• Základní pokyny pro rodiče prvňáčků (aktualizováno 15.3.2022)

    •  

     Třídy: 1.A a 1.B, šk. rok 2022/2023

     Tř. učitelky:  Mgr. Miloslava Oralová, Mgr. Marcela Horáková

     _____________________________________________________________________

     Slavnostní přivítání prvňáčků se uskuteční

     1. září v sále SRC Nezamyslice (naproti budovy školy) od 8:00 hod.

     Srdečně zveme rodiče i další rodinné příslušníky.

     Základní pokyny

     • Deníček – slouží ke vzkazům mezi učitelkou a rodiči, popř. vychovatelkou a rodiči. Deníček prosím denně kontrolujte, vzkazy podepisujte. 
     • Žákovská knížka – na první dvojstraně jsou uvedeny kontaktní údaje a organizační pokyny pro školní rok (prázdniny). Vypište prosím osobní údaje na první straně. Žákovská knížka slouží pro zapisování klasifikace žáčka, veškeré absence je nutné omluvit, stačí od rodiče, není nutno od lékaře. Absenci je NUTNÉ hlásit třídní učitelce nebo škole, osobně nebo telefonicky, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. V opačném případě bude absence považována za neomluvenou! Klasifikace bude také v elektronické podobě (elektronická žákovská knížka - EduPage). Na začátku školního roku bude rodičům na mail zaslán přístupový kód. Na konci každého týdne podepište  prosím známky v žák. knížce.
     • Učebnice – budou podepsané (tiskacím písmem). Jméno a příjmení dítěte bude napsané na lepícím bílém štítku v pravém horním rohu učebnice. Do výuky nosí dítě učebnice dle rozvrhu. Na začátku školního roku nosí do školy: Živou abecedu, Moje první psaní, Matematiku 1, Já a můj svět (jen do Prv), deníček, žákovskou knížku. Tyto učebnice a sešity budou již následující den (ve středu) podepsané. Postupně budou žáci dostávat sešity do ČJ, M, Prv atd. Obalte prosím dětem všechny učebnice a sešity. O každé změně budete včas informováni. 
     • Rozvrh hodin – prosím o přepsání rozvrhu tužkou na zadní stranu žákovské knížky!
     • Domácí úkoly – budou děti dostávat denně. Domácí úkol bude označen tužkou ve tvaru domečku nebo zkratkou DÚ. Domácí úkoly prosím kontrolujte a podepisujte. Týká se to i čtení. 
     • Složka s písmeny – bude potřeba až koncem září. Písmena vystřihujeme postupně tak, jak je budeme probírat – nevystřihujte prosím všechna písmena dopředu!!! Každé z nich na rubu označte zkratkou jména (iniciály).
     •  Kontrola rodiči – denně prosím kontrolujte pouzdro, dbejte na to, aby tužky a pastelky byly ořezané.  Pero budeme potřebovat později. Předem na to upozorníme vzkazem v deníčku. 
     • Děti si do školy přinesou 2 balení kuchyňských utěrek, mýdlo (tekuté) a 2 balíky papírových kapesníků.
     • Nezapomeňte na látkový ubrousek na svačinku a DOSTATEK TEKUTIN pro dodržování pitného režimu dítěte! 
     • Třídní fond – prosím o částku 200,-Kč na nákup výkresů, pomůcek do Čsp a dalších školních potřeb. 
     • Pozorně prosím prostudujte školní řád na www.zsnezamyslice.cz. Jsou zde uvedena práva, ale také povinnosti ze školního řádu vyplývající.
     • Nejpozději poslední týden v srpnu prosím přihlaste své dítě na obědy u vedoucí školní jídelny paní Šteflovičové, zde také obdržíte čip pro vstup do školy (cena 100,- Kč). Děti navštěvující MŠ v Nezamyslicích použijí čip, který využívali rodiče pro vstup do MŠ. Je možné si sehnat i deaktivovaný čip, který používali bývalí žáci/absolventi školy - provedla by se zdarma opětovná registrace.
     • Během prvních zářijových dnů děti obdrží klíč od šatní skříňky (jedna šatní skříňka je pro dvě děti) oproti záloze 35,- Kč.

      

     Základní pokyny k tisku