• Recitační soutěž
    • Recitační soutěž

    • Ve středu 24. dubna se na naší škole konala recitační soutěž pro žáky 1. stupně. Zúčastnilo se jí 27 recitátorů. Porota, kterou tvořily paní zástupkyně Jarmila Krupičková, paní učitelky Marcela Horáková a Miloslava Oralová, měla nelehký úkol vybrat ze soutěžících ty nejlepší. Role fotografa se ujala paní učitelka Hana Muchová.

     Výsledky soutěže:

     Kategorie 1. tříd

     1. místo – Milan Červený, 1. A

     2. místo –  Julie Urbánková, 1. A

     3. místo – Michal Oulehla, 1. B

      

     Kategorie 2. - 3. tříd

     1. místo – Nela Přidalová, 3. A

     2. místo – Tomáš Kvíčala, 2. A a Petr Slouka, 3. B

     3. místo – Anna Horáková, 2. A a Magdaléna Špíšková, 3. A

      

     Kategorie 4. – 5. tříd

     1. místo – Miriam Košárková, 5. A

     2. místo – Nela Voždová, 4. A a Veronika Hubená, 4. B

     3. místo – Anna Málková, 4. B

      

     Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony.

     Mgr. Miloslava Oralová

   • Postup do celostátního kola v matematické soutěži Pangea
    • Postup do celostátního kola v matematické soutěži Pangea

    • Pangea je mezinárodní matematická soutěž pro žáky základních škol, která se koná v několika zemích světa. Cílem soutěže je podnítit zájem žáků o matematiku a rozvíjet jejich matematické dovednosti. Soutěž se obvykle skládá z několika kategorií, které pokrývají různé úrovně znalostí a dovedností.

     Pangea je známá tím, že nabízí zajímavé a náročné úlohy, které podporují logické myšlení, kreativitu a schopnost aplikovat matematické koncepty na různé problémy. Soutěžící mají možnost ukázat své schopnosti a porovnat své výsledky s ostatními studenty jak ve své zemi, tak i po celém světě.

     Soutěž Pangea si získala popularitu a účastní se jí mnoho škol a studentů, kteří se rádi věnují matematice a hledají výzvy mimo běžný školní program. Je to skvělá příležitost pro studenty prohloubit své znalosti matematiky a setkat se s vrstevníky, kteří sdílejí podobné zájmy.

     A do Pangey jsme se letos opět přihlásili. A někteří naši žáci se probojovali na přední příčky v celém Olomouckém kraji – za 4. ročník to byl Jakub Dvořák ze třídy 4. A, který v kraji skončil na 2. místě a za 8. ročník to byla Tereza Halouzková, která obsadila dokonce 1. místo v Olomouckém kraji a tímto si zajistila postup do celostátního finále v Praze, které se bude konat v Národním muzeu.

     Výsledky všech kategorií:

      

     4. ročník

     1. Jakub Dvořák, 4. A (2. místo v kraji)

     2. Jakub Vrána, 4. A

     3. Aleš Hanák, 4. A

      

     5. ročník

     1. Julie Přecechtělová, 5. A

     2. Miriam Košárková, 5. A

     3. Kryštof Juras, 5. B

      

     6. ročník

     1. Pavel Vaculík, 6. A

     2. Diana Moravcová, 6. B

     3. Pavel Švábenský, 6. B

      

     7. ročník

     1. Liliana Venhudová, 7. A

     2. Tomáš Burget, 7. A, Pavel Šinál, 7. A

     3. Jakub Čepý, 7. B

      

     8. ročník

     1. Tereza Halouzková, 8. B (1. místo v kraji - postup do celostátního finále)

     2. Ella Dosoudilová, 8. A, Dominika Halousková, 8. A

     3. Karel Bogár, 8. A

      

     9. ročník

     1. Martin Komárek, 9. B

     2. Anna Přibylová, 9. A

     3. Adam Čuri, Ondřej Oškera, 9. A

      

     Příští rok se do toho pustíme určitě znovu.

     Vyučující matematiky: Mgr. Jarmila Balážiová, Ing. Jaroslava Kurejová a Mgr. Bc. Radek Thums, DiS.

      

   • Ovocná školka Litenčice
    • „Kdo neměl nohy od bláta, jako by tam ani nebyl!“ – ŠD – 25. 4. 2024

    • Kdo a kde? Děti z 1. tříd v Ovocné školce v Litenčicích pod vedením manželů Zahradníkových.

