• Pedagogové ZŠ

    •  

     Příjmení, jméno, titul Funkce E-mail:  jmeno.prijmeni@zsnezamyslice.cz Konzultační
     hodiny
     Balážiová Jarmila, Mgr. učitelka ZŠ,
     koordinátorka ICT
     jarmila.balaziova@zsnezamyslice.cz ÚT 12:10 - 12:55
     Benešová  Marie, Mgr. učitelka ZŠ,
     výchovná poradkyně pro volbu povolání
     marie.benesova@zsnezamyslice.cz ST 08:30 - 10:00
     ST 13:00 - 14:15
     Bosáková Kateřina, Mgr. učitelka ZŠ katerina.bosakova@zsnezamyslice.cz PO 12:10 - 12:55
     Čáp Ondřej, Mgr.

     učitel ZŠ,
     koordinátor ICT, koordinátor výuky
     na dálku (ON-LINE)

     ondrej.cap@zsnezamyslice.cz ÚT 13:00 - 13:45
     Čapka Pavel, PhDr. školní psycholog pavel.capka@zsnezamyslice.cz ST 07:00 - 10:00
     Dragonová Iveta, Mgr. učitelka ZŠ iveta.dragonova@zsnezamyslice.cz ÚT 12:35 - 13:20
     Horáková Marcela, Mgr. učitelka ZŠ marcela.horakova@zsnezamyslice.cz PO 14:00 - 14:45
     Indráková Tereza, Mgr. učitelka ZŠ tereza.indrakova@zsnezamyslice.cz PO 13:00 - 13:45
     Jakoubek Vladimír  učitel ZŠ vladimir.jakoubek@zsnezamyslice.cz ÚT 12:30 - 13:15
     Ječmínková Daria, Mgr. zástupkyně ředitele
     pro I. stupeň,
     koordinátorka ŠVP
     zastupce@zsnezamyslice.cz ČT 13:00 - 14:00
     Jordán Petr, Mgr. ředitel školy posta@zsnezamyslice.cz ST 07:30 - 09:00
     ST 13:00 - 14:00
     Krupičkova Jarmila, Mgr. zástupkyně ředitele
     pro II. stupeň,
     koordinátorka ŠVP
     jarmila.krupickova@zsnezamyslice.cz PO 13:00 - 14:00
     Kubíková Hana, Mgr. učitelka ZŠ hana.kubikova@zsnezamyslice.cz ČT 08:25 - 09:10
     Kurejová Jaroslava, Ing. učitelka ZŠ, 
     metodik prevence
     rizikového chování
     jaroslava.kurejova@zsnezamyslice.cz PO 13:00 - 13:45
     ST 7:00 - 7:30
     Lovichová Anna, Mgr. učitelka ZŠ anna.lovichova@zsnezamyslice.cz PO 14:00 - 15:00
     Muchová Hana, Mgr. učitelka ZŠ hana.muchova@zsnezamyslice.cz ST 11:30 - 12:30
     Oralová Miloslava, Mgr. učitelka ZŠ,
     vedoucí metod. 1. st.
     miloslava.oralova@zsnezamyslice.cz PO 14:00 - 14:45
     Přidálková Anna, Mgr. učitelka ZŠ anna.pridalkova@zsnezamyslice.cz ÚT 12:20 - 13:05
     Rotreklová Taťána učitelka ZŠ tatana.rotreklova@zsnezamyslice.cz  
     Sedláková Pavlína, Mgr. učitelka ZŠ pavlina.sedlakova@zsnezamyslice.cz ÚT 13:00 - 14:00
     Slouka Petr, Mgr. učitel ZŠ petr.slouka@zsnezamyslice.cz ČT 12:10 - 12:55
     Šinálová Lucie, Mgr. učitelka ZŠ lucie.sinalova@zsnezamyslice.cz ČT 12:05 - 12:55
     Thums Radek, Mgr. et. Bc. , Dis. učitel ZŠ radek.thums@zsnezamyslice.cz  
     Vlčová Eva, Mgr. učitelka ZŠ eva.vlcova@zsnezamyslice.cz PO 13:00 - 14:00
     Vránová Zuzana, Mgr. učitelka ZŠ zuzana.vranova@zsnezamyslice.cz ÚT 13:15 - 14:00
     Vystavělová Eva, Mgr. učitelka ZŠ eva.vystavelova@zsnezamyslice.cz ČT 11:45 - 12:45
     Weiss Jiří, Mgr. učitel ZŠ jiri.weiss@zsnezamyslice.cz ST 13:00 - 13:45
            
     Burová Marcela, Mgr. speciální pedagog marcela.burova@zsnezamyslice.cz PÁ 08:00 - 11:00
     Čech Ladislav, Mgr. asistent pedagoga ladislav.cech@zsnezamyslice.cz  
     Dočkalová Carmen asistenka pedagoga, vychovatelka ŠD carmen.dockalova@zsnezamyslice.cz  
     Dostálíková Kateřina vychovatelka ŠD,
     asistenka pedagoga
     katerina.dostalikova@zsnezamyslice.cz  
     Fialová Jana vedoucí
     vychovatelka ŠD,
     asistentka pedagoga
     jana.fialova@zsnezamyslice.cz  
     Friedbergová Iva, DiS vychovatelka ŠD,
     asistentka pedagoga
     iva.friedbergova@zsnezamyslice.cz  
     Hanzalík Martin asistent pedagoga martin.hanzalik@zsnezamyslice.cz  
     Jiráková Monika vychovatelka ŠD,
     asistentka pedagoga
     monika.jirakova@zsnezamyslice.cz  
     Kocourková Jana asistentka pedagoga jana.kocourkova@zsnezamyslice.cz  
     Kroupová Jana asistentka pedagoga jana.kroupova@zsnezamyslice.cz  
     Kvintová Zuzana asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD zuzana.kvintova@zsnezamyslice.cz  
     Kyseláková Renata vychovatelka ŠD,
     asistentka pedagoga
     renata.kyselakova@zsnezamyslice.cz  
     Přibylíková Julie asistentka pedagoga julie.pribylikova@zsnezamyslice.cz  
     Sovadinová Alice, DiS. školní asistentka,
     asistentka pedagoga
     alice.sovadinova@zsnezamyslice.cz  
     Stojanová Dobromila, Mgr. asistentka pedagoga    
     Vlčková Anna asistentka pedagoga anna.vlckova@zsnezamyslice.cz