• Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
    • Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

    • 20. března se tradičně uskutečnil den otevřených dveří, kdy si budoucí prvňáčci a jejich rodiče mohli prohlédnout školu, kam brzy nastoupí.

     Paní učitelky Eva Vlčová a Michaela Slouková si ve třídách připravily pro děti zajímavý program, na jehož konci byl každý budoucí žáček odměněn sladkostí. Mezitím pan ředitel seznámil rodiče s provozem  školy, organizací výuky a odpovídal na dotazy.

     Následovala prohlídka celé budovy. Velkou pozornost vzbudila učebna informatiky, někteří rodiče také zavzpomínali na svoje školní léta a porovnávali, jak tehdy třídy vypadaly. Ocenili, že jsou dnes vybaveny moderní informační technikou. Ovšem u budoucích prvňáčků nejvíce zabodovaly sedací pytle.

     Akce se těšila velkému zájmu rodičů, o čemž svědčí velká účast.

   • „Balonků není nikdy dost!“ – ŠD - 21. 3. 2024
    • „Balonků není nikdy dost!“ – ŠD - 21. 3. 2024

    • Zpestřením čtvrtečního odpoledne ve školní družině byla balonková show klauna Jana Čížka.

     Tvarováním a modelováním zvířátek, klobouků, kytiček … z balonků přivezl dětskému publiku ze 4., 5. a 6. oddělení ŠD zábavu, radost i dárek.

     A nejeden úsměv dokázal vykouzlit i na tvářích kolemjdoucích dospělých. 

     R. Kyseláková, D. Klučková, C. Dočkalová, I. Friedbergová

   • 8. třídy v Pevnosti poznání
    • 8. třídy v Pevnosti poznání

    • Dne 8. března 2024 se žáci osmých ročníků vydali na „výlet“ do Olomouce. Zavítali do naší oblíbené Pevnosti poznání.

     Návštěva Pevnosti poznání v Olomouci byla nejenom vzrušujícím dobrodružstvím, ale také skvělou příležitostí k objevování vědy, historie a krás přírody.

     Skupinka s programem "Záhada Hlavolabu" se zapojila do interaktivní hry, kde žáci museli použít své logické a analytické schopnosti k řešení různých hádanek a skládaček, podporující kritické myšlení a týmovou spolupráci.

     Skupinku s programem "Tajuplná krása rostlin" čekala fascinující ukázka ze světa botaniky. Lektoři jim přiblížili různé druhy rostlin a jejich adaptace na prostředí, a dozvěděli se něco nového o významu rostlin pro život na Zemi.

     Celkově byla návštěva Pevnosti poznání v Olomouci pro osmé třídy vzrušujícím a inspirativním zážitkem, který podnítí jejich zájem o vědu a přírodu.


     za „účastníky výletu“ Mgr. Anna Lovichová

   • „Vzhůru za pohádkami z knížek“ - ŠD - 8. 3. 2024
    • „Vzhůru za pohádkami z knížek“ - ŠD - 8. 3. 2024

    • Návštěvou nezamyslické knihovny jsme první týden v březnu začali cestu za dětskou knížkou. Seznámili jsme se s prostředím, funkcí i pravidly knihovny a poté se s chutí vrhli na zásobárnu pohádkových knížek a časopisů. Zajímaly nás nejen obrázky, ale někteří z nás se začetli i do krátkých příběhů.

     Další den jsme neopomněli prozkoumat knihovnu na naší škole a uloženi ve vacích jsme se zaposlouchali do četby pohádek našich starších kamarádů ze 4. třídy. 

     Cestu za dětskou knížkou ukončila ve čtvrtek Mgr. Jana Jančíková – knihovnice z Němčic nad Hanou. Ta přijala pozvání do ŠD a pro děti si připravila nejen čtenářské aktivity. 

     R. Kyseláková, D. Klučková, Z. Kvintová a K. Dostálíková

   • POZVÁNKA
    • POZVÁNKA

    • Den otevřených dveří pro nastávající prvňáčky a jejich rodiče.

     Přijďte si prohlédnout školu a zejména třídu budoucích prvňáčků. Průvodce vám budou dělat třídní učitelky budoucích prvňáčků.

