• Kamarádi čtou kamarádům
    • Kamarádi ze ZŠ četli pohádky kamarádům z MŠ

    • Naše mateřská škola je již třetím rokem zapojena v celorepublikovém projektu Celé Česko čte dětem. Tato organizace, mimo jiné, vyhlašuje každoročně akci pod názvem Týden čtení.

     Naše školka se tedy rozhodla, že se této akce aktivně zúčastní a uspořádala Týden čtení v MŠ pod názvem Kamarádi čtou kamarádům.

     V týdnu od 4. 10. – 8. 10. 2021 byli do školky pozváni žáci osmých a devátých tříd a předčítali dětem ve školce pohádkové příběhy.

     Ve třídě Broučků četli žáci od Jana Lebedy Medovníček a jeho nemocnice pro zvířátka, ve třídě Kuřátek se četla kniha Hmyzí pohádky z květinové zahrádky od Rostislava Poláčka a děti z Koťátek se začetly do příběhu Květuška a tesařík od Jitky Vítové.

     Naši čtenáři to neměli vůbec jednoduché! Předčítat početnému obecenstvu, které se pořád vrtí v postýlce a klade spoustu otázek, to je vážně nadlidský úkol a navíc - text neznámý. Naši velcí kamarádi to však zvládli na jedničku, a to ještě dokázali bavit děti obrázky z daných příběhů. U čtení nemohl chybět ani plyšový maskot hlavního hrdiny knihy.

     Kamarádi ze základní školy od nás za svou snahu dostali náležitou odměnu, kterou jim byla perníková knížka a památeční záložka.  Dětem se čtení také moc líbilo a každý den se vyptávaly, jestli znovu přijde číst nějaký kamarád ze školy. Musely jsme jim tedy slíbit, že je určitě na nějaké to pohádkové počteníčko zase pozveme.

     Děkujeme.

     Mgr. Veronika Remešová     

   • Drakiáda 2021
    • Drakiáda 2021

    • Je tu podzim a s ním tolik oblíbené pouštění draků ve školní družině.

     Tentokrát, protože jsme si nebyli jisti předpovědí počasí, jsme se rozhodli, že draky budeme pouštět v celém týdnu od 4. do 8. října.

     Zpočátku nám foukal příliš silný vítr, takže s nacvičenou technikou to bylo trošku horší. Jeden den nám silně pršelo, ale pak přišly dva krásně prosluněné dny a děti se přímo vyřádily.

     Na obloze se vznášeli malí, velcí, … krásně zbarvení draci a na dětských tvářích byla vidět radost a šťastný úsměv.

     Tak ať nám fouká i do příštího roku!

     Za vychovatelky ŠD Jana Fialová

   • Republikové finále OVOV Brno 2021
    • Republikové finále OVOV Brno 2021

    • Po roční pauze se naše škola mohla v prvním zářijovém týdnu zúčastnit republikového finále odznaku všestrannosti olympijských vítězů.

     Osmičlenný tým složený ze čtyř dívek a čtyř chlapců bojoval v deseti atletických disciplínách během dvou dnů (běh na 60m, běh na 1000m, hod míčkem a medicinbalem, skok do dálky, trojskok, dvou minutové disciplíny skok přes švihadlo, kliky, sedy-lehy a shyby).

     Atleti se ve velké konkurenci vůbec neztratili a skvěle reprezentovali školu. Za dívky se soutěže zúčastnila Karolína Hepnarová, Andrea Nosková, Bára Kristková, Kateřina Nováková. Za chlapce Adam Přikryl, Matěj Matušinec, Tomáš Žampach a Pavel Srneček.

     Všem atletům děkuji za reprezentaci školy a přeji hodně úspěchů do dalších soutěží.

     Mgr. Hana Kubíková

   • ŠD - Tvoříme a hrajeme si
    • ŠD - Tvoříme a hrajeme si

    • Nekonečná dětská fantazie a kreativita se projevila ve ŠD při podzimních vycházkách.

     Počasí přálo zábavě i tvoření, a tak se v 5. a 6. oddělení ŠD sbíralo, loupalo, skládalo, trhalo … :-)

     Při podzimních hrátkách pak nechyběly kamínky, klacíky, šišky, kukuřice a nejvíce děti  propadly kouzlu domečků pro skřítky.

                                                        Renata Kyseláková a Jana Fialová

   • Malá chemická olympiáda
    • Malá chemická olympiáda - okresní kolo

    • Dne 27. září 2021 se skupina deváťaků – Andrea Havlíčková (9. B), Dominik Žampach (9. B) a Šimon Janík (9. A) - rozhodla změřit své síly v oblasti chemie v okresním kole Malé chemické olympiády v Prostějově.

