• Cesty za poznáním
    • Cesty za poznáním

    • Na poslední hodinu zeměpisu si žáci 6. A připravili zajímavé prezentace k cestovnímu ruchu z přímořských i horských regionů, někteří je doplnili i malou ochutnávkou.

     Bylo to takové zpestření na závěr školního roku.

                                                                                               Mgr. Dana Svobodová

   • Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
    • Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

    • Dne 21. 4. 2021 proběhlo online regionální finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Na krásném 7. místě se umístila Anežka Jordánová z 9. A.

     Velice ji děkuji za účast a za ochotu si zasoutěžit. Pak také za chuť si v době distanční výuky a v době intenzivní přípravě na přijímací zkoušky zasoutěžit, že to nevzdala a došla tak daleko.

     Gratuluji jí za skvěle odvedený výkon

     Mgr. Anna Lovichová

   • Opět máme nejlepšího mladšího matematika v republice!
    • Opět máme nejlepšího mladšího matematika v republice!

    • Ohlédnutí za celostátní soutěží Matematický klokan 2021.​​​​​​

     ​​​​​​​

     Až nyní jsme do školy obdrželi diplomy pro naše nejmenší účastníky v tradiční soutěži. Po sečtení všech bodů v rámci 14 krajů celé republiky jsme zjistili, že na 1. místě v ČR v kategorii CVRČEK (2. a 3. ročník) se umístil: Kryštof Kureja s plným počtem bodů!!! Už v krajském kole jsme očekávali úspěch, ale skvělý výsledek byl ještě na vyšší úrovni!

     Gratulujeme! 

      

      

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

   • Hurá na prázdniny
    • Hurá na prázdniny

    • Členové a kamarádi žákovského parlamentu uspořádali výstavu obrázků s názvem Hurá na prázdniny. Autory vystavených děl jsou především děti z prvního stupně. Výstava je doplněna o pár tipů na výlet v podobě QR kódů. Pokud někdo nemá čtečku přímo v mobilu, stačí si zdrama stáhnout např. aplikaci Čtečka QR.

     Žákovský parlament přeje všem krásné prázdniny!

     Jana Kocourková

   • Hledačská výzva 2020/2021
    • Hledačská výzva 2020/2021

    • V knihovně se schovaly dva nové tituly od absolventských tříd 2021. 9.A i 9.B „dozdobily“ každá jednu novou knihu a schovala ji mezi ostatní ve školní knihovně. Kdo novinky najde a alespoň jednu přečte (ověřím si ), obdrží odměnu.

     Malá nápověda: hledáte beletrii; jedna kniha je od autora českého, druhá od australského (jméno psáno německy).

     Další možné indicie získáte při návštěvě knihovny v úterý a ve čtvrtek, a to vždy během 5. vyučovací hodiny.

     Těším se na úspěšné řešitele!

     Jana Kocourková

   • "Vytvoř si svou orgánovou soustavu"
    • "Vytvoř si svou orgánovou soustavu"

    • Žáci osmých tříd měli v hodině přírodopisu za úkol zopakovat si části jednotlivých orgánových soustav. Výběr tématu byl na nich (dýchací, vylučovací, trávící, oběhová soustava).

     Musím říct, že někteří se tohoto úkolu ujali velmi zodpovědně. Fantazie a kreativita jely na plné obrátky, na výsledky se podívejte.

     Jsem spokojená, že žáci nad úkolem přemýšleli. A konečně se z virtuálního prostředí přesunuli zpět do lavic.

     Mgr. Anna Lovichová

   • SBĚR STARÉHO PAPÍRU obnoven - 7. - 11. června 2021
    • SBĚR STARÉHO PAPÍRU obnoven - 7. - 11. června 2021

    • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice oznamuje, že od 7. června do 11. června 2021 bude probíhat na školním dvoře sběr starého papíru.

     Chcete-li se k akci připojit, můžete se starým papírem dorazit denně od 7.00 hod. do 7.25 hod. a odpoledne od 13.30 hod. do 15.00 hod., nebo si domluvit otevření brány na školní dvůr mimo tuto dobu na sekretariátu školy, tel. 582 388 120.

     Pro nejaktivnější sběrače budou připraveny odměny. Finance za sběr budou použity pro potřeby žákům v rámci spolku rodičů - Klub přátel ZŠ Nezamyslice, z.s.

      

     Tríděním surovin nejen doma, ale i ve škole pomáháme chránit přírodu a učíme se společně využívat udržitelné zdroje energie a suroviny na naší planetě.

   • „Škola v proměnách času“ – soutěž v Malování
    • „Škola v proměnách času“ – soutěž v Malování

    • Již tradičně se na začátku každého školního roku koná na druhém stupni soutěž na počítačích v programu Malování. 


     Téma pro tento školní rok: „Škola v proměnách času“ (neboť se blíží výročí 90-ti let postavení budovy školy).


     Žáci opět nasadili vysokou laťku a odborná porota složená z vyučujících informatiky neměla jednoduché rozhodování. Do užšího finále a do soutěže o hlasy diváků postoupilo 13 obrázků z kategorie A (6. a 7. ročník) a 13 obrázků z kategorie B (8. a 9. ročník). Žáci se konečně dočkali vyhlášení výsledků soutěže, které se konalo – jak jinak než ONLINE ve středu 31.3.2021. V obou kategoriích se v letošním roce odborná porota shodla s diváky. 

     Obrázky nominované do soutěže můžete ještě vidět opětovně ve fotogalerii. Níže pak výsledky.
      

     Kategorie A

     1. místo – Daniel Antoníček
     2. místo – Matěj Horák
     3. místo – Inna Štěpánková
     4. místo – Lukáš Kocourek
     5. místo – Kristýna Kroupová
     6. místo – Karolína Mlčochová
     7. místo – Hynek Přecechtěl
     8. místo – Anna Přibylová
     9. místo – Daniel Žvátora
     10. místo – Nela Jordánová
     11. místo – Tereza Rumplíková
     12. místo – Filip Novák
     13. místo – Veronika Burgetová

     Kategorie B

     1. místo – Anežka Jordánová
     2. místo – Barbora Jančeková
     3. místo – Karolína Daviesová
     4. místo – Miroslav Křupka
     5. místo – Natálie Záhorová
     6. místo – Ela Haluzová
     7. místo – Adéla Hanáčková
     8. místo – Jakub Ernek
     9. místo – Petra Halouzková
     10. místo – Filip Malý
     11. místo – Arpád Gyenes
     12. místo – Amálie Matoušková
     13. místo – Daniel Michlíček

     Všem soutěžícím gratulujeme, děkujeme za moc pěkné obrázky a již teď se těšíme na ty příští.

      

     Za vyučující IT Mgr. Jarmila Balážiová

      

     Pozn.: Poděkování patří sponzorům (působících v oblasti IT), kteří věnovali ceny do soutěže: Mongu s.r.o. a Nordic Telecom