• Prázdninový provoz
    • Prázdninový provoz

    •  Úřední hodiny na sekeretariátu školy

     - pro vyřízení dokladů, potvrzení o studiu apod.

     - školní jídelna a vstupní čipy - až poslední týden letních prázdnin (tedy od  pondělí 26. 8.)


     v červenci: 
     1.7 - 4.7, 8.7. - 12.7. - od 8:00 do 12:00 hodin

     v srpnu:
     26.8. až 30. 8. - od 7:30 do 15:00 hodin

     v září:
     2. 9. - od 8:00 do 12:00 hodin

   • Poslední třídní výlet 9. A a přespávačka ve škole
    • Poslední třídní výlet 9. A a přespávačka ve škole

    • V pátek 21. června 2024 jsme se s 9. A vydali na jejich poslední základkový výlet do Brna. Díky skvělému orientačnímu smyslu třídního učitele se cesta na paintball trochu protáhla, ale stálo to za to. Zkušenosti z paintballu možná připomínala žákům naše hodiny dějepisu – byly bolestivé, ale užitečné. Po první hře jsme začali taktizovat. Zatímco si žáci mysleli, že dostane třídní učitel a asistentka „naloženo“, bylo tomu málem naopak 😊 Z paintballu jsme se všichni vydali do Vaňkovky na slíbené nákupy a oběd.

     Po návratu do Nezamyslic a krátké pauze na přípravy následovala druhá část společně stráveného dne, a sice opékání a přespávačka ve škole. Táborák se evidentně vydařil, protože při něm s téměř šílenými výrazy žáci spálili vyplněné a nenáviděné Cermat testy. Z budovy školy jsme pak sledovali poměrně strašidelnou bouři, která přišla hned vzápětí. Naštěstí všechno dobře dopadlo, a hlavně fungoval internet!

     Následovala třetí část programu, a sice stolní hry, poslouchání hudby, ping pong, virtuální realita s VR brýlemi. Nejvíc jsme se nasmáli při hře Karty proti lidskosti. Super také bylo spacákové video a nebo prohlídka sklepa a improvizované posilování v garáži školy. Vše bylo doplněno intenzivním přežíráním se různými dobrotami.

     I když jsem v úvodu uváděl, že se mělo jednat o přespávačku, o přespání nemohla být řeč, protože jednak si někteří dělali ve dvě ráno smažená vajíčka, jako by se nechumelilo, jednak některé žáky zahnala do spacáků až výhružka vytrháním HDMI kabelů od X boxu a hraní her na interaktivní tabuli. V sobotu jsme se vzbudili totálně mrtví, ale spokojení ze společně prožitého a skvělého posledního zážitkového dne s 9. A.

     Mgr. Ondřej Čáp a Mgr. Carmen Dočkalová

   • 8. A a třídní výlet do Prahy
    • 8. A a třídní výlet do Prahy

    • V pátek 21. června 2024 se třída 8. A vypravila na výlet do Prahy. Naše cesta začala brzy ráno na nádraží v Nezamyslicích, kde jsme nastoupili na vlak směr Olomouc a odtud pokračovali dál do Prahy.

     Po úspěšné cestě jsme se ocitli přímo v srdci hlavního města. Prvním zážitkem bylo metro, kterým jsme se přesunuli do penzionu, ve kterém na nás čekaly velmi pěkné a útulné pokoje.

                 Putování po hlavním městě mohlo začít. První den nám vyšlo vše, co jsme si naplánovali, dokonce přišlo i něco navíc. Lanovkou jsme vyjeli na Petřín a společně bloudili a smáli se mezi zrcadly. Pražský hrad nás uchvátil svou velikostí, neplánovaným překvapením bylo střídání hradní stráže. Cestou po Malé Straně jsme soutěžili o zmrzlinu. Vyhrál ten, kdo nasbíral a zapamatoval si nejvíce domovních znamení. Karlův most a uličky vedoucí na Staroměstské náměstí nás nezklamaly. Turistů a lidí bylo mnoho, ale naštěstí jsme měli naše „průvodcovské kačenky“, díky kterým nikdo z nás nezabloudil (viz foto).

                 Na Staroměstském náměstí se nám v celé své kráse předvedl orloj a přišlo i další neplánované překvapení. Při příležitosti výročí popravy 27 českých pánů se na náměstí konal slavnostní ceremoniál. Mohli jsme tak vidět přehlídku armády a projevy významných pražských osobností. První den naší výpravy jsme zakončili občerstvením a zaslouženým odpočinkem.

