• Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

    • Přihláška ke stravování

    • Přihláška ke stravování

     Masarykova základní škola a mateřská škola

     školní jídelna při MŠ

     1.máje 461

     798 26 Nezamyslice

     tel. 582 389 131

                       Přihláška ke stravování je platná po celé období docházky dítěte do MŠ.


      

     Jméno dítěte ...........................................................................................


      

     Bydliště …...........................................................................................................


      

     Cena stravného …..................................kč


      

     podpis rodičů


      

     ...................................................zde odstřihněte, zůstává pro potřeby rodičů............................

     1.Strava dětí je hrazena vždy na měsíc dopředu.

      

     2.Odhlášené obědy v průběhu daného měsíce jsou vyúčtovány v

     následujícím měsíci.

      

     3.Odhlašování a přihlašování dětí ke stravování probíhá :

     den předem

     každý den do 7.00 na ten příslušný den

     • telefonicky na čísle 582 389 131

     • sms zprávou na čísle 732248971

     • osobně ve školce

     • na nástěnce stravovny v prostorách MŠ

     • mailem : stravovnams@seznam.cz

       

      4.Rodiče si nahlášenou stravu první den nemoci dítěte vyzvednou

      v kuchyni do jednorázového boxu (dodá MŠ) v době

             od 11.15 do 11.30, zadním vchodem, zvoňte!

      

     5.Přihlašování probíhá u vedoucí stravovny, kuchařky.

      

     6.Děti jsou v jednotlivých kategoriích přihlášeny podle vyhlášky

     o školním stravování vždy na celý měsíc.

      

     7.Přehlašování v kategoriích je možné vždy od dalšího měsíce.

      

     8.Žádáme rodiče,aby hlásili případné zdravotní komplikace dětí(potravinové alergie). Pouze doložené lékařskou zprávou.

      

     9.Je možno odebírat přesnídávku, oběd, svačinku.V zájmu vašich dětí, plnění výživových hodnot stanovený Vyhláškou 107/2005 je nutné odebírat nejméně dvě jídla(přesnídávku a oběd, nebo př. , ob., sv.).

     Pitný režim zajišťuje MŠ.

      

     10.Přesnídávka se podává v době od 8.30 do 9.30

     Oběd od 11.25 do 12.40

     Svačina od 14.30 do 15.10

     V této době, na základě hygienických požadavků, nesmí být rodiče v prostorách jídelny. Děkujeme za pochopení .

      

     Veškeré informace Vám osobně podá vedoucí stravovny p. Novotná. Přivítáme podnětné připomínky a nápady v zájmu zlepšení stravování dětí.

     Placení stravného ve výjimečných případech 7.00-9.00 v mateřské školce  u vedoucí stravovny .