• Platba za ŠD

    • Informace pro vaši platbu:

      

     Ø  úplata za školní družinu s žádným nebo 1 kroužkem           - ve výši 600,- Kč

     Ø  úplata za školní družinu s 2 kroužky                                     - ve výši 900,- Kč

     Ø  úplata za školní družinu s 3 kroužky                                   - ve výši 1200,- Kč

      

     Pouze na účet č.   2402002622 / 2010   Variabilní symbol: dle EDUPAGE     Splatné do 30. 9. v daném školním roce

     Text pro příjemce: Jméno, příjmení žáka, třídu a ŠD  např.: Jaroslav Novák, 2. A - ŠD