                 Den druhý byl odstartován výbornou snídaní v penzionu. Pak už následovala cesta na hlavní nádraží a úschova zavazadel. Další významnou stavbou naší cesty byla Prašná brána, největší hračkárna v ČR a u České národní banky jsme zavzpomínali na hodiny výchovy k občanství. Naší poslední zastávkou bylo Václavské náměstí. Zde jsme si pokoupili suvenýry a posilnili se na zpáteční cestu. I přes zpoždění vlaku jsme cestu zvládli a zdárně se všichni vrátili zpět k nám na Hanou.

                 V Praze jsme strávili mnoho pěkných chvil a poznali mnoho nových míst. Byl to náš první dvoudenní výlet a zvládli jsem ho na jedničku. Jako kolektiv jsme dokázali, že i v tak velikém městě, jako je Praha, se neztratíme.

     Kateřina Bosáková a Dana Svobodová

   • Třída 8. B na třídenním výletě v Olomouci
    • Třída 8. B na třídenním výletě v Olomouci

    • Od 24. do 26. června 2024 se třída 8. B vydala na vzrušující třídenní výlet do kempu Krásná Morava v Olomouci. Tento výlet přinesl studentům spoustu zábavy, dobrodružství a nezapomenutelných zážitků.

     Výlet začal stavěním stanů, což byla pro mnohé žáky nová a zajímavá zkušenost (i pro doprovod 😊). Po úspěšném postavení tábora jsme se vydali na vycházku k Poděbradům, kde jsme se osvěžili v přírodním koupališti. Večer byl zakončen společným grilováním, které přineslo skvělou atmosféru plnou smíchu a přátelských rozhovorů.

     Druhý den dopoledne byl díky programu ve stylu Pevnosti Boyard. Studenti plnili různé úkoly a disciplíny, které je prověřily jak fyzicky, tak inteligenčně. Po dopoledním dobrodružství se přesunuli na Laser game, kde si vyzkoušeli své strategické schopnosti. Večer pak strávili prohlídkou krásné historické Olomouce.

     Poslední den výletu si žáci užili v Jump aréně, kde mohli skákat na trampolínách, zkoušet akrobatické kousky a bavit se s kamarády. Po tomto vyčerpávajícím, ale zábavném dopoledni se vydali na cestu zpět domů, unavení, ale plní radosti a spokojenosti.

     Myslím si, že výlet zůstane v paměti všech účastníků jako jedno z nejlepších období jejich školního života.

     Mgr. Anna Lovichová

   • Beseda šesťáků se včelaři v Morkovicích
    • Beseda šesťáků se včelaři v Morkovicích

    • Třídy 6. A a 6. B se v pondělí 24. června 2024 vydaly každá po vlastní ose do Morkovic na domluvenou besedu s místními včelaři.

     6. A vyrazila s paní učitelkou třídní Balážiovou a paní asistentkou Svobodníkovou na kolech po cyklostezce Nezamyslice-Morkovice, 6. B dorazila s panem učitelem Majoršinem a paní asistentkou Frgálovou autobusem přezdívaným vlakobus. Beseda se konala v zahradě místní sokolovny.

     Místní včelaři spolu s paní učitelkou včelařkou Balážiovou nám povyprávěli o včelách, jejich životě v úle, jejich produktech. Jak to v úlech „chodí“. Připravili pro nás prosklený úl, kde jsme mohli pozorovat trubce, včelky i matku přímo při jejich činnostech.

     Ochutnali jsme čerstvý vytočený med, osahali si voskové dílo, vyzkoušeli včelařské kukly a klobouky a zadýmili z dýmáku.

     Povídání bylo velice zajímavé a besedu uzavřel místní včelař s papouškem na rameni.

     Děkujeme.

     Mgr. Jarmila Balážiová

   • 6. A na laser game a v lanovém centru
    • 6. A na laser game a v lanovém centru

    • Třída 6. A se dne 6. června 2024 vydala vlakem na školní výlet do Olomouce. Sami děti si vybraly, že si chtějí zařádit na laser game a v lanovém centru.

     Ráno jsme se všichni sešli s paní učitelkou J. Balážiovou a paní asistentkou G. Svobodníkovou na vlakovém nádraží v Nezamyslicích. Cesta vesele ubíhala, v Olomouci jsme se vypravili pěšky na laser game. Tam jsme se rozdělili do dvou skupin a každá skupina na dva týmy. Dokonce se přidali i paní učitelka s paní asistentkou.

     Po laser game jsme se opět pěšky přesunuli do lanového centra. Nejprve jsme si všichni nasadili úvazky, naučili se je utahovat a zahráli jsme si na zahřátí nějaké hry, rozdělili jsme se na trojice. Nejprve jsme se jistili na „průlezkách“ ze země – jeden vždy lezl a dva jistili. Po průlezkách jsme se přesunuli k trenažéru a začalo jištění s lanem. To už jsme se někteří zapotili. Když jsme si jištění všichni v každé trojici vyzkoušeli, došlo na lezení do výšin. Někteří opravdu překonali sami sebe, některým to nedělalo nejmenší problémy a byli ve výškách ve svém živlu.

