• Informace ŠJ MŠ

    • Vnitřní provozní řád

     školní jídelny při MŠ

     Informace pro rodiče

     1.Strava dětí je hrazena vždy na měsíc dopředu.

     2.Odhlášené obědy v průběhu daného měsíce jsou vyúčtovány v

     následujícím měsíci.

     3.Odhlašování a přihlašování dětí ke stravování probíhá :

     den předem

     každý den do 7.00 na ten příslušný den

     • telefonicky na čísle 582 389 131

     • sms zprávou na čísle 732248971

     • osobně ve školce

     • na nástěnce stravovny v prostorách MŠ

     • mailem : stravovnams@seznam.cz

      4.Rodiče si nahlášenou stravu první den nemoci dítěte vyzvednou

      v kuchyni do čistého,funkčního  jídlonosiče v době

             od 11.15 do 11.30, zadním vchodem, zvoňte!

     5.Přihlašování probíhá u vedoucí stravovny, kuchařky.

     6.Děti jsou v jednotlivých kategoriích přihlášeny podle vyhlášky

     o školním stravování vždy na celý měsíc.

     7.Přehlašování v kategoriích je možné vždy od dalšího měsíce.

     8.Žádáme rodiče,aby hlásili případné zdravotní komplikace dětí(potravinové alergie). Pouze doložené lékařskou zprávou.

     9.Je možno odebírat přesnídávku, oběd, svačinku.V zájmu vašich dětí, plnění výživových hodnot stanovený Vyhláškou 107/2005 je nutné odebírat nejméně dvě jídla(přesnídávku a oběd, nebo př. , ob., sv.).

     Pitný režim zajišťuje MŠ.

     10.Přesnídávka se podává v době od 8.30 do 9.30

     Oběd od 11.25 do 12.40

     Svačina od 14.30 do 15.10

     V této době, na základě hygienických požadavků, nesmí být rodiče v prostorách jídelny. Děkujeme za pochopení .

      

     Veškeré informace Vám podá vedoucí stravovny p. Novotná.

     Přivítáme podnětné připomínky a nápady v zájmu zlepšení stravování dětí.