• Co je to ŠD?

    •  

     ŠD je školské zařízení vychovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování. Pedagogická práce ve ŠD má svá specifika – dětem zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času.

     Činnost ve ŠD rozvíjí díte v dovednostech důležitých pro život ve společnosti.

     Děti se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Družina napomáhá posilovat osobnost a největší roli zde hraje vhodná motivace, radost z činnosti, ctižádost, povzbuzování. Důležitou úlohu má ŠD v prevenci sociálně patologických jevů. Nesmíme zapomínat ani na to, že dítě, které právě absolvovalo šk. vyučování nevydrží sedět potichu a „být hodné“.

     Pro ŠD vypracovává vedoucí vychovatelka celoroční plán, který slouží jako orientační podklad pro vypracování měsíčních plánů v jednotlivých odděleních.

     Každý měsíc probíhá v jednotlivých odděleních společná akce pro všechna oddělení.

     Základ práce je i v jednotlivých odděleních, kde záleží na nápadistosti každé vychovatelky.

      

     POZOR - přihlašování bylo možné pouze přes systém EDUPAGE
      

     (Pozn.: žáci prvního ročníku jsou již - papírově  - přihlášeni do  ŠD a do kroužku Sportovní hry)

     POSTUP je na stránce s přehledem kroužků:

     POSTUP