• Ukliďme svět – ukliďme Česko (jaro 2021)
    • Ukliďme svět – ukliďme Česko (jaro 2021)

    • I v době koronavirové jsme pomohli k tomu, aby bylo naše okolí krásnější. Akce se zúčastnily třídy od 1. do 9. ročníku v termínu od 12. dubna do 30. dubna. Každá třída si vybrala lokalitu – někteří se vydali k Mokroši, ke kapličce do Dřevnovic, do Tištína, uklízelo se na dětském hřišti, v parku vč. přípravy ptačích budek na další sezonu (už v březnu), a deváťáci sázeli stromky. 


     Přestože letošní ročník úklidu probíhal trochu jinak, než jsme zvyklí, byli žáci rádi, že se po dlouhé době mohli vidět a něco udělat pro přírodu.

     Poděkování patří žákům, učitelům i městysi Nezamyslice za nemalou pomoc.

     Mgr. Dana Svobodová

   • Škola bude opět aktivní i během letních prázdnin.
    • Škola bude opět aktivní i během letních prázdnin.

    • Navážeme o prázdninách letošního roku na velmi úspěšný projekt - Vzdělávací dny AŠSK ČR, díky kterému se někteří žáci aktivně vzdělávali většinou v rámci mimoškolních aktivit. S odkazem na vypsanou výzvu MŠMT s názvem "Letní kempy 2021" se naše škola i letos přihlásila k akci. Prázdninový projekt je součástí vzdělávací strategie MŠMT ČR a má sloužit jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru.
     Letos se během srpna budou akce konat pro žáky 2. stupně. Více informací zveřejníme po schválení projektu.

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

     A jak to probíhalo loni? Dovolte nám krátké ohlédnutí - viz článek v týdeníku Prostějovský večerník (M. Sobecký): NEZAMYSLICKÁ ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH NESPALA

   • knížka Vilda - čestné uznání
    • Naši nejmenší spisovatelé a ilustrátoři

    • V únoru letošního roku se děti z 1.A zapojily do výzvy k vytvoření pohádkové knížky s medvídkem Vildou. Do svých výtvorů vložily svoji fantazii i šikovnost, a tak vznikla knížka věnovaná paní učitelce Muchové a naší škole, která oslaví 90 let. 


     A i když jsme nevyhráli, všem patří velké poděkování a naše dílko bude vystaveno v Lazarské ulici v Praze. 

      

     Renata Kyseláková – vychovatelka ŠD

     Přiloženy jsou fotografie hotových knížek a také čestné uznání.

     V příloze je k prohlédnutí oskenovaná celá vytvořená knížka.


                                                                                                

   • Malujeme kamínky proti rakovině
    • Malujeme kamínky proti rakovině

    • Květnový termín Kytičkové sbírky ( Liga proti rakovině) je kvůli epidemiologické situaci přeložen na září.

     Přesto organizace vypsala alespoň symbolický způsob podpory, do kterého se může zapojit kdokoliv, pod názvem Kamínky proti rakovině. Bližší instrukce v přiložených instrukcích zde: Kaminky_02.pdf

     Jana Kocourková, ŽP

   • Čarodějnice v 5. a 6. oddělení ŠD
    • Čarodějnice v 5. a 6. oddělení ŠD

    • I letošního sletu čarodějnic se dotkly restrikce, a tak se konal bez mezinárodní účasti a spíše v komornějším stylu.

     Čarodějnice tak využily situace a svá košťata poslaly do servisu a špekáčky si opekly u rodinného krbu. :-)

                                                                                                                  Renata Kyseláková a Jana Fialová

   • Pozvěte si vědce do výuky
    • Pozvali jsme si vědce do online výuky přírodopisu

    • V pondělí 19. 4. se k výuce na dálku připojil i Mgr. Vladimír Kolář Kusbach, Ph.D. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

     V úvodu žáky 9. tříd seznámil s vědeckou prací na jejich ústavu a jeho zásluhou na poli vědy (deformace hornin, sledování jejich fyzikálních vlastností).

     Poté následovala diskuze ke komiksu "Když se Země chvěje, příběh seismické vlny" - https://www.ig.cas.cz/komiks/.

     Žáci měli spojené dvě vyučovací hodiny, proto je pan magistr také seznámil se svou prací, ukazoval jim měření zemětřesení na území ČR (mapy, grafy) a ve světe. Vše prokládal zajímavostmi a kladl na žáky dotazy a oni kladli dotazy jemu.

     Bylo to přínosné a žáci měli zase „něco jiného“. Geologii nazývají „šutrologie“, ale myslím si, že po této přednášce změnili názor, protože i geologové dělají užitečnou a záslužnou práci.

     Mgr. Anna Lovichová

   • Krajské kolo OČJ
    • Krajské kolo Olympiády v českém jazyce kat. I. - ZŠ

    • V úterý 6. 4. 2021 se opět distanční formou uskutečnilo krajské kolo Olympiády v českém jazyce kat. I. - ZŠ.

     V krajském kole soutěžilo celkem 15 žáků z celého Olomouckého kraje, většina účastníků byli žáci nižších ročníků víceletých gymnázií.

     Naši školu po svém vítězství v kole okresním reprezentovala žákyně 9. A Anežka Jordánová. Obsadila krásné 7. místo jen s minimální bodovou ztrátou na vítěze.

     Anežce opět gratulujeme k dalšímu jejímu úspěchu, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

     Mgr. Marie Benešová

   • Pomáháme ZOO - „zvíře na víkend“
    • Pomáháme ZOO - „zvíře na víkend“

    • Několik tříd školy se rozhodlo podpořit zvířátka z oblíbené ZOO Zlín.

     Virtuálně si na víkend propůjčily děti např. lenochoda, žirafu či baziliška. Už se všichni těší na skutečnou návštěvu zvířát v ZOO až to bude možné. Takto je možné přispět alespoň na stravu a další nutné náklady potřebné pro život zvířat. Do akce se zapojily pod vedením třídních učitelů třídy 8.A, 8. B, 9. A a 9.B. 

     Můžete se zkusit přidat také. Podobné akce jsou i v jiných zoologických zahradách. K nám domů se například virtuálně na víkend přišla podívat žirafa Kamila.
      

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy