• Halová atletika – týmový šestiboj
    • Halová atletika – týmový šestiboj

    • Dne 14. 4. se naši žáci utkali s ostatními školami na Prostějovsku v týmovém halovém šestiboji. Naše škola vyslala do soutěže dva pětičlenné chlapecké týmy a dva pětičlenné dívčí týmy. Každý člen týmu mohl startovat ve dvou disciplínách - skok z místa, hod medicinbalem, přeskok přes překážku, hod oštěpem a člunkový běh. Společná disciplína pro členy jednotlivých týmů byla štafeta. 

     Mladší tým děvčat ve složení Černá Kamila, Králová Amálie, Muchová Aneta a Navrátilová Natálie obsadil v kategorii dívky 4. – 5. tříd krásné 2. místo.

     Mladší tým chlapců ve složení Cyprián Martin, Hepnar Dominik, Kureja Kryštof, Oulehla Martin a Štěpánek Karel obsadil v kategorii chlapci 4. – 5. tříd pěkné 4. místo.

     Starší tým děvčat ve složení Kristková Bára, Matušincová Karolína, Menšíková Elen, Pavlíková Lucie a Přikrylová Barbora obsadil v kategorii dívky 6. – 7. tříd krásné 2. místo.

     Starší chlapci ve složení Dvořák Jakub, Křepelka Jakub, Málek Robin, Zelinka Jakub a Žampach Tomáš obsadil v kategorii chlapci 6. – 7. tříd 5. místo.

     Mgr. Hana Kubíková

   • Mc Donald cup - mladší žáci
    • Mc Donald cup - mladší žáci

    • Dne 26. a 27. dubna 2023 proběhlo v Prostějově okresní kolo fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup žáků prvního stupně.

     Družstvo ve složení Josué Dirda, Dominik Hepnar, Amálie Králová, Martin Oulehla, Tobiáš Nešpůrek, Maxim Zapletal, Martin Cyprián, Radim Hrdý, Kamil Málek, Filip Remeš, Jan Zaremba, Gabriel Ziepser a Karel Štěpánek a družstvo mladších žáků ve složení Mikuláš Hýsek, Štěpán Král, Šimon Klvač, Matyáš Klvač, David Šinál, Michal Kroupa, Petr Bejdák, David Kvíčala, Jiří Možný, Adam César a Jaroslav Josef Polášek se umístilo na fantastickém druhém místě. Obě dvě družstva postupují do okresního finále, kde jim budeme v tvrdé konkurenci určitě držet pěsti.

     Všem zúčastněným hráčům děkujeme za fantastické výkony, zároveň patří velké poděkování i trenérům, a sice panu Hýskovi a panu Královi. V neposlední řadě patří díky za pomoc paní asistentce Kateřině Dostalíkové a Carmen Dočkalové.

     Vedoucí akce a koordinátor Mgr. Petr Slouka

   • Projektový program „O vesmíru“ ve školní družině
    • Projektový program „O vesmíru“ ve školní družině

    • Dne 26. dubna navštívil naši školu pan Jonatan Binder z prostějovské hvězdárny, aby dětem z 1., 2., 3. a 4. třídy školní družiny přiblížil hravou formou fungování vesmíru a jeho zákonitosti, především Měsíce – našeho jediného přirozeného satelitu.

     Děti se tak pomocí 3D projekce přes interaktivní tabuli dozvěděly, proč se Měsíci říká Měsíc, jak vzniká na Měsíci kráter, co je to popelavý svit.

     Ty nejmenší zaujala animovaná „Brněnská měsíční pohádka“. Byl to příběh o dvou chlapcích, kteří vylezli po žebříku přes Mléčnou dráhu, aby vyčistili ušpiněný Měsíc.

     V druhé části programu jsme se pobavili názornou ukázkou, kdy jsme si hravou formou sami na sobě vyzkoušeli oběh Měsíce kolem Země a venkovním pozorováním oblohy a Slunce přes hvězdářský dalekohled a papírové brýle s astro folií.

     Dětem, hlavně chlapcům, se projektové odpoledne velmi líbilo a s velkou spokojeností odjížděl i pan Binder, kterého moc potěšila pozitivní zpětná vazba a rozsáhlé znalosti některých dětí, které byly na úrovni střední školy. Tyto děti dostaly drobnou odměnu, ostatní osvěžující svačinku.

     Vychovatelka Iva Friedbergová

   • Čarodějnice v 5. a 6. oddělení ŠD - 24. 4. 2023
    • Čarodějnice v 5. a 6. oddělení ŠD - 24. 4. 2023

    • Týden před „Sletem čarodějnic“ se to ve třídách čarodějnicemi jen hemžilo.

