• Šipkovaná v 5. a 6. oddělení ŠD
    • Šipkovaná v 5. a 6. oddělení ŠD

    • Na vycházce (16. května) si děti zahrály na šipkovanou, tentokrát s malou obměnou, a to hledáním drobných lahviček s „džiny“, ukrytých různě v přírodě směrem na Mokroš.

     Úkoly, které byly uloženy uvnitř lahviček, řešily děti s velkým nadšením a radostí. Sestavovaly své jméno z přírodnin, obíhaly stromy, kličkovaly po cyklostezce…

     Cestou zpět se nám pořádně zatáhlo, takže ke škole jsme dobíhali promoklí. Jenže za tu radost to opět stálo.

                                                                                              Jana Fialová a Renata Kyseláková

   • Příběhy našich sousedů
    • Příběhy našich sousedů

    •      Naše škola se ve školním roce 2022/2023 ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum zapojila do projektu Příběhy našich sousedů.

          Cílem projektu je vytvořit tým složený z žáků 8. a 9. ročníků, který má za úkol najít a zkontaktovat místního pamětníka, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie či zajímavé dokumenty z jeho života, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou nebo televizní reportáž. Reportáže zachycující vzpomínky pamětníků se pak stanou nedílnou součástí Paměti národa, což je mezinárodní sbírka vzpomínek pamětníků důležitých historických událostí 20. století. Dostupná je na stejnojmenném internetovém archivu.


          Pětičlenný tým žáků 9. tříd, ve složení Jan Páleník, Jan Mucha, Simona Bártová, Lucie Benešová a Kateřina Kočí, navázal kontakt s místní pamětnicí paní Martou Mezerovou, několikrát ji navštívil a natočil s ní rozhovor. Žáci si rovněž zapůjčili autentické fotografie a materiály z jejího mládí a sepsali její životopis.


          Dalším důležitým úkolem bylo vytvoření scénáře pro profesionální sestříhání audionahrávky rozhovoru v Českém rozhlase Olomouc, kam se žáci vypravili v pondělí 20. 2. 2023. Nahlédli zde do práce moderátorů a střihačů a vyzkoušeli si, jaké to je vystupovat v rádiu.


          Nyní bylo potřeba napnout všechny síly a připravit se na závěrečnou slavnostní prezentaci projektu, která proběhla v Pevnosti poznání v Olomouci v pondělí 15. 5. 2023. Na slavnostním galavečeru poměřily síly jednotlivé týmy deseti základních škol z Olomoucka a Prostějovska. Jejich úkolem bylo představit příběhy jejich pamětníků nejen před obornou porotou, ale i před zástupci Post Bellum, starosty obcí, řediteli škol, pamětníky a dalšími hosty.


          Naši žáci se úkolu zhostili s obrovským nasazením a podali velice profesionální výkon. Pro svou prezentaci připravili celou řadu materiálů (prezentaci v PowerPoint, transparenty, …), dokonce zahráli i krátkou divadelní scénku. Jsme neskutečně hrdí, jak fantasticky reprezentovali naši školu a obec. Během realizace projektu se tak naši žáci naučili spoustu nových věcí a osvojili si celou řadu znalostí a dovedností, které, jak věříme, v budoucnu jistě skvěle zužitkují.

          První část projektu – rozhlasová reportáž s místní pamětnicí paní Martou Mezerovou, její fotografie a životopis – je v současnosti již zveřejněna na webových stránkách:

     Příběhy našich sousedů

      

      

     Vedoucí projektu Mgr. Zuzana Vránová

      

      

     ... ukázka webu Příběhy našich sousedů

   • Soutěž Pangea
    • Soutěž Pangea

    • V tomto školním roce se naše škola poprvé hromadně zapojila do celorepublikové matematické soutěže Pangea. Každý ročník měl svou kategorii. Soutěžilo se online a Pangey se zúčastnilo celkem 56 žáků vybraných z každé třídy od pátého do devátého ročníku.

     V rámci školy máme tyto výsledky:

     5. ročník
     1. místo: Hudečková Adéla, 5. B
     2. místo: Špíšek Kryštof, 5. A a Moravcová Diana, 5. A
     3. místo: Kureja Kryštof, 5. A

     6. ročník
     1. místo: Hrdý Michal, 6. B
     2. místo: Hronková Elena, 6. A
     3. místo: Rumplíková Aneta, 6. A a Čepý Jakub, 6. B

     7. ročník
     1. místo: Halousková Dominika, 7. A
     2. místo: Kyselák David, 7. A
     3. místo: Večerka Marek, Křepelka Jakub, 7. B

     8. ročník
     1. místo: Přibylová Anna, 8. A
     2. místo: Jordánová Nela, 8. A
     3. místo: Komárek Martin, 8. B

     9. ročník
     1. místo: Dvořák Lukáš, 9. B
     2. místo: Benešová Lucie, 9. A
     3. místo: Bártová Simona, 9. B

     Do dalších kol sice nikdo nepostoupil, ale i tak moc děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. A úspěšným žákům gratulujeme k jejich výsledkům.

     Příští rok se do toho vrhneme opět.

     Vyučující matematiky: Jarmila Balážiová, Jaroslava Kurejová a Radek Thums

   • Dárky pro maminky ke Dni matek ve 4. oddělení ŠD
    • Dárky pro maminky ke Dni matek ve 4. oddělení ŠD

    • Děti dávají svým maminkám vlastnoručně vyrobené dárky ke Dni matek, aby jim poděkovaly za veškerou lásku a péči, kterou jim dávají po celý rok.

     K tomutu krásnému gestu se rozhodly i děti ze školní družiny. Maminkám jsme vyrobili originální přání a klobouček na zeď.

     Vychovatelka Iva Friedbergová.

