• Práskači z 6. B - laboratorní práce ve fyzice
    • Práskači z 6. B - laboratorní práce ve fyzice

    • Ve třídě 6. B se nám rozšířil takový nešvar 😊 Skupinka hochů začala o přestávkách práskat přezůvkami o lavice a vyrábět z papíru „práskačky“ – samozřejmě k „velké radosti“ dohledů na chodbě a většiny spolužáků.  Snažil jsem se to řešit pohovory.  Protože se však situace příliš nelepšila, udělali jsme si ve fyzice laboratorní práci na téma zvuk, i když je to učivo jiného ročníku.

     Žáci se rozdělili do skupinek a v každé skupince byl jeden „práskač“. Ten měl za úkol vyrobit tři papírové „práskačky“.  Dvě o stejné velikosti, ale zhotovené z papíru jiné tloušťky, a jednu o větším rozměru. „Práskač“ také ovládal „práskačky“, jeden žák ve skupině měřil intenzitu zvuku pomocí hlukoměru a další zapisoval naměřené hodnoty. Měření probíhalo v různých vzdálenostech, vymezených kužely. Nakonec žáci vše napsali do laboratorního protokolu. Formou praktické ukázky si tak uvědomili, že intenzita zvuku závisí na materiálu a velikosti „práskačky“, na vzdálenosti a na zvukových vlastnostech místnosti.

     Laboratorní práce se tak evidentně vydařila, zároveň jsme tím, snad nadobro, uzavřeli „práskací“ období ve třídě 😊

     Mgr. Pavel Majoršin

      

   • Soutěž pro 7. třídy v 3D modelování
    • Soutěž pro 7. třídy v 3D modelování

    • V druhém červnovém týdnu proběhlo vyhodnocení soutěže v 3D modelování v Tinkercadu pro 3D tisk v sedmých třídách. Učitelé informatiky Jarmila Balážiová a Ondřej Čáp dali tři květnové týdny prostor žákům vytvořit návrhy modelů významných budov. Zatímco v 7. A se pustili do navrhování staveb z celého světa, v 7. B zvládli krásně zpracovat významné české stavby.

     Nutno říci, že i když se objevilo několik výjimek, kdy někteří tuto práci odbyli, v ostatních případech si žáci vzali tuto aktivitu poctivě k srdci a vznikly tak nádherné modely, které by mohly klidně posloužit jako makety ve studiích architektů.

     Určení vítězů zůstalo formou ankety na samotných dětech a dopadlo následovně:

     7. A

     1. místo – Tomáš Burget (Artemidin chrám)

     2. místo – Aneta Rumplíková (skalní město Petra)

     3. místo – Lukáš Zatloukal (Burj Khalifa)

     7. B

     1. místo – Pavel Srneček (Brněnský orloj)

     2. místo – Jakub Zelinka (hrad Trosky)

     3. místo – Jakub Dvořák (zámek Červená Lhota)

     Vítězové byli odměněni drobnou sladkou cenou a také svým 3D návrhem, reálně vytištěným na nových školních 3D tiskárnách. Doufáme, že jim ceny udělaly radost a my se budeme těšit na další podobně nadšeně přijaté soutěže v příštím školním roce.

     Za sekci IT Mgr. Ondřej Čáp

   • Vyhodnocení celoroční školní hry Kamarádství je to, na čem záleží
    • Vyhodnocení celoroční školní hry Kamarádství je to, na čem záleží

    • Na naší základní škole se 20. června 2024 uskutečnilo ukončení již čtvrtého ročníku celoroční hry s názvem "Kamarádství je to, na čem záleží", jejímž cílem je podporovat a oceňovat projevy kamarádství mezi žáky. Tato hra se stala oblíbenou aktivitou mezi žáky i učiteli.

     Žáci si během roku dávali žetonky za projevy kamarádství, kterými byla třeba pomoc spolužákům, laskavost a spolupráce ve škole i mimo ni. Každý žeton představoval jeden dobrý skutek a znamenal bod do soutěže. Bylo úžasné vidět, jak se děti snaží být k sobě více laskavé a pomáhat si navzájem. Na konci školního roku byla hra vyhodnocena třídními učiteli a žáci mohli své nasbírané žetonky vyměnit v tombole za různé věcné ceny. Ty zahrnovaly drobnostmi, jako jsou bonbony a drobné hračky, až po hodnotnější odměny, jakými byla například elektronika.

     Hra byla organizována metodikem prevence Jaroslavou Kurejovou, ve spolupráci s týmem pedagogů. S celou organizací a průběhem již tradičně pomáhali žáci devátých ročníků.

     Dětská radost nejen ze získaných cen snad bude další motivací pro to, aby se žáci snažili být co nejlepšími kamarády.

     Kromě toho, že na naší škole oceňujeme konkrétní činy kamarádství, hra také přispívá k celkové atmosféře naší školy. Žáci se učí, že být dobrým kamarádem má své odměny nejen materiální, ale právě i v podobě přátelství samotného a ve vzájemné podpoře.

     Za tým organizátorů bychom chtěli poděkovat tradičním i novým sponzorům, jmenovitě pak KPŠ, Agrodružstvu Tištín, Jaroslavu Ryškovi, Kiosku na hřišti z Brodku u Prostějova, společnosti ŽE-STAV, Leoně Skřekové pedagogům a mnoha dalším.

