• Hledačská výzva 2020/2021

    • V knihovně se schovaly dva nové tituly od absolventských tříd 2021. 9.A i 9.B „dozdobily“ každá jednu novou knihu a schovala ji mezi ostatní ve školní knihovně. Kdo novinky najde a alespoň jednu přečte (ověřím si wink), obdrží odměnu.

     Malá nápověda: hledáte beletrii; jedna kniha je od autora českého, druhá od australského (jméno psáno německy).

     Další možné indicie získáte při návštěvě knihovny v úterý a ve čtvrtek, a to vždy během 5. vyučovací hodiny.

     Těším se na úspěšné řešitele!

     Jana Kocourková