• Čímtačára - úspěch v celostátní výtvarné soutěži
    • Čímtačára - úspěch v celostátní výtvarné soutěži

    • V květnu 2023 se konal 3. ročník výtvarné soutěže s názvem Čímtačára, kterého se pod vedením p. uč. Petra Slouky zúčastnili i žáci naší školy. Název letošního tématu byl „Na křídlech“. V kategorii žáků 9 - 12 let se mezi 583 pracemi umístil na skvělém 1. místě Štěpán Pavelka z 5. B se svým obrazem Andělské volání. K vítězství moc gratulujeme a doufáme, že podobné úspěchy budou inspirovat naše žáky i v dalších ročnících.

     Obraz a další díla nejen v této kategorii si můžete prohlédnout zde:

     https://www.cimtacara.cz/kategorie/soutezni/zaci-zakladnich-a-strednich-skol_9-12-let

     Mgr. Petr Slouka

   • Koloběžkiáda - ŠD - 1. 6. 2023
    • Koloběžkiáda - ŠD - 1. 6. 2023

    • „Jak málo stačí k dětské radosti!“ Dvě kolečka, jedny řídítka a deska.

     1. června si s těmito „výdobytky“ poradili malí i velcí nadšenci ze všech oddělení školní družiny.  A i když v závodě rychlosti na koloběžkách vyhráli ti nejrychlejší, odměna v cíli čekala na všechny. :-)

                                                                                                                                                         Vychovatelky ŠD  

   • Exkurze Vojna u Příbrami a Praha
    • Exkurze Vojna u Příbrami a Praha

    • V pátek 26. května se žáci 8. a 9. tříd vydali na exkurzi do pracovního tábora Vojna u Příbrami. Po příjezdu nejprve shlédli krátký dokumentární film o zločinech komunismu, komunistických represích a táborech nucených prací pro nepohodlné osoby režimu. Poté si prošli celý tábor, kdy jim průvodkyně vysvětlila historii místa a účel jednotlivých budov. Žáci se dozvěděli o těžkých životních podmínkách vězňů, o tom, jak komunističtí političtí vězni tvrdě pracovali na těžbě uranu, exportovaného do Sovětského svazu.

     Po prohlídce se žáci přesunuli do Prahy, kde se mohli vydovádět v Kožíškově muzeu fantastických iluzí. Muzeum nabízelo mnoho interaktivních zážitků s optickými iluzemi a triky pro všechny věkové kategorie.

     Po návštěvě muzea si žáci dali oběd a vydali se na tolik vytoužené nákupy na Václavském náměstí.

     Doufáme, že si tuto exkurzi opravdu užili. Snad byla pro ně také dostatečnou názornou ukázkou toho, kam byl vedla i dnes cesta ustupování zlu a byla poučením v tom, že nelze relativizovat naši minulost, nejen v éře komunismu.

     Z. Vránová, O. Čáp, J. Krupičková a M. Benešová

   • Papírové modelářství ve školní družině - 4. oddělení
    • Papírové modelářství ve školní družině - 4. oddělení

    • V rámci připomenutí státního svátku 8. května (Den vítězství) jsme si v týdnu od 9. do 12. května 2023 vyrobili několik diorám, jejichž hlavní tematikou byla vojenská válečná technika. Zároveň jsme si uvědomili (obzvlášť v dnešní době), jak křehká je svoboda a mír a jak je válka ničivá.

     Toto téma je lákavé zejména pro chlapce, kteří se jako začínající modeláři snažili v krátkém časovém úseku postavit papírový model v takové kvalitě, se kterou budou spokojeni.

     Naučili se tak trpělivosti při stříhání jednotlivých částí a dílků a tzv. rylování, kdy se vytváří rýha v papíru pro lepší ohyb pomocí rylovacího kolečka či nůžek a pravítka.

                                                  Vychovatelka Iva Friedbergová

   • Školní kolo recitační soutěže
    • Školní kolo recitační soutěže

    • V pondělí 22. května se na naší škole konala recitační soutěž pro žáky 1. stupně. Zúčastnilo se jí 41 recitátorů. Porota, kterou tvořily paní zástupkyně Jarmila Krupičková, paní učitelky Marcela Horáková a Miloslava Oralová, měla nelehký úkol vybrat ze soutěžících ty nejlepší.

