• ŽP a akce Krabice od srdce
    • ŽP a akce Krabice od srdce

    • Andrea Havlíčková z 9. B, členka žákovského parlamentu, přišla s návrhem na účast v celostátní sbírce Krabice od srdce, kterou vypsala Diakonie ČCE na podporu dětí z Ukrajiny. S radostí jsme výzvu přijali a drobnými hračkami, cukrovinkami a psacími potřebami nakonec naplnili 56 krabic od bot. Tyto dárky odvezla vedoucí ŽP v sobotu ráno na sběrné místo v Prostějově, kde nevěřili vlastním očím a posílají velké díky všem podporujícím.

     Velké díky jednotlivcům a kolektivům ze všech tříd.

     Krásné obrázky do krabic nakreslily děti z družiny paní vychovatelky Ivy Friedbergové. Rovněž se zapojila řada pedagogů a přispěla bohatě naplněnými krabicemi. Zvláštní poděkování patří paní Kvíčalové, která poskytla prázdné krabice, abychom měli kam dárky roztřídit.

     Snad jsme na nikoho jmenovitě nezapomněli a tímto za všechny ukrajinské děti velmi děkujeme, že se zajímáte o své okolí a pomáháte!

     Jana Kocourková, vedoucí ŽP

   • Školní kolo konverzační soutěže v Aj
    • Školní kolo konverzační soutěže v Aj

    • Ve středu 16. března 2022 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Vybraní žáci 6. až 9. ročníků spolu soutěžili ve dvou kategoriích. Vzhledem k množství velice šikovných anglicky mluvících žáků naší školy a tomu, že všichni účastníci podali velice kvalitní výkony, měla porota velice těžké rozhodování.

     Výsledky jsou následující:

     V kategorii 6. – 7. tříd:

     1. Jakub Křepelka z 6. A

     2. Nela Jordánová ze 7. A

     3. Jiří Vilímec 6. B

      

     V kategorie 8. – 9. tříd:

     1. Miroslav Křupka z 9. B

     2. Dominik Žampach z 9. B

     3. Julie Přikrylová z 8. A

      

     Vítězové byli odměněni sladkými a hodnotnými cenami. Moc jim blahopřejeme a držíme palce, aby podali stejně dobré výkony i v okresním kole.

     za kabinet Aj sepsala Mgr. Zuzana Vránová

   • Soutěž v Malování
    • „Svět třicátých let“ – soutěž v Malování

    • V rámci předmětu informační technologie probíhala na naší škole výtvarná soutěž „Svět třicátých let“, která byla určena pro žáky 6. - 9. ročníku.

     Práce jsou rozděleny podle tříd do dvou kategorií.

     Obrázky žáků 6.-7. ročníku jsou zařazeny v kategorii A, obrázky žáků 8.-9. ročníku v kategorii B.

     Do užšího výběru bylo vybráno 23 prací.

      

     Tak jako v minulých ročnících soutěže je vyhlášena i cena žáků - Hlas diváka, kdy si vy sami zvolíte nejhezčí obrázek.

     Hlasy můžete poslat do neděle 31. 3 2022 na e-mail: soutezmalovani@seznam.cz

     • pro kategorii 6.-7. ročník ve formátu A1 – A12

     • pro kategorie 8.-9. ročník ve formátu B1 – B11

      

     Nominované obrázky:

     Kategorie A:

     Kategorie B:

     Za předmětovou komisi ICT

     Mgr. Jarmila Balážiová

      

   • Školní kolo dějepisné olympiády
    • Školní kolo dějepisné olympiády

    • Ve čtvrtek 17. února 2022 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Téma 51. ročníku znělo „Šlechta v proměnách času“. Olympiády se zúčastnilo celkem 16 žáků z 8. a 9. ročníku.

     Žáci k naší radosti s nadšením odpovídali na otázky o české šlechtě a šlechtickém podnikání. Celkovým vítězem se stal Dominik Žampach z 9. B se 45 body z 60 možných. Na druhém místě se umístil Jan Mucha z 8. B se 41 body. Třetí místo obsadili Kateřina Kočí a Jan Páleník - oba ze třídy 8. A a se shodným počtem 40 bodů.

     Děkujeme všem žákům, kteří se olympiády zúčastnili a přejeme vítězům přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

     Mgr. Zuzana Vránová

   • 8. B na olympijském festivalu v Brně
    • 8. B na olympijském festivalu v Brně

    • V úterý 15. února se třída 8. B zúčastnila Olympijského festivalu v Brně. Zde si žáci mohli vyzkoušet 15 olympijských sportů, například skok na lyžích, jízdu v bobech, bruslení a sjezd na snowboardu. Potkali Kateřinu Neumannovou a Davida Kosteleckého. Také narazili na maskota olympijských her. Návštěva jim tak přinesla spoustu nových zážitků a vědomostí.

   • Angličtina ve ŠD
    • Angličtina ve ŠD

    • Ve školní družině se dne 22. října a 7. ledna konal projektový den pod vedením lektora angličtiny a rodilého mluvčího - Tina. Děti si zábavnou formou zopakovaly jednotlivé anglické fráze, zahrály si hry a zasoutěžily. Všem dětem se projektové dny líbily a už se těšíme na další zábavné odpoledne s Tinem.

     Vychovatelky ŠD

   • Sýrové chipsy ve školní družině
    • Sýrové chipsy ve školní družině

    • Páteční odpoledne si děti z 5. a 6. oddělení zpříjemnily vařením.

     Malí kuchtíci si nastrouhali sýr a na plechu si zhotovili chipsy.

     Během pečení si děti nakrájely a nazdobily zeleninové tácky a mohla přijít zdravá svačinka.

     Jana Fialová a Renata Kyseláková