      

     Ing. Jaroslava Kurejová, Mgr. Anna Lovichová. Mgr. Jarmila Balážiová

   • ŠD - Dětský den s AČR
    • ŠD - Dětský den s AČR

    • Dne 3. června naše družinové děti opět navštívili vojáci z vybraných složek Armády České republiky.

     Tentokrát si pro naše děti připravili přednášku zaměřenou na výzbroj používanou v AČR. Děti tak měly jedinečnou příležitost se dozvědět spoustu zajímavých informací a některé zbraně si mohly zblízka prohlédnout pod dohledem pyrotechnika a příslušnice průzkumného praporu.

     Tímto bychom rádi poděkovali příslušníkům armády za jejich čas a zajímavý program. S potěšením očekáváme jejich další návštěvu a budoucí akce.

     Vychovatelky 1.,3. a 4. oddělení

     C. Dočkalová, I. Friedbergová, K. Dostálíková, Z. Kvintová a praktikantka B. Oklešťková

   • ZOO PARK Vyškov
    • ŠD - ZOO PARK Vyškov

    • V týdnu od 10. 6. -14. 6. jsme se ve školní družině rozhodli věnovat nějaký čas zvířátkům. Povídali jsme si o jejich životě od mláďat až po dospělé jedince. Zjišťovali jsme, čím se živí, kde žijí a co všechno potřebují ke svému životu.

     Ve středu 12. 6. jsme navštívili ZOO PARK ve Vyškově, kde jsme měli možnost některá zvířata zhlédnout a také možnost je nakrmit. Výlet se nám velmi vydařil. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací i nějaké zajímavosti ze života zvířat.

     Vychovatelky ŠD Kateřina Dostálíková a Zuzana Kvintová

   • 8. třídy na exkurzi v Brně na Špilberku
    • 8. třídy na exkurzi v Brně na Špilberku

    • V úterý 28. května vyrazili žáci obou osmých ročníku vlakem na dějepisnou exkurzi do Brna, kde se zúčastnili zážitkové výuky na hradě Špilberku.

     Obě třídy se zapojily do dvou aktivit. Při edukačním programu „Barokní lékárna a její tajemství“ musely jednotlivé skupinky žáků rozluštit šifru, aby mohly vyléčit svého pacienta. Žáci se dozvěděli o barokních léčebných metodách, vzhledu a fungování lékáren v 17. a 18. století a také o tom, jaké bylinky se používaly k léčení různých nemocí a dobových neduhů.

     Velkým zážitkem byla také prohlídka kasemat – dlouhých podzemních chodeb a sklepení hradu, kde bývali v minulosti vězněni nejhorší kriminálníci a vlastizrádci. Průvodci poutavě vyprávěli o historii tohoto místa a osudech některých vězňů. Žáci měli možnost projít se po úzkých chodbách a prohlédnout si původní vězeňské cely.

     Exkurze byla pro osmáky nejen poučná, protože si rozšířili si znalosti  českých dějin, ale díky cestě vlakem také trochu dobrodružná. :-)

     Mgr. Z. Vránová, Mgr. J. Krupičková, A. Hubáčková, DiS., J. Kocourková a J.  Kroupová

   • 9. třídy na exkurzi v Moravském krasu
    • 9. třídy na exkurzi v Moravském krasu

    • Ke konci školního roku se 7. června 2024 žáci devátých tříd pod vedením p. uč. Lovichové účastnili exkurze do punkevních jeskyní a do propasti Macocha.

     Exkurzi po příjezdu započali žáci jízdou vláčkem k samotnému objektu jeskyně, kterou jsme si poté s průvodci prošli. V jeskyních jsme viděli mnoho krásných krápníků.

     Prohlídku jsme zakončili plavbou lodičkami ven z jeskyně a vydatným obědem v restauraci Chata Macocha u vyhlídky nad propastí, kam jsme předtím vyjeli lanovkou.

     Anna Přibylová, 9. A

   • 9. B na paintballu v Brně
    • 9. B na paintballu v Brně

    • V pátek 17. května vyrazila třída 9. B na poslední společný školní výlet. Naším cílem se stalo Brno, kde nás čekal nabitý program. Dobrou náladu nám nedokázal zkazit ani prudký déšť a citelné ochlazení.

     První zastávkou naší výpravy bylo paintballové hřiště, kde jsme si mohli vyzkoušet tuto adrenalinovou sportovní aktivitu. S týmovou strategií a bitevním plánem „zastřel koho můžeš“ jsme se pustili do boje plného vzrušení a napětí. Bylo skvělé vidět, jak naši žáci dokázali skvěle spolupracovat a společně, i za cenu několika modřin, překonat náročné úkoly.

     Po paintballovém dobrodružství jsme zamířili do výstavního prostoru Space Mission, kde jsme se seznámili s fascinujícím světem vesmíru a vesmírných expedic. Procházka mezi raketami, astronauty a planetami některé žáky opravdu nadchla a přinesla nám spoustu nových poznatků.

     Na závěr dne jsme se vydali do galerie Vaňkovka, kde jsme si mohli po náročném dni odpočinout, najíst se a utratit zbylé kapesné. Bylo skvělé užít si ještě společné chvíle, než se naše cesty na konci června po devíti letech rozdělí.