• Nabídka PT

    •  Přehled příměstských táborů - léto 2024:

     KOMUNITNÍ VENKOVSKÉ TÁBORY
      (s podporou dotace EU: spolupráce s KPŠ ZŠ Nezamyslice z.s. a MAS Hanácký venkov, z.s.)

     aktualizováno 2. 2. 2024

     Přehled příměstských táborů ZŠ Nezamyslice 2024

      

     Tábory jsou určeny pro děti 1. stupně ZŠ - 1. až. 5. ročník v daném školním roce v době od 7:00 do 17:00 (7:00 - 8:00 příchod, 16:00 - 17:00 odchod z budovy školy).

     Všechny tábory mají zajištěnou stravu (svačina, oběd, svačina), pitný režim, pojištění, dopravu na výlety, vstupné a odměny v soutěžích, jednotné tričko. V jednom termínu  jsou vždy 2 oddíly vždy pro max. 15 dětí. Tým lektorů je složen ze zkušených pedagogů či trenérů mládeže vč. zdravotníků.


     Do 30. 4. 2024 je nutné uhradit alespoň zálohu 1000,- Kč (celou částku pak nejpozději do 31. 5. 2024). Předpisy k platbě budou vytvořeny a zasílány průběžně 1 x týdně. 

      


     Těší nás Váš zájem!

     Přihlašování na tábory č. 25  až  č. 30


     Přihlašování bude možné pouze elektronicky


     Termín spuštění přihlašování:

     (pokud nebude možné již pro naplněnou kapacitu dítě přihlásit,
     je možné zaslat zprávu řediteli školy v EDU pro registraci náhradníka)


     od 10. 2. 2024 od 6:00
     do 30. 4. 2024 do 12:00.

     Přihlašování je možné v menu

     V počítači - PŘIHLAŠOVÁNÍ ZDE

      

     NÁVOD - jak v mobilu


     (Pozn. Písemné dokumenty k vyplnění budou k dispozici po ukončení hlasování)