• Český den proti rakovině
    • Český den proti rakovině

    • Dne 15. května 2024 proběhla celorepubliková prodejní sbírka pro Ligu proti rakovině. Naše škola se již tradičně zapojila a tři skupinky žáků pod vedením pedagogů prodaly přes 400 žlutých kytiček.

     Celková částka se i s připočtenou platbou z QR kódů vyšplhala na pěkných 11.175,- Kč.

     Tímto děkujeme všem, kteří tak koupí kytičky přispěli na dobrou věc. Velmi si vážíme podpory a ochoty pomáhat.

     Prodejní skupiny:

     Kristýna Frgálová: Elen Přibylová, Tereza Halouzková, Ella Dosoudilová, Kristýna Vaculíková.

     Carmen Dočkalová: Karolína Mlčochová, Anna Přibylová, Filip Novák, Elen Tománková.

     Jana Kocourková: Zdena Kroužilová, Martin Komárek, Lukáš Kocourek, Jiří Prošek.

      

     Za fotodokumentaci akce děkujeme Nele Jordánové.

     Za ŽP Jana Kocourková

   • Úspěch v okresním turnaji Open ve vybíjené
    • Úspěch v okresním turnaji Open ve vybíjené

    • Dne 15. května 2024 proběhl v Prostějově okresní turnaj Open ve vybíjené pro 4. a 5. třídy. Po loňském triumfu, kde jsme získali skvělé 3. místo, jsme letos dosáhli fantastického úspěchu, kdy jsme se poprvé v historii naší školy umístili na 1. místě v okresním finále deseti nejlepších škol z okresu. Zároveň jsme tak postoupili do krajského finále.

     Složení družstva, které získalo pohár, bylo následující: Jan Zaremba, Maxim Zapletal, Kamil Málek, Matyáš César, Daniel Zezula, Patrik Kouřil, Vojtěch Kocourek, Michal Kroupa, Patrik Smékal, David Kvíčala a Eliška Přibylíková.

     Všem zúčastněným hráčům děkujeme za skvělý týmový výkon a také za celoroční intenzivní přípravu v Tv pod dohledem p. uč. Petra Slouky.

   • "Papíroví modeláři" letadel ve školní družině
    • ​​​​​​​"Papíroví modeláři" letadel ve školní družině

    • Koncem dubna jsme se ve 4. oddělení školní družiny vrhli do sestavování papírových házedel. Jsou to jednoduché makety letadel, vyrobené z expandovaného polypropylenu. Měli jsme tak postaráno o venkovní zábavu během neobvyklých horkých dubnových dnů.

     V těch chladnějších květnových dnech jsme si zas vyrobili papírové modely různých bojových letadel a naučili jsme se tak základy modelářské činnosti.

     Vychovatelky Iva Friedbergová a Carmen Dočkalová

   • Psaní od srdce
    • Psaní od srdce

    • Od 26. dubna do 12. května 2024 probíhala celostátní výzva s názvem Psaní od srdce pod hlavičkou Diakonie.
     Myšlenkou Psaní od srdce je navázat písemnou komunikaci se starými lidmi, kteří nemají vůbec nebo téměř nikoho, s kým by mohli sdílet své životní osudy. Cílem tak je společné sdílení zážitků a přinášení pozitivních chvilek ženám a mužům v domovech pro seniory po celé České republice.
     Žáci naší školy se tak rovněž do tohoto projektu zapojili a pod vedením třídních učitelů a učitelů českého jazyka napsali celkem 33 krásných dopisů, doplněných o spoustu pěkných obrázků.
     Poděkování patří všem zapojeným žákům i učitelům - věříme, že jsme touto cestou přinesli radost a zpříjemnili chvíle babičkám a dědečkům v jejich každodenní rutině v těchto zařízeních.

     Za ŽP Jana Kocourková

   • McDonald's Cup
    • McDonald's Cup

    • Dne 26. a 30. dubna 2024 proběhlo v Prostějově okresní kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup žáků prvního stupně.

     Družstvo mladších žáků ve složení Adam César, Tomáš Kvíčala, Jakub Přibylík, Petr Hloušek, Jakub Oulehla, Štěpán Král, Jaroslav Josef Polášek, Šimon Klvač, Mikuláš Hýsek, Jan Vrána, Marek Doležel a Petr Slouka se umístilo na krásném medailovém třetím místě.

     Družstvo starších žáků ve složení Matyáš Klvač, Michal Kroupa, David Šinál, Marek Kremlička, Petr Bejdák, Jakub Vrána, Michael Janeček, David Kvíčala, Kamil Málek, Radim Hrdý, Gabriel Ziepser a Maxim Zapletal se umístilo na fantastickém druhém místě. Zároveň si družstvo vybojovalo postup v okresním finále.

     Všem zúčastněným hráčům děkujeme za výborné výkony - velké poděkování patří trenéru panu Hýskovi a také vedoucímu akce panu učiteli Mgr. Sloukovi; v neposlední řadě také asistentkám Janě Kocourkové a Carmen Dočkalové.

