• PhDr. Pavel Čapka

    • NABÍDKA SLUŽEB

     PhDr. Pavel Čapka, školní psycholog

     email: capka.pav(zavinac)gmail.com,

     tel.: 604 65 10 97

      

     Konzultace:

     Středa                                    7:00 – 10:00

     Konzultaci je možné si sjednat emailem, telefonicky nebo osobně v konzultačních hodinách.

      

     Kdo za mnou může přijít?

      

     Žák, který…

     …má problém se spolužáky, s kamarády, necítí se ve třídě dobře.

     …si nerozumí s učiteli.

     …má obtíže doma, s rodiči, se sourozenci.

     …má problémy s učením, nebo neví, jak se má učit

     …se cítí osaměle, smutně, něco jej trápí.

     …si potřebuje popovídat a neví s kým.

     …potřebuje poradit s výběrem dalšího studia

     …má z něčeho strach a rád by si o tom s někým promluvil.

      

     Rodič, který…

     …má pocit, že jeho dítě má problémy se spolužáky.

     …zjišťuje výchovné problémy s dítětem.

     …objeví výukové problémy a neprospívání u svého dítěte.

     …má pocit, že učitelé nerozumí jemu ani dětem.

     …chce svému dítěti více porozumět

     …má dítě, které se bojí chodit do školy, nebo se mu do ní chodit nechce.

      

     Učitel, který…

     …řeší výukové problémy svých žáků.

     …řeší výchovné problémy žáků.

     …cítí narušení v třídním kolektivu.

     …chce pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.

     …chce pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.

     …potřebuje radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

     …chce více poznat svoje žáky.

      

      

     Náplň mé práce je:

     • individuální práce se žáky (konzultace, poradenství)
     • práce se školními kolektivy – posilování vzájemných vztahů ve třídě, mapování třídního klimatu
     • pomoc při adaptování se na nový třídní kolektiv
     • spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtížích
     • konzultace pro učitele a rodiče
     • spolupráce s výchovným poradcem a metodikem školní prevence

      

      

     PhDr. Pavel Čapka

     Vystudoval jednooborovou psychologii na FF v Olomouci. Profesně se zaměřuje na psychologické poradenství, psychodiagnostiku a psychoterapii. Při práci se žáky čerpá ze své praxe v oblasti psychologické práce a pedagogické psychologie. Několik let působil na pozici metodika pro kariérové poradenství Krajské pedagogicko-psychologické poradny. Pracoval také jako školní psycholog na několika základních školách a stále pracuje na střední odborné škole.