• McDonald´s Cup - okresní kolo
    • McDonald´s Cup - okresní kolo

    • Dne 26. a 27. dubna 2022 proběhlo v Prostějově okresní kolo (kategorie B) fotbalového turnaje McDonald´s Cup žáků prvního stupně.

     Družstvo starších žáků ve složení Josué Dirda, Lukáš Musil, Amálie Králová, Matyáš Surala, Jakub Dvořák, Jakub Zelinka, Martin Oulehla, Lukáš Janček, Daniel Trněný a Pavel Srneček se umístilo na skvělém druhém místě.                         

     Družstvo mladších žáků ve složení Tobiáš Nešpůrek, Martin Cyprián, Mikuláš Hýsek, Štěpán Král, Šimon Klvač, Matyáš Klvač, Radim Hrdý, Michal Kroupa, Jaroslav Josef Polášek, David Šinál a Kamil Málek se umístilo na fantastickém prvním místě.

     Obě naše družstva postupují do okresního finále.                                                      

     Všem zúčastněným děkujeme a velké poděkování patří také trenérům panu Hýskovi, panu Královi, paní asistentce Kateřině Dostalíkové a také vedoucímu akce panu učiteli Mgr. Sloukovi.

   • Soutěž Finanční gramotnost – krajské kolo
    • Soutěž Finanční gramotnost – krajské kolo

    • V krajském kole „Soutěže Finanční gramotnost“ se s ostatními týmy utkalo družstvo deváťáků ve složení Karel Bartolšic (9. A), Adéla Hanáčková (9. A) a Dominik Žampach (9. B).

     Krajské kolo bylo velmi náročné, mělo několik částí. První částí bylo zpracování případové studie a videa na zadané téma. Druhou částí bylo složení znalostního písemného testu z oblasti finanční gramotnosti, které se konalo 24. března. 

     Poslední fází krajského kola byly ústní obhajoby 3 nejúspěšnějších prezentací z každého kraje v příslušné kategorii. Naši žáci postoupili s nejlepším výsledkem v kraji a v pátek 6. dubna přes platformu TEEMS ústně prezentovali svou studii a odpovídali na otázky hodnotící komise, která byla složena ze zástupců organizátora, partnerů soutěže (Česká spořitelna, a.s. a ZFP akademie, a.s.), Ministerstva Financí ČR a České národní banky.

     Naše družstvo zvítězilo a postupuje do celostátního kola, které se bude konat 29. 4. 2022 v budově ČNB v Praze.

     Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Budeme jim držet palce v celostátním kole!

     Mgr. Jarmila Krupičková

   • Ukliďme Česko
    • Ukliďme Česko

    • Akce Ukliďme Česko se na naší škole stala již pěknou tradicí. Jako každý rok se na ni děti těší. Letos nám krásně vyšlo i počasí. Akce se zúčastnilo celkem 10 tříd (5.-9. ročníky) se svými třídními učiteli. Akce je báječnou příležitostí, jak stmelovat kolektiv ve třídě a zároveň udělat něco dobrého pro Nezamyslice a jejich nejnavštěvovanější lokality (nádraží, biokoridor Mokroš, dětské hřiště, ...), pro okolí (Dřevnovice, Tištín, Mořice) a přilehlé cyklostezky. Za aktivní účast na akci děkujeme a budeme se těšit zase příště.

     Mgr. Anna Lovichová

   • Okresní kolo soutěže Zlatý list
    • Okresní kolo soutěže Zlatý list

    • Dne 21. dubna 2022 byla vyslána družstva mladších žáků (Dosoudilová E., Halousková D., Žampach T. ze 6.A a Křepelka J, Halouzková T., Přibylová E. ze 6.B) a starších žáků (Jordánová N., Štěpánková I. ze 7.A, Cypriánová L. z 8.A a Doležel J., Mucha J. Bártová S. z 8.B) na soutěž Zlatý list 2022. Soutěž má přírodovědný charakter. Během 3 km procházky vitčickým lesem plnily hlídky různé úkoly, od ochrany přírody po poznávání přírodnin a živočichů.

     Starší družstvo vyhrálo 1. místo a postupují do krajského kola konané 25. května 2022.

     Děkujeme za reprezentaci školy a za krásné umístění!

     Mgr. Anna Lovichová

   • Prváčci ŠD v knihovně - 11. 4. 2022
    • Prváčci ŠD v knihovně - 11. 4. 2022

    • Nevlídné jarní počasí využily děti z 5. a 6.oddělení školní družiny k návštěvě knihovny v Nezamyslicích.

