• Pletení z pedigu
    • Pletení z pedigu

    • V pátek 5. 4. 2024 navštívil školní družinu košíkář Radim Klimek. Dětem vysvětlil základy pletení PEDIGU. Kreativně jsme se věnovali výrobě tužkovníku.

     Přes všechna úskalí se podařilo výrobky dokončit. Vznikly krásné práce, které zdobí nejen družinu, ale dokonce i naši ředitelnu.

     Děti se těší na další tvoření.

     Vychovatelky ŠD Zuzana Kvintová a Kateřina Dostálíková

   • Vítání jara ve ŠD - 27. 3. 2024
    • Vítání jara ve ŠD - 27. 3. 2024

    • I když nás první paprsky blížícího se jara lákaly k trávení času a dovádění na hřišti, ve škole pod našima rukama ožívaly chodby i třídy ŠD.

     Zasadili jsme semínka a nejen na oknech vykvetly stromy i kytky, přiletěli čápi, vykoukli ptáčci … a nezapomnělo se ani na blížící se velikonoční svátky. 

     Vychovatelky ŠD

   • Noc s Andersenem 2024
    • Noc s Andersenem 2024

    • Již tradičně se naše škola zapojuje do celorepublikové akce podporující čtení. V pátek 22. března večer školní zdi ožily štěbetáním dětí z 1. B, 2. A, 2. B a 5. A. Třídy se proměnily v pokojíčky. Postele byste tu však marně hledali. Celý prostor zaplnily jen karimatky a spacáky. To nejdůležitější ke spaní připraveno.

     Následovalo plnění úkolů na stanovištích rozmístěných na chodbě školy. V kostýmech pohádkových postav páťáci prověřovali znalosti mladších žáků. Nebylo to vůbec jednoduché. Nápovědou mohla být postava kominíka, jejíž podobu na sebe převzal pan ředitel. Pastýřku sice někde zapomněl, ale snad mu to pan Andersen promine.

     Po usilovném snažení přišla odměna ve formě dobrůtek od maminek. Druháci zvládli i stezku odvahy. Pohádka, přečtení pár stránek ze své knížky a zachumlání s mazlíkem završily tento náročný večer.

     Někteří usnuli vzápětí, k jiným spánek dlouho nepřicházel. Tolik dojmů! O to náročnější bylo ranní probuzení. Rodiče se svých ratolestí nemohli dočkat. Hlavně prvňáčci museli povyprávět své zážitky.     

     Akce se velmi povedla. Už se těšíme, jak ji příští rok určitě zopakujeme.

                                                                                                                      třídní učitelé

   • Ponožkový den
    • Ponožkový den

    • 21. března 2024 jsme se již tradičně připojili ke Světovému dni Downova syndromu.

     Děti ve školní družině vymalovaly spousty krásných ponožek a vedoucí školní družiny, paní Renata Kyseláková, k nim vyrobila „ponožkovník“, na kterém se „urodily“. Členky ŽP, Dominika Halousková a Ella Dosoudilová z 8. A, vyfotografovaly všechny třídní kolektivy i pedagogy.

     Plakátky, které žáci vyráběli pro tento den, zdobí prostor u šaten. Děkuji tomu, kdo se zapojil a sdílel s námi povědomí o tomto dni.

     za ŽP Jana Kocourková

   • Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
    • Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

    • 20. března se tradičně uskutečnil den otevřených dveří, kdy si budoucí prvňáčci a jejich rodiče mohli prohlédnout školu, kam brzy nastoupí.

     Paní učitelky Eva Vlčová a Michaela Slouková si ve třídách připravily pro děti zajímavý program, na jehož konci byl každý budoucí žáček odměněn sladkostí. Mezitím pan ředitel seznámil rodiče s provozem  školy, organizací výuky a odpovídal na dotazy.

     Následovala prohlídka celé budovy. Velkou pozornost vzbudila učebna informatiky, někteří rodiče také zavzpomínali na svoje školní léta a porovnávali, jak tehdy třídy vypadaly. Ocenili, že jsou dnes vybaveny moderní informační technikou. Ovšem u budoucích prvňáčků nejvíce zabodovaly sedací pytle.

     Akce se těšila velkému zájmu rodičů, o čemž svědčí velká účast.

   • „Balonků není nikdy dost!“ – ŠD - 21. 3. 2024
    • „Balonků není nikdy dost!“ – ŠD - 21. 3. 2024

    • Zpestřením čtvrtečního odpoledne ve školní družině byla balonková show klauna Jana Čížka.

     Tvarováním a modelováním zvířátek, klobouků, kytiček … z balonků přivezl dětskému publiku ze 4., 5. a 6. oddělení ŠD zábavu, radost i dárek.

     A nejeden úsměv dokázal vykouzlit i na tvářích kolemjdoucích dospělých. 

     R. Kyseláková, D. Klučková, C. Dočkalová, I. Friedbergová

   • 8. třídy v Pevnosti poznání
    • 8. třídy v Pevnosti poznání

    • Dne 8. března 2024 se žáci osmých ročníků vydali na „výlet“ do Olomouce. Zavítali do naší oblíbené Pevnosti poznání.

     Návštěva Pevnosti poznání v Olomouci byla nejenom vzrušujícím dobrodružstvím, ale také skvělou příležitostí k objevování vědy, historie a krás přírody.

     Skupinka s programem "Záhada Hlavolabu" se zapojila do interaktivní hry, kde žáci museli použít své logické a analytické schopnosti k řešení různých hádanek a skládaček, podporující kritické myšlení a týmovou spolupráci.

     Skupinku s programem "Tajuplná krása rostlin" čekala fascinující ukázka ze světa botaniky. Lektoři jim přiblížili různé druhy rostlin a jejich adaptace na prostředí, a dozvěděli se něco nového o významu rostlin pro život na Zemi.

     Celkově byla návštěva Pevnosti poznání v Olomouci pro osmé třídy vzrušujícím a inspirativním zážitkem, který podnítí jejich zájem o vědu a přírodu.


     za „účastníky výletu“ Mgr. Anna Lovichová

   • „Vzhůru za pohádkami z knížek“ - ŠD - 8. 3. 2024
    • „Vzhůru za pohádkami z knížek“ - ŠD - 8. 3. 2024

    • Návštěvou nezamyslické knihovny jsme první týden v březnu začali cestu za dětskou knížkou. Seznámili jsme se s prostředím, funkcí i pravidly knihovny a poté se s chutí vrhli na zásobárnu pohádkových knížek a časopisů. Zajímaly nás nejen obrázky, ale někteří z nás se začetli i do krátkých příběhů.

     Další den jsme neopomněli prozkoumat knihovnu na naší škole a uloženi ve vacích jsme se zaposlouchali do četby pohádek našich starších kamarádů ze 4. třídy. 

     Cestu za dětskou knížkou ukončila ve čtvrtek Mgr. Jana Jančíková – knihovnice z Němčic nad Hanou. Ta přijala pozvání do ŠD a pro děti si připravila nejen čtenářské aktivity. 

     R. Kyseláková, D. Klučková, Z. Kvintová a K. Dostálíková