• Poslání KPŠ

    • Vážení rodiče a přátelé ZŠ Nezamyslice, chtěli bychom Vás seznámit prostřednictvím těchto stránek s činností našeho spolku.

     Posláním klubu je podporovat činnost školy nad rámec, který jí poskytuje obec a stát, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy osvětovou pedagogickou činností. Podporujeme zájmovou činnost žáků finančně i odbornou pomocí, podporujeme talentované žáky školy při jejich účasti v soutěžích a na odborných soustředěních.

     Jako každý řádně registrovaný spolek máme své Stanovy, účetnictví a další dokumenty. Naše členství i činnost jsou dobrovolné a řídí se Stanovami klubu přátel ZŠ Nezamyslice. 

     Členem klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami klubu, uhradí stanovený finanční příspěvek a je přijata výborem klubu.

     Členský příspěvek, stanovují členové na školní rok na plenárním zasedání. Členský příspěvek se vybírá bezhotovostně na číslo účtu: 2301502011/2010, do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno, příjmení dítěte a třídu.

     PLATIT až po schválení příspěvku na daný rok - budou zaslány výzvy k platbě v rámci systému EDUPAGE!

                                                                                                                   Mgr. Hana Muchová-předsedkyně KPŠ