     Ve čtvrtek 25. dubna nás po příjezdu přivítala Ing. Helena Zahradníková, Ph.D., seznámila nás s historií školky a s tím, co se ve školce pěstuje. Mottem je pěstování: „Od semínka k ovocnému stromu.“

     Prohlédli jsme si prostory na sadbu ovocných dřevin, sázecí stroje, sazeče a doslova „prolezli“  traktory. V další části jsme se šli podívat na stanoviště, kde se chovají včelky medonosné, čím se živí, jak „vyrábí“ med, jestli v zimě spí, jejich nezastupitelnost v ekosystému země, jakou úlohu mají trubci, královny, dělnice. Pod včelami jsme si ukázali jabloňové, hruškové, švestkové, třešňové sady, které včely opylují a o které se Zahradníkovi starají.

     Během nekonečných zvídavých otázek jsme se přesunuli do školky, kde se pěstují malé stromečky, a věřte, že jsme se hádali i o práci s motykou.

     V laboratoři jsme mikroskopovali včelí křídlo, roztoče varoa destructor, tělo včely, plodová víčka i vzorky medonosných dřevin a bylin důležitých pro včelu a její výživu. Prohlédli jsme si pozorovací úl, mezistěny vystavěný vosk, medomet a zavíčkované plásty.

     V přednáškové místnosti jsme zhlédli edukační tematická videa s přednáškou o školkařství a včelařství. Nechybělo ani pohoštění - chléb i čaj s medem.  

     Domů jsme si odvezli nejen mnoho vědomostí a zajímavých poznatků, ale i bláto na nohou. 

     Poděkování patří manželům Zahradníkovým a pochvala dětem za příkladné chování.

     Vychovatelky ŠD a třídní učitelky 1. tříd

   • Soutěž Zlatý list
    • Soutěž Zlatý list

    • Dne 18. dubna se zúčastnilo 18 žáků naší školy ekologicko-přírodovědné soutěže Zlatý list ve vitčickém lese. Cestou se plnily úkoly na stanovištích, které byly věnovány především rostlinám, živočichům, geologii, ochraně přírody a astronomii.

     V kategorii mladších žáků se umístil na 4. místě tým Šťovíci ve složení: D. Kroupa, V. Fišer, D. Moravcová, P. Lachnit, O. Smékal a K. Špíšek.

     Mezi staršími obsadil tým Sluníčka z osmiček 3. místo – E. Dosoudilová, D. Halousková, K. Bogar, E. Přibylová, T. Halouzková a K. Vaculíková.

     Na krásném 1. místě se umístil tým New York ve složení: P. Srneček, M. Závadský, J. Zelinka, K. Matušincová, A. Rumplíková a T. Burget.

     Tým New York postupuje do krajského kola, které se uskuteční 17. května v Olomouci v botanické zahradě a rozáriu Výstaviště Flora.

     Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a postupujícím držíme pěsti!

     Mgr. Dana Svobodová

   • Pyžamový den
    • Pyžamový den

    • Na čtvrtek 18. dubna si pro nás žákyně 9. A Karolína Mlčochová a Anna Přibylová připravily tematický Pyžamový den.

     Nejen, že jsme si mohli obléknout své spací úbory a donést spinkáčky, ale děvčata také vytvořila pro třídy prvního i druhého stupně pracovní listy s otázkami k nejznámějším večerníčkům, ke kterým připojila novinový list na poskládání Večerníčkovy čepice. Zároveň byly na pracovních listech kolonky na vyplnění názvů úvodních znělek večerníčků, ze kterých jsme slyšeli postupně krátké ukázky. Ty nám totiž krásně nahradily první čtyři zvonění a mile zpříjemnily jednotlivé vyučovací hodiny a přestávky mezi nimi.  Za správně vyplněné pracovní listy a poskládané čepičky navíc obdržely děti sladké odměny.

     Plakát k akci vyrobila Nela Jordánová z 9. A a fotografie pořizovaly Kamila Černá a Nikola Leciánová z 6. B. Všem těm, kteří se podíleli na přípravě Pyžamového dne, moc děkuji a věřím, že jsme si tento den společně náležitě užili a někdy si jej ještě určitě zopakujeme. A tak tedy tradičně na závěr: „Dobrou noc, děti!“

      

     za ŽP Jana Kocourková

   • Zpět po roce v zámecké knihovně v Mořicích - 4. oddělení ŠD
    • Zpět po roce v zámecké knihovně v Mořicích - 4. oddělení ŠD

    • Dne 11. dubna 2024 jsme se vydali cyklostezkou do Mořic si po roce připomenout fungování knihovny, procvičit si svoji pozornost při četbě úryvku z knížky a v neposlední řadě také, co se tam třeba změnilo.  

