• Sběr starého papíru - 6. 2. - 10. 2. 2023
    • Sběr starého papíru - 6. 2. - 10. 2. 2023

    • !!! POZOR - tentokrát bohužel sběrné suroviny neodebírají LEPENKU !!!

     Tradiční akce se koná v následujícím týdnu. Výtěžek ze zimní části sběru papíru bude použit pro žáky naší školy dle pravidel spolku KPŠ ZŠ Nezamyslice.

   • Okresní kolo dějepisné olympiády
    • Okresní kolo dějepisné olympiády

    • Ve středu 18. ledna 2023 se na ZŠ E. Valenty v Prostějově konalo okresní kolo dějepisné olympiády.

     Bohužel dva ze tří finalistů školního kola byli zrovna nemocní, a tak je v okresním kole na poslední chvíli zastoupil Jan Páleník z 9. A, který doplnil Lucii Benešovou z 9. A postupující z 2. místa. Žáky na soutěž doprovodil Mgr. Ladislav Čech.

     Přestože se naši žáci letos neumístili v první desítce, reprezentovali naši školu se ctí.

     Mgr. Zuzana Vránová

   • Příroda kolem nás, příroda s námi.
    • Příroda kolem nás, příroda s námi.

    • Přímo kolem školy se ve stromech objevovalo na podzim více jak 10 jedinců opeřených dravců.
     Jedná se o sovu:  kalous ušatý. 

     Nejen před školou na dvou břízách, ale i na dalších stromech okolo školy přes den pozorovaly sovy procházející školáky. Dokonce sovy "nahlížely" z bezprostřední blízkosti oken do vyučování. 


     Naopak pozorování těchto ptáků se věnovali žáci cíleně v rámci předmětu ekologie.
     Něco málo o těchto opeřencích, kteří si nestaví vlastní hnízda naleznete na internetu:

     Mezi další aktivity žáků patří pochopitelně také zimní přikrmování menších ptáků zásobováním krmítek na školní zahradě. O této aktivitě vás budeme ještě informovat. Bližší pozorování a přikrmování menších ptáků zajišťuje s dětmi p. uč. R. Thums a vychovatelky školní družiny.

      

     foto Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

   • Soutěže a úspěchy v přírodovědných soutěžích
    • Soutěže a úspěchy v přírodovědných soutěžích

    • V průběhu prosince a ledna se konalo školní kolo a okresní kolo GEOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 2023 pod záštitou Masarykovy univerzity, České geologické služby, Asociace galerií a muzeí a dalšími organizátory.  Z naší školy se celkem zúčastnilo 17 žáků 9. tříd. Tématem byly krasové jevy (jeskyně, závrty, krápníky a další zajímavosti) a s nimi spojená problematika.

     Do krajského kola postupují: Kučera Tomáš, Kočí Kateřina z 9. A a Bártová Simona z 9. B.

      

     Dále Švehlova střední škola polytechnická Prostějov vyhlásila chemickou soutěž CHEMÍK pro 8. a 9. ročníky ZŠ.

     Soutěž probíhala online ve 3. kolech a byla zcela dobrovolná. O to více mě těší výsledky našich žáků a jejich zájem o chemii.

     Zapojily se Nela Jordánová a Karolína Hrubá z 8. A, Bártová Simona a Ema Fidermáková z 9. B. Do finále v Prostějově 1. 2. 2023, kde projeví své znalosti a praktické dovednosti, postupují právě Simona a Ema z 9. B.

      

     A závěrem žáci 9. ročníků poměřili své síly v chemické soutěži HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR. Do krajského kola postoupili tři žáci z 9. B, a sice Doležel Jiří, Hronková Aneta a Mucha Jan.

     Krajské kolo se pak konalo 13. 12. 2022 v Olomouci a Jan Mucha se umístil na 17. místě - postoupil tedy do regionálního finále. Budeme mu držet palce!

      

     Mgr. Anna Lovichová

      

   • Karneval ve školní družině
    • Karneval ve školní družině

    • Zábavné odpoledne připravily paní vychovatelky pro děti v 5. a 6. oddělení ŠD.