   • 7. třídy v Zoo Olomouc
    • 7. třídy v Zoo Olomouc

    • Dne 16. dubna jsme se spolužáky ze 7. A a 7. B vyrazili na výlet do Zoologické zahrady v Olomouci. U vstupu nás srdečně přivítaly dvě zkušené zaměstnankyně ZOO, které nám stručně představily poslání a účel zoologických zahrad a pak se s námi podělily o fascinující informace týkající se života různých zvířecích druhů v péči této zahrady.

     Po úvodním povídání jsme zamířili do místnosti, kde jsme měli jedinečnou příležitost si pohladit a blíže poznat některé zvířecí obyvatele. V této interaktivní části programu jsme si mohli s údivem prohlédnout hada, agamu a dokonce se dotknout několika zajímavých druhů brouků.

     Následovala prohlídka dalších exponátů, kde jsme měli možnost obdivovat různé artefakty zvířecí říše. Mezi nimi nechyběla například lebka žirafy, ukázky různých druhů vajec, dokonce jsme mohli zkoumat detaily kůže různých živočichů. Tato část nás skutečně vtáhla do fascinujícího světa přírody a anatomie.

     Po tomto bohatém zážitku jsme se vypravili za doprovodu příjemných průvodkyň do výběhu lam, kde jsme měli možnost se podívat na tyto sympatické tvory zblízka a dokonce je nakrmit.

     Následně jsme se vydali na prozkoumání celého areálu zahrady samostatně. Procházeli jsme se chodníčky, obdivovali další zvířata v jejich přirozeném prostředí a měli možnost nakrmit kozy a pozorovat, jak se pohybují a chovají různé další druhy zvířat.

     Tento výlet do Zoologické zahrady v Olomouci byl nejen poučný, ale i inspirativní zážitek, který nám otevřel oči pro krásu a rozmanitost života v přírodě.

     Ema Čajkovičová, žákyně 7. B

   • Úspěchy v přírodovědných soutěžích
    • Úspěchy v přírodovědných soutěžích

    • Geologické olympiáda – krajské kolo

     Žáci devátého ročníku, kteří zdárně zvládli kola školní a okresní, postoupili do kola krajského (Komárek M., Hýsek T., Buriánek F. a Koutská V z 9. B a Přibylová A. z 9. A) a reprezentovali naši školu na Geologické olympiádě 2024, která se zaměřila na objevování fascinujícího světa nerostných surovin. Soutěž probíhala 8. 4. 2024 v Olomouci ve Vlastivědném muzeu. Geologická olympiáda je nejen prostředkem k podpoře zájmu o geologii, ale také poskytuje studentům možnost setkat se s odborníky v oboru.

     Těšíme se na další soutěžní kola a věříme, že naši studenti se budou nadále zapojovat do aktivit spojené s geologií.

     Výsledky Okresního kola Biologické olympiády 2024

     Tématem letošního ročníku biologické olympiády byly „Lužní lesy“. Okresního kola za kategorie D (6.-7. ročníky) se zúčastnili naši šikovní žáci, kteří dne 22. dubna 2024 vyrazili poměřit své znalosti a dovednosti. Z naší školy se zúčastnili hoši Srneček Pavel a Zelinka Jakub ze 7. B. V kategorii C (8.-9. ročníky) pak reprezentovali naši školu Jordánová Nela a Přibylová Anna z 9. A dne 19. března 2024.

     Součástí okresního kola byl i vstupní úkol, který naši žáci zvládli bravurně. Během několika týdnů vedli vlastní pozorování a sepsali menší seminární práci na téma vegetativního rozmnožování vybraných rostlin, kde dokázali uplatnit své znalosti z hodin přírodopisu.

     Každoročně se účastníci musí vypořádat s teoretickým testem a praktickým úkolem, kterým často bývá mikroskopování a poznávání organismů z rostlinné a živočišné říše.

     V kategorii C obsadila 10. místo Přibylová Anička a 11. místo Jordánová Nela. V kategorii D pak 4. místo obsadil Srneček Pavel, který zároveň získal titul nejlepšího řešitele z řad ZŠ, a 11. místo Zelinka Jakub.
      

     Srdečně děkujeme všem, kteří v těchto soutěžích reprezentovali naši školu!
      

     za přírodovědný kabinet Mgr. Anna Lovichová

   • „Čarodějnický víceboj“ - ŠD - 30. 4. 2024
    • „Čarodějnický víceboj“ - ŠD - 30. 4. 2024

    • Den inspirující se tradicí pálení čarodějnic si pro děti připravily vychovatelky ŠD.

     Malé čarodějnice i čaroděje čekaly zkoušky: „Čarodějnický víceboj.“ Létalo se na koštěti, skákalo „přes oheň", chytali se pavouci, lovili hadi, na noc bylo nutné zavěsit netopýry, poskládat obraz své podobizny, natáhnout sítě pavučiny, … 

     Za úspěšné zdolání zkoušky byli všichni odměněni.

     Poděkování patří "čarodějnicím" Jarce Hanákové, Káje Hrubé, Natálce Mrvcové a Aniččce Vlčkové, které kontrolovaly splnění zkoušek.

     Vychovatelky ŠD