   • Malba akvarelem ve školní družině
    • Malba akvarelem ve školní družině

    • První májový týden jsme si ve 4. oddělení školní družiny zpestřili akvarelovou malbou.

     Akvarel je malba, při které se používá barva (ve tvaru malé kostky) rozpustná ve vodě a maluje se tzv. stylem mokrý do mokrého – papír se předem namočí a maluje se štětcem. Barvy se krásně rozpíjí a mísí do sebe. Maluje se na speciální papír.

     Děti malovaly jednoduché obrázky dle předlohy, ty zdatnější dle své fantazie.

     Vychovatelka Iva Friedbergová

   • Úspěchy žáků v programování
    • Úspěchy žáků v programování

    • Žáci Klubu zábavné robotiky a programování a také někteří deváťáci se účastnili školního kola v programování (jazyk SCRATCH). Konalo se již 22. března 2023, účastnilo se 12 žáků.

     Výsledky jsou následující:

     1.  Šmudla Jaroslav -  8. B
     2.  Kocourek Lukáš - 8. B
     3.  Komárek Martin - 8. B

     4.  Dvořák Lukáš - 9. B
     5.  Kroužilová Zdeňka - 8. B
     6.  Čuri Adam - 8. A
     7.  Zapletal Filip - 6. B
     8.  Herodek Lukáš - 7. B
     9.  Antoníček Daniel - 9. B
     10. Prošek Jiří - 8. B
     11. Bogar Karel - 7. A
     12. Rapant Vladimír -  9. B

      

     První 3 žáci jeli 21. dubna 2023 reprezentovat školu přímo v krajském kole v této soutěži.

     Lukáš Kocourek se umístil na skvělém 3. místě v kraji!

     Jaroslav Šmudla na 5. místě a Martin Komárek na 6.

      

     Další soutěží byla celostátní soutěž v programování - SCRATCHCUP 2023
     V letošním ročníku bylo přihlášeno 252 soutěžících z 34 škol po celé ČR. V této soutěži se stalo úspěšnými řešiteli úloh 5 žáků naší školy. Naši "borci" se umístili přibližně v polovině výsledkové listiny, neboť konkurence byla veliká. Máme zejména radost z odvahy se do takového klání vůbec pustit a získávat zkušenosti na další  ročníky soutěže.

     Obdiv mají tito žáci: Lukáš Kocourek, Jaroslav Šmudla, Martin Komárek - všichni z 8. B, Lukáš Herodek z 7. B a Karel Bogar z 7. A.

     Už teď se těšíme na další výzvu, a tou je programování mikrořadiče micro:bit.

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

   • Výsledky ankety o příměstských táborech
    • Výsledky ankety o příměstských táborech

    • Anketa o příměstských táborech za období letních prázdnin 2020, 2021 a 2022.

     Na anketu v jarním období tohoto roku odpovědělo celkem 55 rodičů.

     Táborů se v tříletém období kumulativně účastnilo celkem 251 dětí 1. stupně ZŠ.

      

     Z výsledků lze zjistit, že organizačně byly tábory zajištěny dobře, včetně přihlašování a plateb
     s využitím školního informačního systému EDUPAGE.

     V termínech konání táborů rodičům více vyhovují červencové před srpnovými.

     Oblíbené byly zejména tábory zaměřené na sport a přírodní vědy. Hodně oblíbené byly také tematicky zaměřené týdny s pohádkovými či filmovými postavičkami.

     Pro rodiče je nejdůležitější spokojenost dítěte, což souvisí s kvalitním programem a přípravou lektorů na tábor. Nicméně neméně důležitý je i termín konání táborů.

     Cena a strava oproti tomu není z nejdůležitějších kritérií.

     Do budoucího období konání táborů si rodiče i děti přejí také více výtvarně-tvořivých táborů, dále tématicky (pohádkově) zaměřené. Zájem je také i o technicky zaměřené tábory (robotika, stavebnice, ...) vč. možnosti kuchařských táborů.

      

     Děkujeme všem  rodičům za odpovědi a těšíme se na další 3-leté období letních příměstských táborů.

      

     za tým lektorů Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

      

     VÝSLEDKY ke stažení

   • Projektový den Vesmír ve 4. odd. ŠD
    • Projektový den Vesmír ve 4. odd. ŠD

    • Dne 26. dubna navštívil naši školu pan Jonatan Binder z prostějovské hvězdárny, aby dětem z 1., 2., 3. a 4. oddělení školní družiny přiblížil hravou formou fungování vesmíru a jeho zákonitosti, a to především příběh Měsíce – našeho jediného přirozeného satelitu.

     Děti se tak pomocí 3D projekce přes interaktivní tabuli dozvěděly, proč se Měsíci říká Měsíc, jak vzniká na Měsíci kráter, a třeba i co je to popelavý svit.

     Ty nejmenší zaujala animovaná ,,Brněnská měsíční pohádka“. Byl to příběh o dvou chlapcích, kteří vylezli po žebříku přes Mléčnou dráhu, aby vyčistili ušpiněný Měsíc.

     V druhé části programu jsme se pobavili názornou ukázkou, kdy jsme si hravou formou sami na sobě vyzkoušeli oběh Měsíce kolem Země a venkovním pozorováním oblohy a Slunce přes hvězdářský dalekohled a papírové brýle s astro folií.

     Dětem, hlavně chlapcům, se projektové odpoledne velmi líbilo a s velkou spokojeností odjížděl i pan Binder, kterého moc potěšila pozitivní zpětná vazba a rozsáhlé znalosti některých dětí, které byly až na úrovni střední školy. Tyto děti dostaly drobnou odměnu, ostatní osvěžující svačinku.

     Iva Friedbergová, vychovatelka