   • Pěvecká soutěž Nezamyslický zpěváček
    • Pěvecká soutěž Nezamyslický zpěváček

    • 5. března 2024 se konala již tradiční školní pěvecká soutěž Nezamyslický zpěváček. Zúčastnilo se jí celkem 24 dětí, které zpívaly ve třech kategoriích. Během vystoupení zazněly pohádkové písně Dělání; Větře, větříčku; Vím jedno návrší; Kdyby se v komnatách a mnohé další. Úspěch měly i písně lidové. Výsledky hlasování poroty byly následující:

     V 1. kategorii 1. místo obsadil Daniel Slouka (1. A), 2. místo Marie Čápová (1. A), 3. místo vybojoval Samuel Skřek (1. B.).

     Ve 2. kategorii se na 1. místě umístil Petr Slouka (3. B), na 2. místě Ondřej Čáp (3. B) a 3. místo právem patřilo Adéle Zavřelové (2. A).

     Za 3. kategorii  získala 1. místo Julie Přecechtělová (5. A), 2. místo Viktorie Dostálíková (4. B) a 3. místo obsadil David Kvíčala (4. B).

     Je vidět, že zpěv je mezi dětmi stále oblíbený a my si určitě všichni přejeme, aby zpěváčků přibývalo a zpívání jim stále dělalo radost a potěšení. Děkujeme účinkujícím za skvělé výkony a budeme se těšit zase příští rok!

     Mgr. Petr Slouka, Mgr. Iveta Dragonová, Mgr. Michaela Slouková

   • Exkurze do Hvězdárny a planetária Brno
    • Exkurze do Hvězdárny a planetária Brno

    • Ráno 22. února 2024 se 6. třídy vydaly vlakem do Brna na exkurzi do Hvězdárny a Planetária Brno. Pedagogický doprovod zajištovali p. učitelka Svatava Bařinová a p. učitel Pavel Majoršin, spolu se dvěma asistentkami pedagoga Gabrielou Svobodníkovou a Kristýnou Frgálovou.

     Po klidné cestě vlakem všichni přesedli na tramvaj a dorazili na Kraví horu. V planetáriu byl pro žáky připraven naučný pořad „Planety: Cesta Sluneční soustavou 2D“. Usadili jsme se pohodlně v křeslech, sál zhasl a nad hlavami se objevila kupole plná hvězd. Se zájmem jsme sledovali všechna souhvězdí i planety Sluneční soustavy na obloze. Následovalo promítání naučného pořadu. První zastávkou na cestě Sluneční soustavou byl Měsíc, jediné vesmírné těleso, na kterém lidé dosud přistáli. Dalším cílem byl Mars, který se ze všech ostatních planet nejvíce podobá Zemi.  Napínavá výprava pokračovala ke čtyřem plynným obrům – Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Podívali jsme se na měsíce Enceladus a Europa, kde možná v budoucnu objevíme nějaké formy života. Pak jsme prolétli kolem kometárního jádra tvořeného ledem, jehož složení odpovídá materiálu, ze kterého před 4,5 miliardami roků vznikla celá Sluneční soustava. Dále jsme se zastavili na trpasličí planetě Pluto. Jediná sonda, která jej v roce 2015 navštívila, nám ukázala podivuhodný svět s tmavými krátery a zasněženými ledovci.
     Průzkum vesmíru je fascinující a vždy přináší překvapivé poznatky.

     Všichni jsme si zajímavou podívanou užili.

     Mgr. Pavel Majoršin

   • Plesový den
    • Plesový den

    • 23. února jsme si na naší škole skvěle užili Plesový den. Dívky a chlapci se oblékli do krásných společenských oděvů, k tomu přizpůsobili i účesy a doplňky a rázem se všichni proměnili v mladé dámy a uhlazené gentlemany. Finálové defilé mělo úžasnou atmosféru a naši porotci, p. uč. Jarmila Krupičková, p. as. Carmen Dočkalová a p. učitel Ondřej Čáp měli z koho vybírat.

     Než porota rozhodla o vítězech, Karolína Hrubá s tanečním partnerem Filipem Novákem ( 9. A ) zatančili  ukázku valčíku na hudbu Johanna Strausse - Na krásném modrém Dunaji. Tato něžná tečka nás dovedla k vyhlášení výsledků o nej plesový pár. Králi a královnami Plesového dne se stali Vojtěch Vožda, Nela Simandelová (1. A) a Jakub Křepelka s Adélou Páleníkovou (8. B). Gratulujeme!

     Poděkování patří rovněž Renatě Kyselákové a Kateřině Kocourkové za pořízení fotografií a hudební doprovod.

     Za ŽP Jana Kocourková a Carmen Dočkalová