     V útulném salonku v prostorech knihovny jsme si sedli k poslechu ukázky knihy Krkonošské pohádky od Marie Kubátové. Mluveného slova se opět ujal knihovník a starosta Mořic pan Tomáš Pavelka. Děti se tak seznámily s předlohou úspěšných večerníčků, jehož hlavní hrdina vládce lesů a hor Krakonoš věčně napravuje zlého a chamtivého Trautenberka. Dle reakcí dětí pohádka velmi pobavila a dozvěděly se i mnohé zajímavosti z kraje, kde se děj odehrává.

     Po nesmírně vyčerpávajícím výkonu luštění hádanky cesty sojky ke Krakonošovi jsme byli odměněni sladkostmi a zhlédnutím jednoho z legendárních filmových příběhů o Krakonošovi v místnosti knihovny s fotografiemi kulturního života v Mořicích.

     Návštěva knihovny se tak po roce opět stala příjemným zážitkem, i když zpáteční cesta v tak netypicky horkém počasí začátkem dubna nám dala opravdu zabrat.

     Vychovatelky Carmen Dočkalová a Iva Friedbergová

   • Ukliďme Česko
    • Ukliďme Česko

    • Dne 5. dubna 2024 se tradičně zúčastnilo celkem 10 tříd (5. – 9. ročník) se svými třídními učiteli a asistenty pedagoga celorepublikové akce Ukliďme Česko. Této dobrovolnické iniciativy, která se zaměřuje na úklid veřejných prostranství, se chopili zodpovědně. Opět jsme vyrazili uklízet hlavně do Nezamyslic a okolí, ale i do přilehlých obcí. Pohozených odpadků a „zbytečností“ našli naši žáci nespočet. Hlavně po zimě se jeden nestačí divit, co vše se spoluobčanům nehodí a jsou schopni to bezostyšně někde pohodit.

     Aktivity, jakými jsou Ukliďme Česko, nejen že pomáhají čistit životní prostředí a okolí školy, ale zvyšují i povědomí mezi žáky a občany o důležitosti odpovědného zacházení s odpady a péčí o životní prostředí.

     Organizátor akce Mgr. Anna Lovichová

   • Matematický klokan 2024
    • Matematický klokan 2024

    • Matematický klokan je mezinárodní soutěž z matematiky pro žáky základních škol. Jejím cílem je podporovat zájem o matematiku a rozvíjet matematické dovednosti u dětí. Soutěž se skládá z řady matematických úloh různých obtížností, které žáci řeší během určeného časového limitu. Matematický klokan se koná ve více než 80 zemích po celém světě a každoročně se k němu přihlašuje mnoho dětí. Je to skvělá příležitost pro žáky projevit své matematické schopnosti a soutěžit s vrstevníky z různých zemí.

     Naše škola se do této soutěže zapojuje již tradičně. Je určena pro všechny žáky druhého až devátého ročníku. V pátek 22. 3. 2024 proběhl na naší škole další ročník matematického klokana.

     Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích - Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník).

     Celkem se soutěže zúčastnilo 275 žáků z celkových 329 (což je 84 % všech žáků).

     A zde máme nejlepší výsledky jednotlivých kategorií na naší škole:

     Kategorie CVRČEK:

     1. místo –  Petr Slouka (3. B)
     2. místo – Jan Račanský (2. A) a Jan Slavíček  (3. B)

     3. místo – Matěj Přecechtěl (3. B)

      

     Kategorie KLOKÁNEK:

     1. místo – Veronika Hubená (4. B)
     2. místo – Marek Daněk (4. A)
     3. místo – Kryštof Juras (5. B)

     Kategorie BENJAMÍN:

     1. místo – Michal Hrdý (7. B)
     2. místo – Ema Čajkovičová (7. B)
     3. místo – Patrik Vincenec (7. B)
                      

     Kategorie KADET:

     1. místo – Jaroslav Šmudla (9. B)
     2. místo – Anna Přibylová (9. A)
     3. místo – Vojtěch Vláčil (9. B)

     Děkujeme všem žákům účast a za velikou snahu, všem kolegům za spolupráci a výhercům gratulujeme.

     Za kabinet matematiky Mgr. Jarmila Balážiová a Ing. Jaroslava Kurejová