• Současnost školy

    • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice, zřizovaná městysem Nezamyslice, vykonává činnost základní a mateřské školy, a dále školní družiny a školní jídelny pro základní školu a pro mateřskou školu.

     Reálná kapacita školy je více než 400 žáků. Školu navštěvují děti z těchto spádových obcí: Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Mořice, Koválovice-Osíčany, Víceměřice, Tištín. Žáci z Tištína a Koválovic-Osíčan navštěvují 1. – 4. ročník ve spádové škole v Tištíně. Do 5. ročníku přecházejí většinou do naší školy.

      

     JAK TO VE ŠKOLE VYPADÁ?

     Podívejte se na VIDEO níže.....

      

     Škola je tvořena nově třemi budovami – starou budovou (1. stupeň) a novějšími přístavbami (1. a 2. stupeň). Ve škole je vybudován výtah pro handicapované.

     K dispozici je více jak 20 učeben, většinu z nich tvoří univerzální učebny, které jsou na 1. i 2. stupni. Máme 6 oddělení školní družiny. Oddělení jsou funkčně vybavena tak, aby pomáhala naplnit obsah zájmového vzdělávání žáků.

     Okolí školy (lesopark, fotbalové a dětské hřiště a moderní sportovní hala) poskytuje velmi dobré možnosti pro činnosti školní družiny i pro tělesnou výchovu.

     Počítačová síť obsahující 40 počítačů umožňuje žákům přístup na internet ve dvou učebnách.


     Současná prostorová kapacita školy se výrazně zlepšila přístavbou budovy C od 1.9.2017. 

     • VIDEOPROHLÍDKA ŠKOLY