• Ing. Jaroslava Kurejová

    • Konzultace: po předchozí domluvě

     • pomoc při hledání řešení rizikového chování žáků – ve škole, doma, s kamarády…
     • správa schránky důvěry (fyzické i elektronické)
     • poskytování informací o kontaktech na příslušné odborníky

      

     Primární prevence:

     • násilí a šikanování
     • záškoláctví
     • kriminalita, delikvence, vandalismus …
     • ohrožení mravnosti a mravní výchovy, sexuální obtěžování
     • xenofobie, rasismus, intolerance
     • užívání návykových látek
     • patologické hráčství (gamblerství)
     • syndrom týraných a zneužívaných dětí

      

     Které problémy spadají do kompetence metodika prevence:

     • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
     • experimenty žáků s návykovými látkami
     • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
     • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
     • projevy rasové a menšinové intolerance
     • domácí násilí a sexuální zneužívání
     • závislost na počítačových hrách a hracích automatech
     • … a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků