• Projektový den Vesmír ve 4. odd. ŠD
    • Projektový den Vesmír ve 4. odd. ŠD

    • Dne 26. dubna navštívil naši školu pan Jonatan Binder z prostějovské hvězdárny, aby dětem z 1., 2., 3. a 4. oddělení školní družiny přiblížil hravou formou fungování vesmíru a jeho zákonitosti, a to především příběh Měsíce – našeho jediného přirozeného satelitu.

     Děti se tak pomocí 3D projekce přes interaktivní tabuli dozvěděly, proč se Měsíci říká Měsíc, jak vzniká na Měsíci kráter, a třeba i co je to popelavý svit.

     Ty nejmenší zaujala animovaná ,,Brněnská měsíční pohádka“. Byl to příběh o dvou chlapcích, kteří vylezli po žebříku přes Mléčnou dráhu, aby vyčistili ušpiněný Měsíc.

     V druhé části programu jsme se pobavili názornou ukázkou, kdy jsme si hravou formou sami na sobě vyzkoušeli oběh Měsíce kolem Země a venkovním pozorováním oblohy a Slunce přes hvězdářský dalekohled a papírové brýle s astro folií.

     Dětem, hlavně chlapcům, se projektové odpoledne velmi líbilo a s velkou spokojeností odjížděl i pan Binder, kterého moc potěšila pozitivní zpětná vazba a rozsáhlé znalosti některých dětí, které byly až na úrovni střední školy. Tyto děti dostaly drobnou odměnu, ostatní osvěžující svačinku.

     Iva Friedbergová, vychovatelka

   • Exkurze sedmých ročníků do ZOO Olomouc
    • Exkurze sedmých ročníků do ZOO Olomouc

    • Dne 27. dubna se žáci sedmých tříd vydali na exkurzi do ZOO Olomouc. Odjezd žáků do Olomouce byl autobusem během 1. vyučovací hodiny od budovy školy. Před prohlídkou ZOO byli děti rozděleny do dvou skupin. Každé skupiny se ujal jeden průvodce a strávil s ní přibližně dvě hodiny. Po skončení instruktáže s průvodcem měli žáci možnost projít různé pavilony a prostory zoo podle vlastní úvahy. Exkurze byla pro každého žáka velkým přínosem, protože se dozvěděli o životě zvířat mnohem víc než při běžné návštěvě. Žáci byli s návštěvou zoo spokojeni.

     Tereza Halouzková, žákyně 7. B

   • Štafetový pohár 2023
    • Štafetový pohár 2023

    • 26. dubna jsme se mohli opět zúčastnit štafetového závodu pro žáky prvního stupně. Žáci se utkali ve štafetovém běhu na 8 x 100 m a 8 x 200 m a mohli si vyzkoušet doplňkové disciplíny v hodu medicinbalem a skokem z místa.

     Mladší tým štafety, složený z žáků třetích tříd, tedy Cetkovského Davida, Cetkovské Denisy, Dvořáka Jakuba, Pavelky Vojtěcha, Pospíšila Tadeáše, Pospíšilové Martiny, Kurejové Alžběty a Kurejové Žofie obsadil v kategorii mladších pěkné 4. místo.

     Starší štafeta, tvořená z žáků čtvrtých a pátých tříd, ve složení Cyprián Martin, Hepnar Dominik, Králová Amálie, Muchová Aneta, Navrátilová Natálie, Přidal David, Šebková Viktorie a Štěpánek Karel obsadila v kategorii starších krásné 2. místo.

     Smíšené štafety mladších a starších žáků obsadili 4. a 5. místo.

     V celkovém pořadí, po sečtení dvou stovkových štafet a jedné dvoustovkové štafety, se celý tým umístil na hezkém 4. místě.

     Všem závodníkům děkuji za výkony a reprezentaci školy.

     Mgr. Hana Kubíková

   • Krajské kolo OVOV
    • Krajské kolo OVOV

    • Krajské kolo OVOV 2023

     25. dubna se na prostějovské základní škole Melantrichova již tradičně konalo velké atletické klání v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. V krajském kole se celkem 23 žáků popralo o postupová místa do okresního kola. Své atletické dovednosti museli předvést v trojskoku, hodu medicinbalem, přeskocích přes švihadlo na dvě minuty, klicích na dvě minuty a 1000 m nebo driblingu. Ve velké konkurenci se našim žákům povedlo urvat několik postupových míst do krajského kola, které se bude konat 25. května v Hranicích na Moravě. Postupující žáci: Doležel Jiří, Dvořák Jakub, Matušincová Karolína, Přibylíková Eliška, Srnečková Karolína a Jakub Zelinka. Všem žákům blahopřeji k výkonům a postupujícím žákům přeji hodně sportovního štěstí v krajském kole.

     Tým ve složení: Bogár Karel, Dvořák Jakub, Kristková Bára, Menšíková Elen, Pavelková Lucie, Tománková Elen, Trněný Daniel, Jakub Zelinka obsadil 5. příčku.

     Úspěchy v jednotlivcích:

     1. místo    Karolína Srnečková

     2. místo    Eliška Přibylíková, Jakub Dvořák, Jiří Doležel

     3. místo    Karel Štěpánek

     4. místo    Karolína Matušincová, Viktorie Šebková

     5. místo    Jakub Zelinka, Dominik Hepnar

     6. místo    Karel Bogar, Bára Kristková

     7. místo    David Přidal, Kateřina Kočí

     9. místo    Maxim Benjamin Zapletal, Ema Fidermáková

     10. místo    Lucie Pavelková

     11. místo    Pavel Srneček, Natálie Navrátilová

     12. místo    Martin Cyprián

     13. místo    Daniel Trněný, Elen Tománková, Amálie Králová

     17. místo    Elena Menšíková

     Mgr. Hana Kubíková

   • Zemětřesení v devátých ročnících
    • Zemětřesení v devátých ročnících

    • V rámci výuky přírodopisu se 19. a 20. dubna stali z žáků devátých ročníků nakrátko architekti. Za úkol dostali postavit stavbu, která by odolala zemětřesení způsobené zemětřesoučitelkami. Za pomocí špejlí a plastelíny se jim povedlo vytvořit pozoruhodné stavby, které odolaly různé síle zemětřesení. Doufáme, že si celou akci mimo vzdělávacího charakteru žáci také řádně užili.

     Mgr. Anna Lovichová, Mgr. Hana Kubíková

   • Celostátní finále Soutěže Finanční gramotnost
    • Celostátní finále Soutěže Finanční gramotnost

    • V pátek 28. dubna 2023 se v Praze uskutečnilo celostátní finále 12. ročníku „Soutěže Finanční gramotnost“, do kterého se probojovalo družstvo našich deváťáků ve složení: Lucie Benešová, Lenka Cyprianová a Lukáš Dvořák.

     Ve finálovém kole, které se konalo v prostorách České národní banky, se naši žáci utkali s dalšími vítězi krajských kol.

     Soutěž zahájil viceguvernér ČNB Jan Frait a soutěžní týmy se pak pustily do finálového úkolu, který měl dvě části – písemnou a ústní. Naše družstvo zvládlo zadaný úkol skvěle a obsadilo 10. místo.

     Pro soutěžící a jejich pedagogy byla také připravena prohlídka Návštěvnického centra ČNB. Prošli jsme si velmi zajímavou expozici Za měnou.

     Z Prahy jsme si odváželi spoustu zážitků a cenných dojmů.

     Naši soutěžící si zaslouží obrovskou pochvalu nejen za pečlivou a náročnou přípravu, ale také za týmovou spolupráci a výbornou reprezentaci naší školy. Gratulujeme a děkujeme.

     Mgr. Jarmila Krupičková

   • Dubnový badmintonový turnaj
    • Dubnový badmintonový turnaj

    • Duben byl na naší škole měsícem badmintonu. Během hodin tělesné výchovy se na druhém stupni pilovala strategie a herní taktika v badmintonové čtyřhře, která vyvrcholila turnajem. Vzhledem k velkému množství přihlášených týmů byl turnaj rozdělen do dvou dnů, kdy se 18. 4. utkali žáci z osmých a devátých ročníků v celkovém počtu šestnácti týmů. 21.4. se pak utkali žáci šestých a sedmých ročníků v počtu patnácti týmů.

     Systémem „každý s každým“ se osmé a deváté ročníky utkaly ve sto dvaceti zápasech, které rozhodly o vítězích. 3. místo obsadil tým Nela Jordánová a Elen Tománková, 2. místo obsadil tým Adam Přikryl a Matěj Matušinec, vítězi se stal tým Tomáš Kučera a Petr Kupčík.

     Ve stejném herním systému hrály v druhém termínu i šesté a sedmé ročníky. V celkovém počtu sto pěti zápasů se rozhodlo o vítězích. 3. místo obsadil tým Tomáš Burget a Daniel Trněný, 2. místo obsadil tým Matyáš Bartolšic a Tomáš Žampach, 1. místo obsadil tým Elena Přibylová a Robin Málek.

     Velké díky patří i žákům devátých ročníků, kteří se podíleli na hladkém a spravedlivém chodu turnaje.

     Mgr. Hana Kubíková

   • Halová atletika – týmový šestiboj
    • Halová atletika – týmový šestiboj

    • Dne 14. 4. se naši žáci utkali s ostatními školami na Prostějovsku v týmovém halovém šestiboji. Naše škola vyslala do soutěže dva pětičlenné chlapecké týmy a dva pětičlenné dívčí týmy. Každý člen týmu mohl startovat ve dvou disciplínách - skok z místa, hod medicinbalem, přeskok přes překážku, hod oštěpem a člunkový běh. Společná disciplína pro členy jednotlivých týmů byla štafeta. 

     Mladší tým děvčat ve složení Černá Kamila, Králová Amálie, Muchová Aneta a Navrátilová Natálie obsadil v kategorii dívky 4. – 5. tříd krásné 2. místo.

     Mladší tým chlapců ve složení Cyprián Martin, Hepnar Dominik, Kureja Kryštof, Oulehla Martin a Štěpánek Karel obsadil v kategorii chlapci 4. – 5. tříd pěkné 4. místo.

     Starší tým děvčat ve složení Kristková Bára, Matušincová Karolína, Menšíková Elen, Pavlíková Lucie a Přikrylová Barbora obsadil v kategorii dívky 6. – 7. tříd krásné 2. místo.

     Starší chlapci ve složení Dvořák Jakub, Křepelka Jakub, Málek Robin, Zelinka Jakub a Žampach Tomáš obsadil v kategorii chlapci 6. – 7. tříd 5. místo.

     Mgr. Hana Kubíková