• Úspěch v soutěži „Tančí celá škola“ !
    • Úspěch v soutěži „Tančí celá škola“ !

    • V konkurenci z více jak 100 přihlášených příspěvků základních i uměleckých škol z celé republiky jsme  
     se umístili na krásném 4. místě!

     Z malého impulsu Jany Kocourkové sestavit taneční skupinu o minimálním počtu 6 dětí a zúčastnit se soutěže České televize „Tančí celá škola“ se stala výzva, do níž se během měsíce přihlásilo „neskutečných“ 98 žáků 1. stupně naší školy.  
               Za podpory všech pedagogů 1. stupně i vedení školy tak od 15. 11. do 6. 12. nebylo přestávky, aby se v jednotlivých třídách – z důvodu covidu – nenacvičovala originální choreografie, kterou sestavila vedoucí taneční skupiny Renata Kyseláková, na hudbu zadanou pořadateli. A překvapením bylo, že se trénovalo nejen ve škole, ale na přání všech zúčastněných i doma.    
               Otázkou zůstávalo, zda se vše podaří dát dohromady. A povedlo se! A v konkurenci přes 100 přihlášených příspěvků základních i uměleckých škol z celé republiky jsme  se umístili na krásném 4. místě! 


     Za skvělé organizace i vstřícnosti pedagogických pracovníků 1. stupně se 6. prosince na parket postavilo, z důvodu nemoci či karantény, „JEN“ 78 tanečníků.  I tak nás těšilo, jak zodpovědně a disciplinovaně svou roli při hodině a půl opakovaném natáčení zvládli a táhli za jeden provaz.

        
               V první řadě tak chceme poděkovat všem dětem za energii i chuť tančit, za podporu a pomoc pedagogickým pracovníkům, bez kterých by se akce neobešla, a v nemalé části i rodičům.   
     A není tak úplně pravdou, že se děti nechtějí hýbat. U nás to určitě neplatí! 

      

     A jak to dopadlo můžete vidět na záznamu!


              
                                                                                                  Renata Kyseláková a Jana Kocourková

      

     Odkaz na web soutěže: https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/vyherci-zs-1?vsrc=kolekce&vsrcid=tanci-cela-skola

   • Vánoční tvoření v 1. odd. ŠD
    • Vánoční tvoření v 1. odd. ŠD

    • Blíží se Vánoce a nastává ten správný čas napsat dopis Ježíškovi, aby stihl vyplnit dětská přání včas.
     Děti z 1. oddělení ŠD si napsaly dopisy a při procházce je odevzdaly na místě nejpovolanějším - u betlému v Nezamyslicích.
     Pro rodiče vytvořily třpytivá přáníčka, aby Ježíšek věděl, že myslí i na druhé.
     My vychovatelky jim, i vám všem, ze srdce přejeme spoustu splněných přání a krásné vánoční prázdniny. 

     Zuzana Kvintová, Jana Kocourková

   • Vánoční stromeček pro školu
    • Vánoční stromeček pro školu

    • Letos byl škole darován živý stříbrný smrk od manželů Čelechovských z Vyškova (budoucí noví obyvatelé Nezamyslic). Stromeček je umístěn v zádveří u vchodu do budovy C a zdobení se ujaly třídy 3. A a 3. B.

     Všem děkujeme a přejeme krásné vánoční svátky

     Jana Kocourková

   • Biologická olympiáda – školní kolo
    • Biologická olympiáda – školní kolo

    • Dne 2. 12. proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tato soutěž se na naší škole těší velké oblibě.

     Letos se dohromady zúčastnilo 43 žáků ve dvou kategoriích (D 6.-7. třída; C 8.- 9. třída). Tématem letošního ročníku bylo „Jak přežít zimu.

     Již tradičně se soutěž skládala ze tří částí: test, poznávání organismů (30 organismů) a laboratorní úkol. Žáci byli velice šikovní a bylo vidět, že se na soutěž pečlivě připravovali.

     Mladší žáci zkoumali, jak rostliny přečkávají nepříznivé zimní období (mimo jiné v podobě semen nebo plodů) a zjišťovali, jakými způsoby se mohou šířit.

     Starší žáci pozorovali a preparovali a pupeny okolních dřevin.

      

     Umístění:

     KATEGORIE D (6.-7.)

     1. místo - Hrdá Soňa (7. A)

     2. místo - Štěpánková Inna (7.  A)

     3. místo - Jordánová Nela (7.  A)

      

     KATEGORIE C (8.-9.)

     1. místo - Jančeková Barbora (9. A)

     2. místo - Mucha Jan (8. B), Benešová Lucie (8. A)

     3. místo - Doležel Jiří (8. B)

     Všem zúčastněným děkujeme za skvěle odvedenou práci. A těší nás, že mají takový zájem o přírodu. Gratulujeme postupujícím do okresního kola – termín bude upřesněn.


