KMP Prostějov, spol. s r.o.
  • PB plast
  • DDM Orion Němčice nad Hanou
  • Respono, a.s.
  • Naupo s.r.o.
  • OH mont, s.r.o.
  • PM SPED
  • Pevnost poznání UP Olomouc
  • Projekt O2 chytrá škola - „Podpořeno z programu O2 Chytrá škola.“