• Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2022-2023 - aktualizace 12. 6. 2022

    • Seznam kroužků předběžný - včetně časů, možná úprava od 1. 9. !

     Přihlášení k pravidelné docházce ve ŠD má stejný postup, jako přihlášení do kroužku ve ŠD.

     Ve školním roce 2022/2023 dochází ke změně v platbě kroužků v rámci ŠD !

     Každý zájemce o kroužek musí být přihlášen do ŠD (to se nemění). Změna je pouze v platbě.

     V rámci přihlášky do ŠD a úhrady za ŠD ve výši 1000,- Kč/školní rok je v ceně jeden kroužek.

     Každý další kroužek je doplácen částkou ve výši 500,- Kč/školní rok.

     Částka bude použita na úhradu materiálových nákladů (výrobky, sportovní vybavení), startovné na soutěž, nájem haly atd. 

     Část nákladů sportovních kroužků je pokryta z celostátního projektu organizace ASŠK, do něhož je naše škola přihlášena: SPORTUJ VE ŠKOLE

      

     Informace pro vaši platbu: ! POZOR ZMĚNA výše platby!

      

     • roční úplata za školní družinu s žádným nebo 1 kroužkem           - ve výši 1000,- Kč
     • roční úplata za školní družinu s 2 kroužky                                     - ve výši 1500,- Kč
     • roční úplata za školní družinu s 3 kroužky                                     - ve výši 2000,- Kč

     ZATÍM NEPLAŤTE !
     Budete vyzváni přes systém EDUPAGE!

     Splatné do 30. 9. 2022   

     Text pro příjemce: Jméno, příjmení žáka, třídu a ŠD  např.: Jaroslav Novák, 2. A - ŠD

      

      

     POZOR - přihlašování bylo možné pouze přes systém EDUPAGE,

     spuštěno od 12. 6. do 20. 6. 2022 !!!
     spuštění pro neúplné kroužky bude opětovně od 1. 9. 2022

     (Pozn.: žáci budoucího prvního ročníku jsou již - papírově 
     - přihlášeni do  ŠD a do kroužku Sportovní hry)

     Postup:

     1. Přihlásit se do EDUPAGE

     2. Kliknout na přihlášení

     3. Najít akci - ŠD 2022/2023

     4. Zakliknout požadované nabídky (ne opakovaně!)

     5. Ve škole první týden ve školním roce dítě obdrží tištěnou přihlášku

     6. Rodič potom předvyplněné údaje na tištěné přihlášce potvrdí podpisem

     Přihlášky (papírové) k účasti v kroužku je možné u vedoucí vychovatelky doplnit/aktualizovat do 9. září 2022.

      

     Uvedené časy u kroužků jsou orientační, mohou se změnit dle rozvrhu !

     Kritéria pro přihlášení: (v případě více přihlášek, než je stanovená kapacita)

     - pokračování žáka v docházce z předchozího školního roku

     - pořadí podání přihlášky

     • Písařík - školní časopis - 6. - 9. roč. (J. Krupičková) - obvykle 1 x týdně ve čtvrtek 11:20 - 12:00 (učebna IC1) - není v ŠD (neplatí se), průběžně upravovaná literárně - výtvarná tvorba redaktorů pod vedením učitelky ČJ

      

     • Sportuj hravě - hoši + dívky - pouze budoucí 1. roč. !  (R. Kyseláková) - 1 x za 14 dní (2 skupiny se střídají) v hale (SRC), ve čtvrtek od 12:15 do 13:00 (tedy 6. vyuč. hodinu) 

      

     • Florbalový kroužek - hoši + dívky 6. - 9. roč.  (P. Jordán) - 1 x týdně v hale (SRC), v úterý od 15:30 do 16:30

      

     • Florbal extra - hoši + dívky 3. - 9. roč.  (P. Jordán) - 1 x týdně v hale (SRC), ve čtvrtek od 15:30 do 17:00, navíc pro členy florbalových kroužků, podmínkou je být přihlášen do některého základního florbalového kroužku.

      

     • Florbalový kroužek - 1. skupina - hoši + dívky - 3. - 5. roč. (H. Kubíková) - 1 x týdně v hale (SRC), ve středu 13:00 - 14:00 (event.12:30 - 13:30)

      

     • Florbalový kroužek - 2. skupina - hoši + dívky - 3. - 5. roč. (H. Kubíková) -  1 x týdně v hale (SRC), v pátek 13:00 - 14:00

      

     • Kroužek stolního tenisu - hoši + dívky mladší - 2. - 5. roč. (P. Slouka) -  1 x týdně ve škole v pátek 12:10 - 12:55 (6. vyuč. hodinu) 

      

     • Kroužek stolního tenisu - hoši + dívky 6. - 9. roč. (P. Slouka) -  1 x týdně ve škole v úterý 13:00 - 13:45 (7. vyuč. hodinu) 

      

     •  Fotografický - hoši + dívky - 7. - 9. roč. (O. Čáp) - 1 x za 14 dní; focení v terénu + postprodukce; středa - 13:00 - 15:00

      

     • Děti a domácnost - hoši + dívky - 3. - 8. roč. - 1. skupina - (C. Dočkalová) -   1x týdně ve škole v úterý 13:30 - 15:00 (třída, školní cvičná kuchyňka - zábavné vaření, šití) - kromě přihlášení do družiny jsou další nepravidelné drobné náklady na suroviny, které si děti nosí  pro přípravu pokrmů.

      

     • Děti a domácnost - hoši + dívky - 3. - 8. roč. - 2. skupina - (C. Dočkalová) - 1x týdně ve škole ve středu 13:30 - 15:00 (třída, školní cvičná kuchyňka - zábavné vaření, šití) - kromě přihlášení do družiny jsou další nepravidelné drobné náklady na suroviny, které si děti nosí  pro přípravu pokrmů.