     Na závěr celého programu se lezci za odměnu zhoupli na obří houpačce.

     Již notně znavení jsme se prošli městem kolem orloje a těšili se na občerstvení v Šantovce. Ještě jsme si nakonec trochu zablbli ve vlaku a znavení po celodenním řádění odcházeli z nádraží domů.

     Mgr. Jarmila Balážiová

   • Druháci na škole v přírodě
    • Druháci na škole v přírodě

    • V pondělí 10. června brzy ráno bylo na nezamyslickém nádraží neobvykle rušno. Rodiče vyprovázeli své ratolesti na pětidenní pobyt v Jeseníkách. Některé děti jely samy poprvé, ale slzu spíše zatlačily maminky. Poslední pusa, obejmutí a vyrážíme.

     Cesta vlakem rychle uběhla a na nás čekalo dobrodružství. Penzion Pepovka ve Filipovicích nabízel komfortní ubytování, vnitřní bazén a překrásné okolí s hřištěm a množstvím průlezek. Co víc si přát?!

     A co vše jsme zvládli? Hned první den túru lesem za nákupy se zpožděním na večeři. „Kouzelný mužíček“ nás poslal lesní cestou, která neměla konce! Další dny prohlídku krásných jeskyní Na Pomezí, koupání, opékání špekáčků a maršmelounů, stezku odvahy, závody v bazénu, výlet na Červenohorské sedlo, procházky po horských loukách, diskotéku, mezi tím plno her a soutěží v lese, ale také prostor pro osobní volno. Každý vybojoval nějaký diplom a odměnu.

     Uteklo to jako voda. V pátek dopoledne jsme se zvládli sbalit a vydali se splnit poslední aktivitu. Ukrytý poklad v lese skrýval nejednu odměnu. Poté přejezd autobusem do Jeseníku, nákup oplatků pro rodiče a hurá vlakem domů.

     Škola v přírodě se vydařila, předpověď počasí naštěstí nevyšla, přivezli jsme si mnoho zážitků a budeme se těšit na příští rok – snad opět na ŠvP!

     Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Petrošovi a Dvořáčkovi za odvoz zavazadel a všem sponzorům z řad rodičů za sladkosti, odměny i finanční dary.

                                                                          Mgr. M. Oralová, Mgr. M. Horáková, R. Kyseláková a J. Kocourková

   • Badatelský kroužek
    • Badatelský kroužek

    • V naší škole se můžeme pochlubit Badatelským kroužkem, který je určen pro žáky 4. až 7. ročníků. Tento kroužek, financovaný z prostředků Evropské unie, přitahuje žáky s výrazným zájmem o vědu a výzkum.

     Badatelský kroužek je místem, kde mohou žáci rozvíjet své schopnosti a objevovat svět kolem sebe. Vedeni zkušenými učiteli – A. Lovichovou, J. Balážiovou, R. Thumsem, se žáci účastní různorodých projektů a experimentů, které podporují jejich zájem o přírodní vědy a technologie.

     Cílem kroužku je podpořit a rozvíjet zájem dětí o přírodní vědy a výzkum. Kroužek nabízí žákům příležitost prohloubit si své znalosti, naučit se nové metody výzkumu a experimentování a získat praktické zkušenosti, které jim mohou pomoci v jejich dalším vzdělávání a praktickém životě.

     Žáci se letos pravidelně scházeli každou středu ve školních prostorách (učebna Pp, Ch a školní zahrada), kde pracovali na různých projektech. Tyto projekty byly zaměřeny na bádaní na základě jejich dosud dosažených znalostí a samostatné přicházení na řešení, která byla následně ověřována. Tento přístup nejenže podporuje jejich kritické myšlení, ale také je učí vědecké metodologii a samostatnosti.

     Zúčastnili jsme se i několika exkurzí – MakerFaire v Olomouci a výstavy Megabrouci v Brně. Žáci měli příležitost zapojit se i do soutěže „Kouzelná chemie“ pod záštitou nadace ORLEN Unipetrol.

     Kroužek je skvělou příležitostí pro všechny mladé přírodovědce, kteří chtějí rozšířit své znalosti a praktické dovednosti. Díky nadšeným učitelům a úsilí samotných žáků se stáváme komunitou, kde věda a výzkum nejsou jen školními předměty, ale fascinujícími oblastmi plnými objevů a dobrodružství. Těšíme se na nové členy v příštím školním roce 2024-2025, kteří s námi budou sdílet nadšení a zájem o svět kolem nás.

     Za tým nadšených učitelů Mgr. Anna Lovichová a Mgr. Jarmila Balážiová