• Ukončené projekty

    •  

     Projekt „Vzdělávací dny ASŠK“

     (realizace: od 1.8.2020 do 31.8.2020)

      

     Naše škola se zapojila do projektu Asociace školních sportovních klubů ve spolupráci s MŠMT. Exkluzivně jako jedna z mála škol v republice jsme využili možnosti zapojit děti do zábavného vzdělávání během letních prázdnin. Téměř všechny náklady byly hrazeny z projektu.

     Díky tomu byly uspořádány 3 výlety spojené s pohybem a vzděláváním. Ze spokojených tváří dětí na fotografiích ve fotogalerii na webu je jasné, že se akce povedly a pedagogům patří dík za to, že i o prázdninách se dětem věnovali.

      

      

     Projekt „Rozšíření a rekonstrukce základní školy v Nezamyslicích“

     (realizace: rekonstrukce budovy B, slavnostní otevření 28.8.2019)

      

     Po prvním roce po rekonstrukci již využíváme výhod nových technologií a čistého a moderního prostředí i na budově B. Rekonstrukce budovy B základní školy představovala kompletní rekonstrukci budovy postavené a otevřené v roce 1989. Byly opraveny podlahy, vyměněny příčky, rozvody vody a elektřiny. I když to nebylo původně v plánu, muselo být kompletně vyměněno i topení a hlavní rozvaděč elektřiny. Vzniklo tak 12 nově vybavených tříd – např. odborné učebny fyziky, chemie, výtvarné výchovy, přírodopisu, jazykovo-počítačová učebna nebo třeba cvičná kuchyňka a navíc jedna třída v budově A pro výuku dílen. Celá rekonstrukce, včetně vybavení, stála zhruba 26 mil. korun, z toho 18 mil. korun byla dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu IROP.

      

      

     Projekt – „Didaktika – Člověk a příroda A“

     (realizace: zahájení od 2.1.2017 – trvání 36 měsíců)

      

     Projekt byl v daném školním roce ukončen. Vznikla i publikace s výsledky projektu pro potřeby škol zařazených do projektu, ale i pro širokou pedagogickou veřejnost. Hlavním cílem projektu byl rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků ze Science center.

     Na projektu se podílely tyto subjekty: 4 univerzity (ZČU v Plzni, UJEP, UPOL a UHK), dvě Science Centra (SC) – iQLANDIA (v Liberci) a Svět Techniky (v Ostravě) a 74 základních škol (do 10 % víceletých gymnázií). Řízení projektu bylo umístěno na ZČU v Plzni.

     V projektu pracovala čtyři dílčí oborová společenství praxe, organizovaná po jednotlivých oborech – biologie, fyzika, geografie a chemie. Z naší školy byli zapojeni do projektu 3 pedagogové.

      

     Hlavní cíle projektu byly konkrétně 2:

     Vytvořit společenství praxe pro vzdělávací oblast Člověk a příroda dle RVP ZV.
     Do společenství se zapojili 4 VŠ (oboroví didaktici), učitelé ZŠ a NNO v neformálním vzdělávání (science centra) napříč celou ČR. Navázána úspěšně spolupráce s pedagogy jiných škol – zejména sdílení dobré praxe.

     Zpracovat a zatraktivnit výuku 1. části učebního obsahu Člověk a příroda v rámci projektu „Didaktika – Člověk a příroda A“. Výstupem je dobře použitelná publikace s metodikou výuky – náměty se již aplikují do výuky na naší škole.

      

     Projekt – „Výuka bez překážek II“ – tzv. šablony (pro ZŠ i MŠ)

     (realizace: projekt úspěšně zahájen 1.9.2018, bude ukončen  31.8.2020 - délka trvání 24 měsíců – mimořádně prodlouženo o 112 dnů z důvodu přerušení činnosti školy)

      

     Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních (mimoškolních) aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

     V rámci projektu vybrány následující aktivity: (pro MŠ, ZŠ a ŠD)

     • Chůva - personální podpora MŠ
     • Školní asistent - personální podpora ZŠ
     • Školní psycholog - personální podpora ZŠ
     • Speciální pedagog – personální podpora ŠD
     • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
     • Projektové dny v MŠ i ZŠ
     • Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu
     • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD