• Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2024-2025 - aktualizace 17. 6. 2024

    •  

     Uvedené časy u kroužků jsou orientační, mohou se změnit dle rozvrhu !

     Kritéria pro přihlášení: (v případě více přihlášek, než je stanovená kapacita)

     - pokračování žáka v docházce z předchozího školního roku

     - pořadí podání přihlášky

     - specifická kritéria (u některých kroužků, dle pravidel dotací apod.)

      

      

     Kroužky ŠD 

     • Sportuj hravě - hoši + dívky - pouze budoucí 1. roč. !  (R. Kyseláková) - 1 x za 14 dní (2 skupiny se střídají) v hale (SRC), neplatí se - hrazeno z projektu ASŠK,  ve čtvrtek od 12:15 do 13:00 (tedy 6. vyuč. hodinu) 
     • Florbalový kroužek - hoši + dívky 6. - 9. roč.  (P. Jordán) - 1 x týdně v hale (SRC), v úterý od 15:00 do 16:30
     • Florbalový kroužek - 1. skupina - hoši + dívky - 2. - 5. roč. (H. Kubíková) - 1 x týdně v hale (SRC), obvykle ve středu 13:00 - 14:00
     • Florbalový kroužek - 2. skupina - hoši + dívky - 2. - 5. roč. (H. Kubíková) -  1 x týdně v hale (SRC), v pátek 13:00 - 14:00
     • Kroužek stolního tenisu - hoši + dívky mladší - 2. - 4. roč. (P. Slouka) -  1 x týdně ve škole ve středu 12:30 - 13:15
     • Kroužek stolního tenisu - hoši + dívky mladší - 5. - 6. roč. (P. Slouka) -  1 x týdně ve škole v pondělí 12:30 - 13:15 (7. vyuč. hodinu) 
     • Kroužek stolního tenisu - hoši + dívky starší 7. - 9. roč. (P. Slouka) - pro pokročilé,  1 x týdně ve škole v pondělí 13:00 - 13:45 (6. vyuč. hodinu) 
     • Volejbal - hoši + dívky - 8. - 9. roč. (H. Kubíková) -  1 x týdně v hale (SRC),  1 x týdně ve čtvrtek 14:40 - 15:40
     • Děti a domácnost - hoši + dívky - 3. - 9. roč. - (C. Dočkalová) - 1x týdně ve škole ve středu 13:30 - 15:00 (třída, školní cvičná kuchyňka - zábavné vaření, šití). Pozn. Další možnost této aktivity pro menší děti z 1. stupně bude v rámci ŠD v jiný den v týdnu. Vedoucí kroužku bude zároveň vychovatelkou ŠD.
     • Pěvecký sbor MELODIE - hoši + dívky 1. - 6. roč. (M. Slouková) - pro začínající a pokročilé zpěváky,  1 x týdně ve škole , ve čtvrtek 12:30 - 13:15 
     • Keramika - hoši + dívky mladší - 1. - 5. roč. (K. Bosáková, K. Božik) -  1 x týdně ve škole. Pozn. Další možnost této aktivity pro menší děti z 1. stupně bude v rámci ŠD - ale již nepravidelně, pod vedením Z. Kvintové - vychovatelky ŠD.
     • Keramika - hoši + dívky starší - 6. - 9. roč. (K. Bosáková, K. Božik) -  1 x týdně ve škole
     • Sebeobrana - hoši + dívky mladší - 7. - 9 roč. (P. Majoršin) -  1 x týdně ve škole

      

     Kroužky mimo ŠD - přihlašování bude řešeno až v prvním týdnu nového školního roku

     • Písařík - školní časopis - 6. - 9. roč. (J. Krupičková) - obvykle 1 x týdně ve čtvrtek 11:20 - 12:00 (učebna IC1) - není v ŠD (neplatí se), průběžně upravovaná literárně - výtvarná tvorba redaktorů ze školní i mimoškolní činnosti, pod vedením učitelky ČJ
     • Badatelský kroužek - hoši + dívky 4. - 7. roč. (R. Thums) -  pro žáky s výrazným zájmem o tuto oblast (hrazeno z EU projektu, dle pravidel projektu) 1 x týdně ve škole - ve středu 13:00 - 14:00 
     • Klub zábavné robotiky a programování - hoši + dívky 5. - 9. roč. (P. Jordán) - pro žáky s výrazným zájmem o tuto oblast (již 5. rokem pro talentované žáky - hrazeno z EU projektu, dle pravidel projektu),  1 x týdně ve škole - ve středu 13:30 - 15:00