• Noc s Andersenem
    • Noc s Andersenem

    • Poslední březnový pátek už 23 let patří celorepublikové i mezinárodní akci Noc s Andersenem, jejímž cílem je podpora čtenářství. Pravidelně se zapojuje i naše škola. Letos se zúčastnili prvňáci a žáci 5. A.

     Holky a kluci opustili své pokojíčky a své postýlky a ustlali si ve třídách na karimatkách a ve spacácích. Přibalili si mazlíky, aby jim nebylo smutno, a ti starší si vzali svoji oblíbenou knížku. 

     Paní učitelky si pro ně připravily zábavné úkoly, po jejichž splnění byli všichni účastníci odměněni dobrůtkami od maminek a párky v rohlíku, které pro mladší kamarády připravili páťáci. Ti jim také přečetli pohádku na dobrou noc pro lepší usínání. Vrcholem večera byla návštěva statečného vojáčka z Andersenových pohádek. Pod kloboukem a dlouhými vlasy děti brzy odhalily pana ředitele Jordána.

     Pak proběhlo převléknutí do pyžamek, nezbytná hygiena a ulehnutí do pelíšků.

     Ranní vstávání bylo náročné. Následovala společná snídaně a poté složité balení. Už před osmou se pod okny objevili rodiče, aby vyzvedli svoje nocležníky. Všichni to statečně zvládli  a my se těšíme na příští rok.              

                                                                         M. Oralová, M. Horáková, J. Balážiová

   • Ukliďme Česko - jaro 2023
    • Ukliďme Česko - jaro 2023

    • Dne 5. dubna 2023 proběhla celorepublikově, a na naší škole již tradičně, akce Ukliďme Česko. Zapojilo se deset tříd (5. - 9. ročníky) spolu se svými třídními učiteli a asistenty pedagoga, přibližně tedy 160 žáků.

     „Čistka“ od odpadků behozhledných lidí proběhla jak v Nezamyslicích, tak i v okolních vesnicích (nádraží, biokoridor Mokroš, cyklostezky, atd.). Často jsme se všichni nestačili divit, co vše je možné pohodit.

     Stupně vítězů soutěže o nejbizárnější nález zaplnily stará závora z přejezdu, kufr, který jsme následně naplnili pohozeným ošacením, a třeba i neotevřené konzervy s tuňákem.

     Akce se těší velké oblibě a žáci se vždy do úklidu pouští s velkým zapálením. Za spolupráci všem děkujeme a těšíme se na další „úlovky“ opět příště.

     Mgr. Anna Lovichová

   • Krajské kolo geologické olympiády
    • Krajské kolo geologické olympiády

    • Dne 27. března 2023 proběhlo krajské kolo geologické olympiády pod záštitou Masarykovy univerzity, České geologické služby, Asociace galerií a muzeí a dalšími organizátory. Do Vlastivědného muzea v Olomouci se vydali tři žáci devátých ročníků, a sice Tomáš Kučera (9. A), Kateřina Kočí (9. A) Simona Bártová (9. B). Soutěže se celkem zúčastnilo 15 žáků z gymnázií a základních škol olomouckého kraje. Tématem byly krasové jevy (jeskyně, závrty, krápníky a další zajímavosti) a s nimi spojená problematika. Naši žáci se umístili následovně:

     7. místo – Bártová Simona

     8. místo – Kočí Kateřina

     10. místo – Kučera Tomáš

      

     Zúčastněným žákům děkujeme nejen za účast, ale i za krásné umístění v těžké konkurenci gymnázií a za výbornou reprezentaci naší školy.

     Mgr. Anna Lovichová

   • Exkurze do elektrárny - 9. ročník
    • Exkurze do elektrárny - 9. ročník

    • Dne 20.3 2023 se žáci devátých ročníků 9.A a 9.B zúčastnili exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany a přilehlé Vodní elektrárny Dalešice, která jim rozšířila obzory nejen do hodin fyziky, ale i do praktického života.
     Mnoho z nich, dle vlastních slov, konečně pochopilo, kde se ta elektřina v té zásuvce bere. Exkurze byla v mnohém přínosná i nám kantorům, kteří se s žáky exkurze zúčastnili.​​​​