     Pro některé z nich to byla první návštěva knihovny vůbec, a tak se děti ihned po seznámení s knihovním řádem vrhly snad na všechny žánry.

     Usadili jsme se do křesel a nejenže se něco málo přečetlo, ale hlavně se prohlíželo. :-)

                                                                                 Renata Kyseláková a Jana Fialová

   • Noc s Andersenem
    • Noc s Andersenem

    • V pátek 1. dubna proběhla v naší škole oblíbená akce Noc s Andersenem. Prvňáčci, třeťáci a žáci 5. A vyměnili své pohodlné postýlky za karimatky a spacáky, aby přespali ve svých třídách.

     Paní učitelky si pro ně připravily hravé úkoly zaměřené na podporu čtení, kvůli kterému tahle akce probíhá nejen v České republice. Nezapomněly ani na hledání pokladu nebo stezku odvahy po ztemnělé chodbě školy.

     Maminky přichystaly občerstvení, které přišlo k chuti nejen na večeři. Před spánkem následovalo čtení z vlastních knih, kreslená pohádka H. Ch. Andersena i čtení na dobrou noc paní učitelkou.

     Přestože spáči zalehli v náručí se svými plyšovými mazlíky, pod dojmem prostředí a zážitků usínali v pozdních hodinách. Tím náročnější bylo ranní probuzení. Ale společná snídaně všechny vytáhla z pelíšku a v osm hodin se vydali do náručí svých rodičů.

                                                  P. Sedláková, E. Vlčová, M. Oralová, M. Horáková, T. Indráková

   • „Svět třicátých let“ – soutěž v Malování
    • „Svět třicátých let“ – soutěž v Malování

    • Již tradičně se koná na druhém stupni soutěž na počítačích v programu Malování.

     Téma pro tento školní rok: „Svět třicátých let“

     Žáci opět nasadili vysokou laťku a odborná porota složená z vyučujících informatiky neměla jednoduché rozhodování.

     Do užšího finále a do soutěže o hlasy diváků postoupilo 12 obrázků z kategorie A (6. a 7. ročník) a 11 obrázků z kategorie B (8. a 9. ročník).

     Žáci se konečně dočkali vyhlášení výsledků soutěže, které se konalo 6. 4. 2022.

      

     Kategorie A

     1. místo – Inna Štěpánková

     2. místo – Lukáš Herodek

     3. místo – Tereza Halouzková

     4. místo – Anna Přibylová

     5. místo – Marek Večerka

     6. místo – Martina Gáborová, Nela Jordánová

     7. místo – Dominik Dosedla

     8. místo – Jakub Sýkora

     9. místo – Soňa Hrdá

     10. místo – Jan Čipčala, Jana Návratová

     Hlas diváka A:  Nela Jordánová, Anna Přibylová

      

     Kategorie B

     1. místo – Sofie Hallová

     2. místo – Natálie Záhorová

     3. místo – Matěj Horák

     4. místo – Karolína Daviesová, Rozálie Gyenesová

     5. místo – Karolína Hepnarová

     6. místo – Miroslav Křupka

     7. místo – Barbora Jančeková

     8. místo – Lenka Cyprianová

     9. místo – Tereza Rumplíková

     10. místo – Jakub Ernek

     Hlas diváka B:  Barbora Jančeková

      

     Všem soutěžícím gratulujeme, děkujeme za moc pěkné obrázky a již teď se těšíme na ty příští.

     Za vyučující IT

     Mgr. Jarmila Balážiová

   • Výsledky školní soutěže Maraton knihy
    • Výsledky školní soutěže Maraton knihy

    • Od října do dubna probíhal na škole Maraton knihy (více info v sekci Knihovna). Celkem se zapojilo 63 dětí.

     V kategorii 5. - 8. ročníků zvítězila třída 8. B.

     V kategorii 2. -4. ročníků zvítězily třídy 2. B, 3. A a 3. B se shodným počtem úspěšných čtenářů.

     Celkovými vítězi se staly 2. B, 3. A, 3. B s devíti čtenáři v každé této třídě.

     Vítězné kolektivy obdržely společenské hry, absolutní vítězové pak ještě navíc sladkou odměnu (domácí věnečky od paní asistentky Jany Kroupové).

     Třídám gratulujeme a budeme se moc těšit u dalšího kola příští rok!

     Jana Kocourková