     Výsledky soutěže:

     Kategorie 1. tříd

     1. místo – Tomáš Kvíčala, 1. A a Petr Buriánek, 1. B

     2. místo – Elena Vránová, 1. A

     3.  místo – June Strašáková, 1. B

      

     Kategorie 2. - 3. tříd

     1. místo – Martina Pospíšilová, 3. B

     2. místo – Petr Slouka, 2. B a David Kvíčala, 3. B

     3. místo – Viktorie Dostálíková, 3. B a Veronika Hubená, 3. B

      

     Kategorie 4. – 5. tříd

     1. místo – Alžběta Špíšková, 4. A

     2. místo – Julie Přecechtělová, 4. A a Nela Kocourková, 4. B

     3. místo – Elen Vodáková, 4. A a Diana Moravcová, 5. A

      

     Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony.

     Mgr. Miloslava Oralová

   • Nakrmte Plastožrouta – ŠD – 25. 5. 2023
    • Nakrmte Plastožrouta – ŠD – 25. 5. 2023

    • V letošním školním roce se školní družina zapojila do akce: „Nakrmte Plastožrouta“.

     Do sběru víček z PET lahví se však zapojili i sběrači z vyšších ročníků a od září do konce května bylo společně nasbíráno a dětmi ŠD – dle barev – vytříděno 90 kg odpadu.

     Odevzdaná víčka budou sloužit k výrobě kompostérů pro zahrádkáře a poděkování patří všem, kteří tak udělali něco prospěšného pro životní prostředí. 

                                                                                                                                             Vychovatelky ŠD

   • Český den proti rakovině
    • Český den proti rakovině

    • Letos se tradičně žáci naší školy zapojili do celostátní akce Český den proti rakovině. Pod vedením Jany Kocourkové, Carmen Dočkalové a Ladislava Čecha nabízely tři skupinky žáků z osmých a devátých tříd žluté kytičky za 20,- Kč před školou, školkou a obecní prodejnou.

     Žáci s doprovodem zašli i na obecní úřad, kde se každoročně setkali s milým přijetím; poté navštívili druhou vyučovací hodinu každou třídu zvlášť a umožnili tak každému žákovi pomocí drobného finančního daru a přispět na boj s touto zákeřnou nemocí.

     Vybraná částka se vyšplhala na 9.977,- Kč. Poděkování za tento úspěch směřuje ke všem štědrým dárcům, patří však v první řadě dobrovolníkům, jmenovitě Janu Páleníkovi, Janu Možnému, Tomáši Kučerovi, Karolíně Hepnarové, Vojtěchu Vašinovi, Dorotě Zbořilové, Lukáši Dvořákovi, Emě Fidermákové, Vladimíru Rapantovi, Lukáši Kocourkovi, Kristiánu Kandráčovi, Vendule Koutské a Natálii Matouškové.

     Těšíme se na jistě podobně vydařený příští ročník!

     Jana Kocourková, ŽP

     Foto: Jan Mucha, Jana Kocourková

   • Okresní kolo turnaje ve vybíjené
    • Okresní kolo turnaje ve vybíjené

    • Dne 18. května 2023 proběhl v Prostějově okresní turnaj Open ve vybíjené pro 4. a 5. třídy. Po loňské premiéře, kde jsme bohužel nezabodovali (ale zanechali velice dobrý dojem), jsme získali cenné zkušenosti, které jsme maximálně využili. Právě z těchto důvodů, a díky neskutečné bojovnosti žáků, jsme letos získali fantastické třetí místo.

     Složení družstva, které získalo krásný pohár, bylo následující: Pavel Švábenský, Dominik Hepnar, Martin Cyprián, Kamil Málek, Jan Zaremba, Amálie Králová, Martin Oulehla, Tobiáš Nešpůrek, Maxim Zapletal, Radim Hrdý, Karel Štěpánek a Matteo Chytil.

     Všem zúčastněným hráčům děkujeme za skvělý týmový výkon a doufáme, že naše příprava bude motivací k dobrým výsledkům i v další sezóně.

     Mgr. Petr Slouka, organizátor