     Na začátku exkurze jsme navštívili Infocentrum JE Dukovany přímo v areálu elektrárny, která připomínala malé městečko s vlastní občanskou vybaveností i autobusovým nádražím. Infocentrum prošlo v roce 2015 rekonstrukcí a přichystalo si pro nás informace o energetice jako vědním oboru, o provozu a bezpečnosti elektrárny a to vše podané zábavnou formou od školených průvodkyň. 
     Měli jsme k dispozici moderní kinosál, kde nám umožnili za použití virtuálních brýlí pohlédnout do všech částí jaderné elektrárny. Žáci se tak dostali i tam, kam běžný smrtelník nezavítá. Jako například do kontrolované zóny JE, na velín či na vrchol chladící věže.  Asi nejsilnějším zážitkem pro všechny bylo nahlédnutí do aktivní zóny reaktoru a spatření Čerenkovova záření, které vypadalo jako výjev z jiné planety. Druhou částí prohlídky byla návštěva prostor infocentra, ve kterém se nachází model celé elektrárny, reaktoru, dolu na uran atd. 
     V poslední části infocentra JE si žáci mohli na praktických modelech vyzkoušet, jak za pomocí kola vyrobit dostatek elektřiny, třeba k rozsvícení žárovky, zapnutí varné konvice, atd. Někteří se u toho pořádně zapotili.  Nebo třeba jak správně zapojit elektrický obvod, aby elektřina proudila, kam má. 


     Druhou částí naší exkurze byla nedaleko umístěná přečerpávací vodní elektrárna Dalešice. Zde se žáci dozvěděli, že nádrž průtočné vodní elektrárny Mohelno slouží nejen k vyrovnání odtoku z přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, ale je i spodní nádrží pro čerpání. A také, že je rezervoárem vody pro odběr chladicí vody Jadernou elektrárnou Dukovany a slouží k ředění jejích odpadních vod.
     Součástí prohlídky bylo opět naučné video o tomto komplexu a praktický model, kde žáci mohli vidět a pochopit princip přečerpávací elektrárny. Tato prohlídka byla pro žáky přínosná převážně tím, že si žáci mohli prohlédnout i prolézt obrovskou vodní turbínu, která se v Dalešické elektrárně používala k přečerpávání, a také díky paní průvodkyni viděli práci v přímém provozu elektrárny. Poštěstilo se nám a během prohlídky vnitřních prostor elektrárny, byla zrovna spuštěna její přečerpávací funkce. Žáci tedy na vlastní oči mohli vidět, jak se ty obrovské hřídele, čepy a čerpadla dala do provozu. A na vlastní kůži mohli pocítit otřesy a hluk, jaký vzniká při přečerpávání tolika kubíků vody a tím si uvědomit, o jaký obrovský zdroj energie a síly jde. 
     Jsme rádi, že naše škola podporuje naučné exkurze tohoto typu a doufáme, že tímto zprostředkováváme žákům náhled do praktického života a míst, kam by se třeba sami vůbec nedostali a tímto jim rozšiřujeme obzory.

     Za tým pedagogů 

     Ing. Jaroslava Kurejová, Mgr. Jarmila Balážiová, Mgr. et. Bc. Radek Thums, Dis.


      

   • ŠD v Muzeu Vyškovska a za zvířátky v ZOO
    • ŠD v Muzeu Vyškovska a za zvířátky v ZOO - 30. 3.

    • Velikonoční obyčeje v Česku patří mezi velmi oblíbené a jsou spojeny s vítáním jara.

     Ve čtvrtek 30. března děti z 5. a 6. oddělení ŠD jely do Muzea Vyškovska, aby ve výstavním sále nasály atmosféru svátků jara a seznámily se s tradicemi.

     Děti také zhlédly výstavu kraslic, a to nejen kraslic vyškovské paní učitelky Marie Pachtové, ale i ukázky zahraničních mistrů lidového umění.

     Zpestřením se stala návštěva ZOO, kde si děti nejvíce užily hrátek se zvířátky na „Babiččině dvorečku“ a expozici andulek i papoušků v bezprostřední blízkosti a bez bariér s klokany. Také nahlédly pod hladinu klidných obyvatelů rybníků a řek. Na statku z přelomu 19. a 20. století si prošly černou kuchyni se světnicí, navštívily i environmentální centrum s interaktivními expozicemi.

     Poděkování patří paní učitelce Oralové i Horákové za pedagogický doprovod a manželům Dvořáčkovým za bezpečnou cestu do Vyškova i zpět s překvapením v podobě polední svačinky.