     Všichni bojovali statečně. 😊 Celkem se okresního kola zúčastnilo 16 žáků gymnázií a základních škol.

     Nejlépe se umístil Dominik Žampach - na 9. místě.

     Jsem ráda, že si žáci vyzkoušeli jiné prostředí testování a podmínky, než máme v klasických hodinách chemie.

     Mgr. Anna Lovichová

   • ŠD – Návštěva kina
    • ŠD – Návštěva kina v Němčicích nad Hanou - 3. 9. 2021

    • První pátek v měsíci září se děti školní družiny vydaly do kina v Němčicích nad Hanou na kreslený příběh „Hurá do džungle“.

     Děti sledovaly příběh slonice Chobotky a opičáka Mankiho s velkým napětím. V džungli zvířátka navštívil fialový návštěvník z vesmíru Fneep, který havaroval se svojí vesmírnou lodí na Zemi. Všichni tři spojí síly a pomohou Fneepovi s návratem do vesmíru, nakonec vše dobře dopadne a Fneep se vrací domů.

     Při zpáteční cestě se nám setmělo a děti s radostí vytáhly světýlka ze svých batůžků a celou dobu si svítily na cestu. Dobrodružná cesta do kina se moc vydařila a děti se těší na další akce v ŠD.

     Vychovatelky ŠD

   • Zahájení nového školního roku 2021/2022
    • Zahájení nového školního roku 2021/2022

    • Základní informace pro rodiče a žáky.

     1) Zahájení bude 1. září od 7:30 - vstup hlavním vhchodem - platí pro žáky 2. až 9. ročníku. Ukončení vyučování bude v 8:30.
     Pro 1. ročník bude slavnostní zahájení v 8:00 naproti školy v kulturním sále SRC.

     2) Další organizace týdne vč. časového rozvržení je zveřejňována přes EDUPAGE (kalendář událostí). Stejným způsobem jsou zasílány rozvrhy hodin (pro tisk stačí přenout vpravo nahoře - stálý rozvrh). Konkrétně 2. září bude den s třídním učitelem - 1. st. ZŠ končí v 11:10 a 2. stupeň ZŠ ve 12:05.

     3) Školní jídelna - 1. září se nebude vařit. Zahájení provozu od 2. září.
     Přihlášky do ŠJ není nutné řešit u dětí, které pokračují ve školní docházce. První školní den dostanou děti předvyplněné údaje k podpisu domů.
     Žáci 1. ročníku mají již vyplněno, ale je nutné si přijít pro variabilní symbol k platbě (jen pokud vám emailem nepřijde potvrzení).

     Nově registrovaní strávníci se budou muset stavit za vedoucí školní jídelny v dopoledních hodinách. Případně po domluvě. Kontaktní údaje jsou na webu školy.

     4) Školní družina - 1. září  nebude v provozu. Přihlášky jsou již elektronicky od června - rovněž budou vytištěné a předané žákům první školní den. Včetně kroužků. Do pátku 3.9. se vyřeší případné změny a doplnění. Kdo je zapsán, byl informován přes EDUPAGE.

     5) Čipy pro vstup do školy - také řeší jen nově registrovaní žáci. U vedoucí školní jídelny v dopoledních hodinách, či po domluvě.


     6) Testování - Covid19 a další informace týkající se pandemie - sledujte na webu v sekci ROUŠKOLA a zasílané zprávy přes EDUPAGE. Bude postupně upřesňováno dle dostupných informací.


     Děti budou testovány podobnými neinvazivními AG testy jako v loňském školním roce. Po prvních 3 testech (1. 6. a 9. září - jen prvňáčci až 2. září) bude známo, zda-li se bude moci s testováním přestat, dle počtu záchytů v celé ČR (musí být méně jak 25 případů na 100 000 obyvatel). 

     – Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a nejsou stanovena žádná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy.

     – Po vstupu do školy si každý žák vydezinfikuje ruce a po dobu pobytu ve společných prostorách používá ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Do školy nesmí vstoupit žáci ani jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění.

     – Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), po prodělaném onemocnění Covid–19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid–19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedený v odběrovém místě.

     – Pokud žák screeningové testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (doložit lékařským potvrzením), má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole vč. dalších omezení dle nařízení vlády.

     - Pokud chce být rodič nápomocen u testování dítěte, popř. využít jiný typ testu, který si přinese, dostaví se k přednímu vchodu školy (vchod pro návštěvy).

      

      

     Přeji vám pohodové zahájení školního roku a nám všem co nejvíce dnů během vyučování s dětmi ve škole v následujícím školním roce.

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy