• Pečení vanilkových rohlíčků
    • Pečení vanilkových rohlíčků v 5. oddělení ŠD (8. 12. 2021)

    • Jako každým rokem, tak i letos, jsme v tomto předvánočním čase pekli v 5. oddělení školní družiny vanilkové rohlíčky.

     Na pečení se děti vždy velmi těší a rády se doma pochlubí se svými výtvory…

     A tak doufám, že všem rodičům dětí z naší školní družiny vanilkový rohlíček k odpolední kávě přišel vhod. 😊

                                                                                                                                        Jana Fialová

   • ŠD - Čertoviny s nadílkou
    • ŠD - Čertoviny s nadílkou - 3. 12. 2021

    • I letos se čertoviny odehrály pěkně v teple - jako v pekle. :-)

     Tentokrát do 5. i 6. oddělení zavítali: Mikuláš, čerti i andílci (děti ze 4 oddělení).

     Děti si pro ty nejmladší připravily mikulášskou nadílku. 

     Poté se ve třídách strhlo čertovské rejdění, taneční dovádění a probíhala čertovská klání: skákalo se přes oheň, lepil se řetěz, stavěl komín, sbíraly se čertovské chlupy …

     V pekle nakonec neskončil nikdo a všichni se dočkali sladké odměny.  

                                                                              Renata Kyseláková, Jana Fialová a Iva Friedbergová

   • Šesťáci v Muzeu Vyškovska
    • Šesťáci se dotkli pravěku :-)

    • Ve středu 3. listopadu se 6. A a 6. B vypravily se svými učitelkami a asistentkami na dobrodružnou cestu do pravěku. Zúčastnili jsme se totiž exkurze do Muzea Vyškovska, jejíž součástí byl animační program „Dotkni se pravěku“.

     Tento program se skládal ze dvou částí - z prohlídky expozice muzea a z tvořivé dílničky. Naše dvě skupiny se prostřídaly - „ÁČKO“ začalo expozicí a „BÉČKO“ se ihned vrhlo na tvoření a vyrábění. :-)

     Co tedy žáci viděli a zažili?

     Prohlédli si expozici pravěku v přízemí vyškovského zámku, kde Muzeum Vyškovska sídlí. Expozice zahrnovala výstavu předmětů, které byly objeveny v tomto regionu při archeologickém průzkumu. Ke zhlédnutí zde byly předměty z doby kamenné, bronzové i železné. Některé předměty si mohli doslova „osahat“.

     Prohlídka byla doprovázena poutavým výkladem paní průvodkyně a pro žáky se zároveň stala i zajímavým opakováním pravěku. Dozvěděli se také řadu nových informací, na které v učebnicích dějepisu už nezbylo místo. Šestáci si také mohli vyzkoušet, jak se mlelo obilí na žernovu, a v praxi si tak vyzkoušet pravdivost pořekadla, že „na chleba se těžko dělá“.

     Prohlídku expozice pravěku jsme ukončili házením oštěpu na travnatém plácku u zámku, žáci si tak mohli představit, že ulovit nějaké zvíře oštěpem není vůbec jednoduchá věc.

     Ve 2. patře zámku na nás čekala tvořivá dílna – pravěk doslova v praxi. Holky i kluci si nejprve zkusili pomocí dvou kamenů drtit zrna pšenice na jemnou mouku. Práce to byla úmorná a zdlouhavá, ale všem se podařilo vyrobit kvalitní celozrnnou mouku, takže hlady by jistě nikdo nezemřel. :-) A protože pravěk nebyl vždy jen o lovu a přípravě pokrmů, potom si všichni vyrobili krásný šperk. Pomocí pravěkého vrtáku provrtali kamínek z mastku, obrousili jej a ozdobili rytinami. Domů si všichni odvezli vlastnoručně vyrobený přívěsek na krk. Naši šesťáci opět ukázali, jak velmi jsou šikovní, a dočkali se velké pochvaly od paní průvodkyně.

     Závěr tvořivé dílny patřil pravěké módní přehlídce. Všichni jsme se pobavili a nutno dodat…všem to moc slušelo!

     Do Nezamyslic jsme se vrátili plni dojmů a natěšeni na příští exkurzi.

                                                                                                            Za pravěkou expedici

                                                                               Mgr. Marie Benešová a Mgr. Jarmila Krupičková

   • Poklad sv. Martina v 1. a 3. odd. ŠD
    • Poklad sv. Martina v 1. a 3. odd. ŠD

    • Na svatého Martina se děti školní družiny 1. a 3. oddělení vydaly hledat poklad. Cesta za pokladem nebyla vůbec jednoduchá, nejdříve musely splnit několik zapeklitých otázek a úkolů. Děti si ale poradily a všechny úkoly byly zdárně vyřešeny. Za odměnu tak všechny zaslouženě dostaly sladký poklad.

     Zuzana Kvintová, Monika Jiráková, Kateřina Dostálíková

   • Svatomartinské pečení v 1. a 3. odd. ŠD
    • Svatomartinské pečení v 1. a 3. odd. ŠD

    • Jak nejlépe ukončit naše putování za svatým Martinem? No přece svatomartinským pečením! Proto si v pátek děti z 1. a 3. oddělení ŠD upekly a poté i snědly čokoládové taštičky. Pečení šlo dětem od ruky, ovšem ještě lépe jim šla degustace samotných upečených taštiček.

     Kateřina Dostálíková, Zuzana Kvintová, Monika Jiráková

   • PODĚKOVÁNÍ - sbírka Ligy proti rakovině
    • PODĚKOVÁNÍ - sbírka Ligy proti rakovině

    • Vážení spolupracovníci Českého dne proti rakovině,

     dovolujeme si Vám zaslat oficiální poděkování za podporu letošního ročníku sbírky "Český den proti rakovině 2021" - certifikát s uvedením vybrané částky.

     Ještě jednou Vám moc děkujeme za podporu sbírky v letošních složitých časech. Vaší pomoci si velmi vážíme, umožňuje Lize proti rakovině pokračovat v práci na dlouhodobých projektech boje proti rakovině a pomoci onkologicky nemocným. 

     Přejeme Vám dobré zdraví a pohodové dny a budeme doufat ve spolupráci při příštím ročníku - snad už v lepších časech a ve standardním termínu v květnu 2022.

     Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha s pozdravem

     Jana Mauleová

      

   • POSTUP - karantena pro třídu
    • POSTUP - karantena pro třídu

    • Vážení rodiče a žáci, protože se množí dotazy týkající se návratu dětí zpět do výuky po karanteně, je vydán následující postup.

     Podrobné informace naleznete v PDF dokumentu ke stažení. Další informace také na ROUŠKOLE, včetně termínů SCREENINGOVÉHO TESTOVÁNÍ.

     Sledujte další informace zasílané přes interní školní informační systém EDUPAGE. Postup byl již dříve zaslán informačním systémem, nyní je aktualizován a doplněn.

     Dokument je ke stažení z důvodu dalšího přístupu pro zúčastněné strany - pediatry, pracovníky OSSZ aj.

     V případě dotazů používejte přednostně zprávy v EDUPAGE. Zejména s příslušným třídním uč.
     Děkuji a přeji bezproblémový a rychlý návrat dětí zpět do školy!

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy


   • Krmení zvířátek ve ŠD
    • Krmení zvířátek ve ŠD

    • Ve středu 3. listopadu vyšli děti ze školní družiny vyšli do přírody nakrmit zvířátka, která se již určitě chystají k zimnímu spánku. Žáci z 1., 2. a 3. oddělení ŠD tak zvířátkům přinesli dobroty, jako jsou jablka, okurky a tvrdé rohlíky, na kterých si zvířata určitě velmi ráda pochutnají.

     Vychovatelky M. Jiráková, Z. Kvintová, I. Friedbergová a K. Dostálíková