• Sběr papíru 2021 - nejlepší sběrači
    • Sběr papíru 2021 - nejlepší sběrači

    • Ve školním roce 2020-2021 se i přes různá omezení podařila uspořádat alespoň jedna sběrová akce.

     I když se nepodařilo nasbírat tak velké množství jako v minulosti, přesto považujeme akci za úspěšnou. Zejména se daří stále i tímto způsobem chránit přírodu a využívat materály k recyklaci.

     A jak to dopadlo můžete vidět na výsledkové listině. Nekepší sběrači budou odměněni až začátkem dalšího školního roku.

     Tradiční akci organizovali peadagogové V. Jakoubek a D. Svobodová a jejich pomocníci z řad žáků.

   • Závěrečný turnaj ve stolním tenisu
    • Závěrečný turnaj ve stolním tenisu

    • Dne 24. a 25. června 2021 se na naší škole v Nezamyslicích konal závěrečný turnaj ve stolním tenisu. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích.

     V první kategorii, kde soutěžili žáci 4. a 5. ročníku, se na 3. místě umístil Matyáš Bartolšic, na 2. místě Jakub Křepelka a na 1. místě Tomáš Žampach.

     Ve druhé kategorii, která byla určena pro žáky 6. až 9. ročníku, se na 3. místě umístil Tomáš Přibyl, na 2. místě Samuel Trávníček a na 1. místě Pavel Zdražil.

     Absolutním vítězem a přeborníkem školy se v exhibičním zápase stal Šimon Janík.

     Překvapením turnaje se stala jediná dívka turnaje Lucie Benešová, která v konkurenci čtyřiceti chlapců vybojovala skvělé 4. místo.  

     Všichni účastníci turnaje si zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a hráči, kteří se umístili na medailových pozicích, si odnesli domů velmi hezké ceny.

     Již nyní je jisté, že pro velkou spokojenost všech zúčastněných se v budoucnu určitě bude konat další ročník, na který se budeme velmi těšit.

     Mgr. Petr Slouka

   • Učíme za pomoci moderních technologií (AR)
    • Učíme za pomoci moderních technologií (AR)

    • Již několikátým rokem využíváme mobilní učebnu s tablety do výuky. Ať už k ověřování vědomostí, tak k jejich získávání či procvičování v elearningovém systému EDUPAGE. V letošním školním roce byly hojně tablety využívány i v rámci distanční výuky ve třídě dětí  rodičů z IZS.

     Nově v jarním období došlo k dalšímu způsobu využití. Ve fyzice využíváme elektronickou učebnici VIVIDBOOKS za použití AR - tzv. rozšířené reality (Augmented Reality).  Zkoušeli jsme učebnici využít také již v rámci distanční výuky, ale jen bez AR - jen jako animace fyzikálních jevů. Přece jen se jedná o novější technoliogii, která je plně funkční na novějších mobilních zařízeních.

     V prezenční výuce za pomocí tabletů ve škole žáci řešili pracovní listy nejprve ve dvojicích a potom ve skupinkách. Pomocí prvků BOV (badatelsky orientované výuky v přírodních vědách) žáci lépe pochopí přírodní jevy a jejich vzájemné souvislosti. Spoustu zákonitostí totiž musí sami objevit a zdůvodnit. Učí se tedy i umět argumentovat a zdokonalovat se v komunikaci a spolupráci se spolužáky.

     V dalším školním roce bude výuka rozšířena do více ročníků v rámci přírodních věd.


     Mgr. Petr Jordán   • Učíme se sestavovat el. obvody na "čerstvém" vzduchu
    • Učíme se sestavovat el. obvody na "čerstvém" vzduchu

    • V době pandemie jsme se v jarní období několikrát učili ve fyzice s elektrotechnickými stavebnicemi na školním dvoře.

     Cílem bylo sestavovat běžné el. obvody, ale i složitější problémové úlohy s použitím polovodičových součástek. Hravou formou sestavili šesťáci detektor lži, hlídač výšky hladiny vody či logickou hru. 

     Žáci se naučili hledat chybu v el. obvodu a navrhovat alternativní řešení zapojení.

     Díky mobilní variantě pomůcek jsme mohli mít výuku bez výraznějších mezení v rámci protiepidemických opatření. Žáci dokázali, že pro ně není problém se rychle adaptovat na jiné podmínky výuky.
      

     Mgr. Petr Jordán

      

   • Naši žáci uspěli v jazykové soutěži v rámci Regionu Haná
    • Naši žáci uspěli v jazykové soutěži v rámci Regionu Haná

    • Naši žáci opět velmi úspěšně reprezentovali školu, tentokrát v jazykové soutěži vyhlášené MAS Regionem Haná, z.s. a Pracovní skupinou cizích jazyků.

     Děti měly za úkol připravit prezentaci v cizím jazyce na téma  „Leisure time activities at my school or near my school“ a „Unsere Schule und ihre Umgebung“.  Svého úkolu se naše týmy zhostily skvěle.

     Anglickou sekci reprezentovali  Anežka Jordánová, Filip Malý a Tobiáš Obruča a získali cenu za pestrost a nápaditost ve zpracování.

     Na prezentaci v němčině pak pracovaly Anežka Jordánová, Petra Halouzková a Nela Štěpánková a získaly cenu za pěknou prezentaci školy. Úsilí všech žáků bylo odměněno hodnotnými cenami.


                                         E. Vystavělová, T. Indráková a D. Svobodová