     Mgr. Anna Lovichová

   • Pečení vanilkových rohlíčků
    • Pečení vanilkových rohlíčků v 5. oddělení ŠD (8. 12. 2021)

    • Jako každým rokem, tak i letos, jsme v tomto předvánočním čase pekli v 5. oddělení školní družiny vanilkové rohlíčky.

     Na pečení se děti vždy velmi těší a rády se doma pochlubí se svými výtvory…

     A tak doufám, že všem rodičům dětí z naší školní družiny vanilkový rohlíček k odpolední kávě přišel vhod. 😊

                                                                                                                                        Jana Fialová

   • ŠD - Čertoviny s nadílkou
    • ŠD - Čertoviny s nadílkou - 3. 12. 2021

    • I letos se čertoviny odehrály pěkně v teple - jako v pekle. :-)

     Tentokrát do 5. i 6. oddělení zavítali: Mikuláš, čerti i andílci (děti ze 4 oddělení).

     Děti si pro ty nejmladší připravily mikulášskou nadílku. 

     Poté se ve třídách strhlo čertovské rejdění, taneční dovádění a probíhala čertovská klání: skákalo se přes oheň, lepil se řetěz, stavěl komín, sbíraly se čertovské chlupy …

     V pekle nakonec neskončil nikdo a všichni se dočkali sladké odměny.  

                                                                              Renata Kyseláková, Jana Fialová a Iva Friedbergová

   • Šesťáci v Muzeu Vyškovska
    • Šesťáci se dotkli pravěku :-)

    • Ve středu 3. listopadu se 6. A a 6. B vypravily se svými učitelkami a asistentkami na dobrodružnou cestu do pravěku. Zúčastnili jsme se totiž exkurze do Muzea Vyškovska, jejíž součástí byl animační program „Dotkni se pravěku“.

     Tento program se skládal ze dvou částí - z prohlídky expozice muzea a z tvořivé dílničky. Naše dvě skupiny se prostřídaly - „ÁČKO“ začalo expozicí a „BÉČKO“ se ihned vrhlo na tvoření a vyrábění. :-)

     Co tedy žáci viděli a zažili?

     Prohlédli si expozici pravěku v přízemí vyškovského zámku, kde Muzeum Vyškovska sídlí. Expozice zahrnovala výstavu předmětů, které byly objeveny v tomto regionu při archeologickém průzkumu. Ke zhlédnutí zde byly předměty z doby kamenné, bronzové i železné. Některé předměty si mohli doslova „osahat“.

     Prohlídka byla doprovázena poutavým výkladem paní průvodkyně a pro žáky se zároveň stala i zajímavým opakováním pravěku. Dozvěděli se také řadu nových informací, na které v učebnicích dějepisu už nezbylo místo. Šestáci si také mohli vyzkoušet, jak se mlelo obilí na žernovu, a v praxi si tak vyzkoušet pravdivost pořekadla, že „na chleba se těžko dělá“.

     Prohlídku expozice pravěku jsme ukončili házením oštěpu na travnatém plácku u zámku, žáci si tak mohli představit, že ulovit nějaké zvíře oštěpem není vůbec jednoduchá věc.

     Ve 2. patře zámku na nás čekala tvořivá dílna – pravěk doslova v praxi. Holky i kluci si nejprve zkusili pomocí dvou kamenů drtit zrna pšenice na jemnou mouku. Práce to byla úmorná a zdlouhavá, ale všem se podařilo vyrobit kvalitní celozrnnou mouku, takže hlady by jistě nikdo nezemřel. :-) A protože pravěk nebyl vždy jen o lovu a přípravě pokrmů, potom si všichni vyrobili krásný šperk. Pomocí pravěkého vrtáku provrtali kamínek z mastku, obrousili jej a ozdobili rytinami. Domů si všichni odvezli vlastnoručně vyrobený přívěsek na krk. Naši šesťáci opět ukázali, jak velmi jsou šikovní, a dočkali se velké pochvaly od paní průvodkyně.

     Závěr tvořivé dílny patřil pravěké módní přehlídce. Všichni jsme se pobavili a nutno dodat…všem to moc slušelo!

     Do Nezamyslic jsme se vrátili plni dojmů a natěšeni na příští exkurzi.

                                                                                                            Za pravěkou expedici

                                                                               Mgr. Marie Benešová a Mgr. Jarmila Krupičková

   • Poklad sv. Martina v 1. a 3. odd. ŠD
    • Poklad sv. Martina v 1. a 3. odd. ŠD

    • Na svatého Martina se děti školní družiny 1. a 3. oddělení vydaly hledat poklad. Cesta za pokladem nebyla vůbec jednoduchá, nejdříve musely splnit několik zapeklitých otázek a úkolů. Děti si ale poradily a všechny úkoly byly zdárně vyřešeny. Za odměnu tak všechny zaslouženě dostaly sladký poklad.

     Zuzana Kvintová, Monika Jiráková, Kateřina Dostálíková