     Nechyběly létající stroje, které musely projít technickou kontrolou, obnovovaly se mezinárodní letecké průkazy, proběhly zkoušky v letu na koštěti, čarovalo se, nechyběl oheň - na kterém si ulovené hady opekly a fantazii probouzely při tvoření v čarodějnické škole.  

     Posilněny sladkou odměnou odletěly na Petrovy kameny.    

                                                                     Renata Kyseláková a Jana Fialová

   • Soutěž Finanční gramotnost – krajské kolo
    • Soutěž Finanční gramotnost – krajské kolo

    • V krajském kole „Soutěže Finanční gramotnost“ se s ostatními týmy utkalo družstvo deváťáků ve složení Lucie Benešová (9. A), Lenka Cyprianová (9. A) a Lukáš Dvořák (9. B).

     Krajské kolo bylo velmi náročné, mělo dvě části. První částí bylo zpracování případové studie na zadané téma. Na tomto toho úkolu žáci společně pracovali několik týdnů. Do druhé části krajského kola - k ústní obhajobě své práce - pak postupovaly z každého kraje jen tři nejlepší týmy.

     Naši deváťáci postoupili s nejlepším výsledkem a v pondělí 17. dubna přes platformu TEEMS ústně prezentovali svou studii a odpovídali na otázky členů hodnotící komise, která byla složena z odborníků na finanční gramotnost, zástupců Ministerstva financí ČR a společnosti ZFP akademie, a.s.

     Vše zvládli výborně, zvítězili a postupují do celostátního kola, které se bude konat v pátek 29. 4. 2023 v budově ČNB v Praze.

     Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Budeme jim držet palce v celostátním kole!

     Mgr. Jarmila Krupičková

   • Den v modrém
    • Den v modrém

    • Dne 2. dubna si připomínáme světový Den autismu. Symbolem tohoto dne je modrá barva. 12. dubna tak proběhlo celoškolní focení dětí a dospělých, kteří si k této příležitosti vzali na sebe oblečení s modrými prvky.

     Až do 28. dubna mohou také žáci, rodiče, prarodiče a  přátelé školy mohou na plot k plakátku přivázat modrou stužku. V této souvislosti je pro žáky vypsána školní výzva - pokud se do 28. dubna podaří na plot přivázat 200 stužek, všichni žáci obdrží drobnou modrou odměnu.

     Děkujeme všem za podporu!

     za ŽP Jana Kocourková

   • Ponožkový den
    • Ponožkový den

    • Dne 21. března 2023 se naše škola připojila ke světovému Dni Downova syndromu. Děti i zaměstnanci vyjádřili podporu oblečením ponožek různých barev. Třídní kolektivy tak vyrobily plakátky, se kterými byly vyfoceny a následně byly obrázky vystaveny na školním plotě. Krásné fotky pořídil žák 9. B Jan Mucha, o ponožkovou výzdobu školy se postaraly děti ze školní družiny.

     Děkujeme všem za aktivitu, účast a za to, že nejste lhostejní!

     Za ŽP Jana Kocourková

   • Okresní kolo biologické olympiády
    • Okresní kolo biologické olympiády

    • Tématem letošního ročníku biologické olympiády bylo Bezlesí. Každé kategorie se zúčastnilo celkem 20 žáků ze základních škol a gymnázií.

     Aby poměřili své znalosti a dovednosti, byli do okresního kola 30. března 2023 v rámci kategorie D (6. -7. ročníky) vysláni Srneček P. (6. B), Holubová P. (7. A) a Přibylová E. (7. B).

     V rámci kategorie C (8.-9.ročníky) byli 17. dubna 2023 pak vysláni Bártová S. (9. B) a Mucha J. (9. B).

     Součástí okresního kola byl vstupní úkol. Naši žáci v průběhu několika týdnů vedli vlastní pozorování a sepsali menší seminární práci na vybrané téma Klíčení hrachu a Ptáci na různých stanovištích, kde zúročili znalosti z hodin přírodopisu.

     Žáci každoročně píší test teoretických znalostí, provádějí praktický úkol, většinou formou mikroskopování a poznávání organismů, a to jak z rostlinné, tak živočišné říše.

     V rámci kategorie D obsadili 5. místo Pavel Srneček (6. B), 14. místo Elena Přibylová (7. B) a 19. místo Petra Holubová (7. A).

     V kategorii C se na 17. místě umístil Jan Mucha (9. B) a na 20. místě Simona Bártová (9. B).

     Děkuji všem za reprezentaci školy, hlavně žákům devátých tříd, kteří krátce po přijímacích zkouškách měli ještě chuť se zúčastnit a zabojovat.
     Obrovská gratulace patří speciálně Pavlovi Srnečkovi, protože byl jediným úspěšným řešitelem z řad základních škol.

     Mgr. Anna Lovichová