     Zdrojem dětských radovánek byl rej masek, nejrůznější soutěže a hry – např. novinový tanec, pohyblivý chodník, tanec s balonky aj.

     Celou atmosféru karnevalové pohody dotvářela diskotéka.

     Masky byly moc hezké, a proto se paní vychovatelky rozhodly, že sladkou odměnu si zaslouží všichni.

                                                                                         Jana Fialová a Renata Kyseláková

   • Tři králové ve ŠD
    • Tři králové ve ŠD

    • Ve dnech 4. - 9. ledna si děti připomněly poselství Tří králů. V knihovně si vyslechly příběh, zhlédly pohádku Chaloupka na vršku: Jak to bylo na Tři krále, ve sportovních hrách si zahrály tříkrálové hry a užily si i tvoření, skládání a kreslení.

     Vše jsme v pondělí zakončili návštěvou kostela, kde nás uvítal pan farář Marek Glac, který - leckdy s úsměvem - odpovídal na zvídavé otázky dětí.

     Jana Fialová a Renata Kyseláková

   • Soutěž Finanční gramotnost – školní kolo
    • Soutěž Finanční gramotnost – školní kolo

    • Žáci obou devátých tříd se i letos zúčastnili soutěže Finanční gramotnost, kterou připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování (EFPA) s podporou ministerstev školství a financí.

     Soutěž je zaměřena na rozšíření teoretických i praktických znalostí a dovedností žáků v oblasti finanční gramotnosti, ale i jejich schopností je využít v praktickém životě.

     Do soutěže se zapojilo celkem 34 žáků. Soutěžili jako jednotlivci prostřednictvím on-line soutěžního systému.

     Výsledky školního kola:

     1. místo:

     • Lukáš Dvořák, 9. B (19 bodů z 20 možných)

     2. místo:

     • Lucie Benešová, 9. A (18 bodů z 20 možných)

     3. místo:

     • Lenka Cyprianová, 9. A
     • Kristian Petrůj, 9. A
     • Patrik Musil, 9. B
     • Jan Mucha, 9. B
     • Simona Bártová, 9. B
     • Jiří Indrák, 9. A
     • David Zavřel, 9. B
     • (16 bodů z 20 možných, seřazení je podle času, za který byl test splněn)

     Gratulujeme všem oceněným žákům, ale pochvalu za dosažené výsledky zaslouží všichni soutěžící.

     V okresním kole bude hájit barvy naší školy tříčlenné družstvo ve složení: Lukáš Dvořák, Lucie Benešová a Lenka Cyprianová. Budeme jim držet palce!

     Mgr. Jarmila Krupičková

   • Školní kolo biologické olympiády
    • Školní kolo biologické olympiády

    • Dne 11. 1. 2023 proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tato soutěž se na naší škole těší velké oblibě. Letos se dohromady zúčastnilo 54 žáků ve dvou kategoriích (D 6. - 7. třída; C 8.- 9. třída). Tématem letošního ročníku bylo „Bezlesí. Již tradičně se skládala ze tří částí: test, poznávání organismů (30 organismů) a laboratorní úkol. Žáci byli velice šikovní a na řadě z nich bylo vidět, že se na soutěž pečlivě připravovali.

                 Mladší žáci pozorovali dužnaté plody rajče, jablko a švestku a jejich vnitřní stavbu. Starší žáci zkoumali jednoděložné rostliny (naklíčenou pšenici) a dvouděložné rostliny (naklíčený hrách).

      

     Umístění:

     KATEGORIE D (6. -7. třídy)

     1. místo – Srneček Pavel (6. B)

     2. místo – Holubová Petra (7. A)

     3. místo – Přibylová Elena (7. B)

      

     KATEGORIE C (8. - 9. třídy)

     1. místo - Benešová Lucie (9. A)

     2. místo - Mucha Jan a Bártová Simona (9.B)

     3. místo - Stör Jakub (9.A)

      

                 Všem zúčastněným děkujeme za skvěle odvedenou práci a těší nás, že máte takový zájem o přírodu. Zároveň gratulujeme a přejeme hodně štěstí postupujícím do okresního kola, které se koná pro skupinu C 17. 4. 2023 a pro skupinu D 30. 3. 2023


     Mgr. Anna Lovichová