• Anthropos – exkurze osmých tříd
    • Anthropos – exkurze osmých tříd

    • V úterý 7. února 2023 vyrazili žáci osmých tříd, spolu se svými třídními učiteli a asistenty, do Brna na exkurzi do Moravského zemského muzea.

     V pavilonu Anthropos navštívili známou a velmi pěknou stálou expozici, věnující se nejranějšímu období lidských dějin. Pochvala patří nejen znalému panu průvodci, ale právě i samotným žákům, kteří se v drtivé většině případů prokázali dobrými znalostmi. Z toho měl radost nejen kustod sbírek, ale jistě i organizátorka exkurze a učitelka přírodopisu Anna Lovichová.

     Po skončení exkurze a nakrmení ducha vědomostmi si žáci nakrmili i svá těla během krátkého rozchodu ve městě. I přes mrazivé počasí se tak výlet velmi povedl. Za výbornou organizaci patří dík paní učitelce Lovichové. Budeme se opět těšit na další podobné akce, zpestřující nejen žákům běžnou výuku ve škole.

     Sepsal Mgr. Ondřej Čáp

   • Ptáčci v zimě
    • Ptáčci v zimě

    • Venku nám hodně mrzne a dětem je líto našich ptáčků, kteří jsou v zimě odkázáni na naši pomoc.

     Proto jsme dnešní odpoledne 9. 2. 2023 v 5. a 6. oddělení ŠD vyráběli ptačí potravu, kterou budeme na školní zahradě dávat do připravených krmítek.

                                                                                                   Jana Fialová a Renata Kyseláková

   • Týden účesů v ŠD
    • Týden účesů v ŠD

    • Od 23. 1. do 27. 1. 2023 si ve všech odděleních ŠD děti zahrály na umělecké kadeřníky. Společně se snažily vymyslet originální a nápaditý účes, jak po výtvarné stránce nebo přímo na svých hlavách. Děti byly moc šikovné a vzniklo plno kreativních účesů.

                                                                                                                                               Vychovatelky ŠD

   • Finále soutěže Chemík v Prostějově
    • Finále soutěže Chemík v Prostějově

    • První únorový den vyrazily dívky z 9. B Bártová Simona a Fidermáková Ema poměřit chemické znalosti a dovednosti do Prostějova, kde Švehlova střední škola polytechnická pořádala již 6. ročník soutěže CHEMÍK. Po postupových třech online kolech bylo vybráno 11 nejlepších žáků z okresu. Děvčata se velmi snažila a i když naše škola nevyhrála žádné místo ze stupňů vítězů (Simona 6. místo, Ema 8. místo), jsme velmi rádi, že se děvčata aktivně zúčastnila a reprezentovala tak nejen své znalosti, ale i naši školu. Doufáme, že se tak naše škola neukázala naposledy a budeme se těšit na další ročník.

     Mgr. Anna Lovichová

   • Sběr starého papíru - 6. 2. - 10. 2. 2023
    • Sběr starého papíru - 6. 2. - 10. 2. 2023

    • !!! POZOR - tentokrát bohužel sběrné suroviny neodebírají LEPENKU !!!

     Tradiční akce se koná v následujícím týdnu. Výtěžek ze zimní části sběru papíru bude použit pro žáky naší školy dle pravidel spolku KPŠ ZŠ Nezamyslice.

   • Okresní kolo dějepisné olympiády
    • Okresní kolo dějepisné olympiády

    • Ve středu 18. ledna 2023 se na ZŠ E. Valenty v Prostějově konalo okresní kolo dějepisné olympiády.

     Bohužel dva ze tří finalistů školního kola byli zrovna nemocní, a tak je v okresním kole na poslední chvíli zastoupil Jan Páleník z 9. A, který doplnil Lucii Benešovou z 9. A postupující z 2. místa. Žáky na soutěž doprovodil Mgr. Ladislav Čech.

     Přestože se naši žáci letos neumístili v první desítce, reprezentovali naši školu se ctí.

     Mgr. Zuzana Vránová

   • Příroda kolem nás, příroda s námi.
    • Příroda kolem nás, příroda s námi.

    • Přímo kolem školy se ve stromech objevovalo na podzim více jak 10 jedinců opeřených dravců.
     Jedná se o sovu:  kalous ušatý. 

     Nejen před školou na dvou břízách, ale i na dalších stromech okolo školy přes den pozorovaly sovy procházející školáky. Dokonce sovy "nahlížely" z bezprostřední blízkosti oken do vyučování. 


     Naopak pozorování těchto ptáků se věnovali žáci cíleně v rámci předmětu ekologie.
     Něco málo o těchto opeřencích, kteří si nestaví vlastní hnízda naleznete na internetu:

     Mezi další aktivity žáků patří pochopitelně také zimní přikrmování menších ptáků zásobováním krmítek na školní zahradě. O této aktivitě vás budeme ještě informovat. Bližší pozorování a přikrmování menších ptáků zajišťuje s dětmi p. uč. R. Thums a vychovatelky školní družiny.

      

     foto Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

   • Soutěže a úspěchy v přírodovědných soutěžích
    • Soutěže a úspěchy v přírodovědných soutěžích

    • V průběhu prosince a ledna se konalo školní kolo a okresní kolo GEOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 2023 pod záštitou Masarykovy univerzity, České geologické služby, Asociace galerií a muzeí a dalšími organizátory.  Z naší školy se celkem zúčastnilo 17 žáků 9. tříd. Tématem byly krasové jevy (jeskyně, závrty, krápníky a další zajímavosti) a s nimi spojená problematika.

     Do krajského kola postupují: Kučera Tomáš, Kočí Kateřina z 9. A a Bártová Simona z 9. B.

      

     Dále Švehlova střední škola polytechnická Prostějov vyhlásila chemickou soutěž CHEMÍK pro 8. a 9. ročníky ZŠ.

     Soutěž probíhala online ve 3. kolech a byla zcela dobrovolná. O to více mě těší výsledky našich žáků a jejich zájem o chemii.

     Zapojily se Nela Jordánová a Karolína Hrubá z 8. A, Bártová Simona a Ema Fidermáková z 9. B. Do finále v Prostějově 1. 2. 2023, kde projeví své znalosti a praktické dovednosti, postupují právě Simona a Ema z 9. B.

      

     A závěrem žáci 9. ročníků poměřili své síly v chemické soutěži HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR. Do krajského kola postoupili tři žáci z 9. B, a sice Doležel Jiří, Hronková Aneta a Mucha Jan.

     Krajské kolo se pak konalo 13. 12. 2022 v Olomouci a Jan Mucha se umístil na 17. místě - postoupil tedy do regionálního finále. Budeme mu držet palce!

      

     Mgr. Anna Lovichová