                                                                                                    Vychovatelky Renata Kyseláková a Jana Fialová

   • VÁNOČNÍ - VELIKONOČNÍ turnaj ve stolním tenisu
    • VÁNOČNÍ - VELIKONOČNÍ turnaj ve stolním tenisu

    • Dne 20. prosince 2022 se na naší škole v Nezamyslicích konal již čtvrtý ročník oblíbeného Vánočního turnaje ve stolním tenisu, který se, z důvodu dlouhodobé nemocnosti většiny přihlášených, neskutečně protáhl a mohl by se tak přejmenovat na Velikonoční. Nakonec přeci jen dospěl ke zdárnému konci, kdy proběhl ve dvou kategoriích:

     V první kategorii, kde soutěžili žáci 4. a 5. ročníku, se na 3. místě umístil Jan Zaremba (4. A), na 2. místě Pavel Švábenský (5. B) a na 1. místě Matyáš Surala (5. B)


     Ve druhé kategorii, která byla určena pro žáky 6. až 9. ročníku, se na 3. místě umístil David Pořízka (8. B), na 2. místě Vojtěch Vašina (8. A) a na 1. místě Lucie Benešová (9. A).  


     Všichni účastníci turnaje si zaslouží velkou pochvalu za prokázanou bojovnost a hráči, kteří se umístili na medailových pozicích, si odnesli domů velmi hezké ceny.


     Již nyní je jisté, že pro velký úspěch u všech zúčastněných se v budoucnu bude konat další ročník, na který se budeme velmi těšit.

     Mgr. Petr Slouka
      

   • Matematický klokan 2023
    • Matematický klokan 2023

    • Již tradičně se naše škola zapojuje do celorepublikové soutěže Matematický klokan. Soutěž je určena pro všechny žáky druhého až devátého ročníku. V pátek 17.3.2023 proběhl na naší škole další ročník matematického klokana. 

     Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích - Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). 
     Celkem se soutěže zúčastnilo 269 žáků z celkových 317 (což je 85% všech žáků). 


     A zde máme nejlepší výsledky jednotlivých kategorií na naší škole:

     Kategorie CVRČEK:
     1. místo -  Veronika Hubená (3.B)
     2. místo – Viktorie Dostálíková (3.B) a  Martina Pospíšilová  (3.B)
     3. místo – Nela Dostálíková (3.B) a  David Kvíčala (3.B)

     Kategorie KLOKÁNEK:
     1. místo – Kryštof Kureja (5.A)
     2. místo – Kryštof Juras (4.B)
     3. místo – Miriam Košárková (4.A)

     Kategorie BENJAMÍN:
     1. místo – Michal Hrdý (6.B)
     2. místo – Elena Hronková (6.A)
     3. místo – Pavel Srneček (6.B) a Barbora Přikrylová (7.A)

     Kategorie KADET:
     1. místo – Lukáš Dvořák (9.B)
     2. místo – Filip Novák (8.A)
     3. místo – Julie Přikrylová (9.A) 

     Děkujeme všem žákům účast a za velikou snahu, všem kolegům za spolupráci a výhercům gratulujeme.

     za kabinet matematiky Mgr. Jarmila Balážiová a Ing. Jaroslava Kurejová
      


      

   • Čtenářská výzva v AJ
    • Čtenářská výzva v AJ

    • Na konci ledna 2023 se naše škola ve spolupráci s Oxford University Press zapojila do třicetidenní čtenářské výzvy v anglickém jazyce.

     V rámci této akce získali žáci zdarma na 30 dní přístup k online anglické knihovně nakladatelství Oxford University Press zvané Oxford Reading Club. Úkolem žáků bylo číst denně alespoň 10 minut anglické knihy po dobu třiceti dní.

     Máme radost ze všech žáků, kteří si chtěli zdokonalit angličtinu a do čtenářské výzvy se zapojili.

     Gratulujeme všem, kterým se podařilo vytrvat a čtenářskou výzvu dokončili:

     Martin Komárek, 8. B

     Tadeáš Hýsek, 8. B

     Vojtěch Vláčil, 8. B

     Robin Málek, 7. B

     Daniel Trněný, 6. A

     Amálie Králová, 5. A

     Tito žáci získali certifikát od Oxford University Press a byli oceněni svými vyučujícími anglického jazyka.

     Mgr. Zuzana Vránová