• Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2021-2022 - aktualizace 1. 9. 2021

    • Seznam kroužků byl předběžný - včetně časů, bylo upraveno 1. 9. !

     Přihlášení k pravidelné docházce ve ŠD má stejný postup, jako přihlášení do kroužku ve ŠD.

     Ve školním roce 2021/2022 dochází ke změně v platbě kroužků v rámci ŠD !

     Každý zájemce o kroužek musí být přihlášen do ŠD (to se nemění). Změna je pouze v platbě.

     V rámci přihlášky do ŠD a úhrady za ŠD ve výši 600,- Kč/školní rok je v ceně jeden kroužek.

     Každý další kroužek je doplácen částkou ve výši 300,- Kč/školní rok.

     Částka bude použita na úhradu materiálových nákladů (výrobky, sportovní vybavení), startovné na soutěž, nájem haly atd. 

     Část nákladů sportovních kroužků je pokryta z celostátního projektu organizace ASŠK, do něhož je naše škola přihlášena: SPORTUJ VE ŠKOLE

      

     Informace pro vaši platbu:

      

     • úplata za školní družinu s žádným nebo 1 kroužkem           - ve výši 600,- Kč
     • úplata za školní družinu s 2 kroužky                                     - ve výši 900,- Kč
     • úplata za školní družinu s 3 kroužky                                   - ve výši 1200,- Kč

     ZATÍM NEPLAŤTE !
     Budete vyzváni přes systém EDUPAGE!

     Splatné do 30. 9. 2021   

     Text pro příjemce: Jméno, příjmení žáka, třídu a ŠD  např.: Jaroslav Novák, 2. A - ŠD

      

      

     POZOR - přihlašování bude možné pouze přes systém EDUPAGE,
     spuštěno pro neúplné kroužky opětovně od 1. 9. 2021

     (Pozn.: žáci prvního ročníku jsou již - papírově  - přihlášeni do  ŠD a do kroužku Sportovní hry)

     Postup:

     1. Přihlásit se do EDUPAGE

     2. Kliknout na přihlášení

     3. Najít akci - ŠD 2021/2022

     4. Zakliknout požadované nabídky (ne opakovaně!)

     5. Ve škole první týden ve školním roce dítě obdrží tištěnou přihlášku

     6. Rodič předvyplněné údaje potvrdí podpisem

     Přihlášky (papírové) k účasti v kroužku je možné u vedoucí vychovatelky doplnit/aktualizovat do 10. září 2021.

      

     Uvedené časy u kroužků jsou orientační, mohou se změnit dle rozvrhu !

     Kritéria pro přihlášení: (v případě více přihlášek, než je stanovená kapacita)

     - pokračování žáka v docházce z předchozího školního roku

     - pořadí podání přihlášky

     • Písařík - školní časopis - 6. - 9. roč. (J. Krupičková) - obvykle 1 x týdně ve čtvrtek 11:20 - 12:00 (učebna IC1) - není v ŠD (neplatí se), průběžně upravovaná literárně - výtvarná tvorba redaktorů pod vedením učitelky ČJ

      

     • Sportuj hravě - hoši + dívky - pouze 1. roč.  (R. Kyseláková) - 1 x za 14 dní (2 skupiny se střídají) v hale (SRC), ve čtvrtek od 12:15 do 13:00 (tedy 6. vyuč. hodinu) 

      

     • Florbalový kroužek - hoši + dívky 6. - 9. roč.  (P. Jordán) - 1 x týdně v hale (SRC), v úterý od 15:30 do 16:30

      

     • Florbal extra - hoši + dívky 3. - 9. roč.  (P. Jordán) - 1 x týdně v hale (SRC), ve čtvrtek od 15:30 do 17:00, navíc pro členy florbalových kroužků, podmínkou je být přihlášen do některého základního florbalového kroužku.

      

     • Florbalový kroužek - 1. skupina - hoši + dívky - 3. - 5. roč. (H. Kubíková) - 1 x týdně v hale (SRC), ve středu 13:00 - 14:00 (event.12:30 - 13:30)

      

     • Florbalový kroužek - 2. skupina - hoši + dívky - 3. - 5. roč. (H. Kubíková) - ZMĚNA !!! 1 x týdně v hale (SRC), v pátek 13:00 - 14:00

      

     • Kroužek stolního tenisu - hoši + dívky mladší - 2. - 6. roč. (P. Slouka) - ZMĚNA !!! 1 x týdně ve škole v pátek 12:10 - 12:55 (6. vyuč. hodinu) 

      

     • Kroužek stolního tenisu - hoši + dívky 6. - 9. roč. (P. Slouka) - ZMĚNA !!! 1 x týdně ve škole v úterý 13:00 - 13:45 (7. vyuč. hodinu) 

      

     •  !!! ZRUŠENO!!! Fotografický - hoši + dívky - 7. - 9. roč. (O. Čáp) - 1 x za 14 dní; focení v terénu + postprodukce; středa - 13:00 - 15:00

      

     • Děti a domácnost - hoši + dívky - 3. - 5. roč. - 1. skupina - (C. Dočkalová) -  ZMĚNA !!! 1x týdně ve škole v úterý 13:30 - 15:00 (třída, školní cvičná kuchyňka - zábavné vaření, šití) - kromě přihlášení do družiny jsou další nepravidelné drobné náklady na suroviny, které si děti nosí  pro přípravu pokrmů.

      

     • Děti a domácnost - hoši + dívky - 3. - 5. roč. - 2. skupina - (C. Dočkalová) - 1x týdně ve škole ve středu 13:30 - 15:00 (třída, školní cvičná kuchyňka - zábavné vaření, šití) - kromě přihlášení do družiny jsou další nepravidelné drobné náklady na suroviny, které si děti nosí  pro přípravu pokrmů.