• Příroda kolem nás, příroda s námi.
    • Příroda kolem nás, příroda s námi.

    • Přímo kolem školy se ve stromech objevovalo na podzim více jak 10 jedinců opeřených dravců.
     Jedná se o sovu:  kalous ušatý. 

     Nejen před školou na dvou břízách, ale i na dalších stromech okolo školy přes den pozorovaly sovy procházející školáky. Dokonce sovy "nahlížely" z bezprostřední blízkosti oken do vyučování. 


     Naopak pozorování těchto ptáků se věnovali žáci cíleně v rámci předmětu ekologie.
     Něco málo o těchto opeřencích, kteří si nestaví vlastní hnízda naleznete na internetu:

     Mezi další aktivity žáků patří pochopitelně také zimní přikrmování menších ptáků zásobováním krmítek na školní zahradě. O této aktivitě vás budeme ještě informovat. Bližší pozorování a přikrmování menších ptáků zajišťuje s dětmi p. uč. R. Thums a vychovatelky školní družiny.

      

     foto Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

   • Soutěže a úspěchy v přírodovědných soutěžích
    • Soutěže a úspěchy v přírodovědných soutěžích

    • V průběhu prosince a ledna se konalo školní kolo a okresní kolo GEOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 2023 pod záštitou Masarykovy univerzity, České geologické služby, Asociace galerií a muzeí a dalšími organizátory.  Z naší školy se celkem zúčastnilo 17 žáků 9. tříd. Tématem byly krasové jevy (jeskyně, závrty, krápníky a další zajímavosti) a s nimi spojená problematika.

     Do krajského kola postupují: Kučera Tomáš, Kočí Kateřina z 9. A a Bártová Simona z 9. B.

      

     Dále Švehlova střední škola polytechnická Prostějov vyhlásila chemickou soutěž CHEMÍK pro 8. a 9. ročníky ZŠ.

     Soutěž probíhala online ve 3. kolech a byla zcela dobrovolná. O to více mě těší výsledky našich žáků a jejich zájem o chemii.

     Zapojily se Nela Jordánová a Karolína Hrubá z 8. A, Bártová Simona a Ema Fidermáková z 9. B. Do finále v Prostějově 1. 2. 2023, kde projeví své znalosti a praktické dovednosti, postupují právě Simona a Ema z 9. B.

      

     A závěrem žáci 9. ročníků poměřili své síly v chemické soutěži HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR. Do krajského kola postoupili tři žáci z 9. B, a sice Doležel Jiří, Hronková Aneta a Mucha Jan.

     Krajské kolo se pak konalo 13. 12. 2022 v Olomouci a Jan Mucha se umístil na 17. místě - postoupil tedy do regionálního finále. Budeme mu držet palce!

      

     Mgr. Anna Lovichová

      

   • Karneval ve školní družině
    • Karneval ve školní družině

    • Zábavné odpoledne připravily paní vychovatelky pro děti v 5. a 6. oddělení ŠD.

     Zdrojem dětských radovánek byl rej masek, nejrůznější soutěže a hry – např. novinový tanec, pohyblivý chodník, tanec s balonky aj.

     Celou atmosféru karnevalové pohody dotvářela diskotéka.

     Masky byly moc hezké, a proto se paní vychovatelky rozhodly, že sladkou odměnu si zaslouží všichni.

                                                                                         Jana Fialová a Renata Kyseláková

   • Tři králové ve ŠD
    • Tři králové ve ŠD

    • Ve dnech 4. - 9. ledna si děti připomněly poselství Tří králů. V knihovně si vyslechly příběh, zhlédly pohádku Chaloupka na vršku: Jak to bylo na Tři krále, ve sportovních hrách si zahrály tříkrálové hry a užily si i tvoření, skládání a kreslení.

     Vše jsme v pondělí zakončili návštěvou kostela, kde nás uvítal pan farář Marek Glac, který - leckdy s úsměvem - odpovídal na zvídavé otázky dětí.

     Jana Fialová a Renata Kyseláková

   • Soutěž Finanční gramotnost – školní kolo
    • Soutěž Finanční gramotnost – školní kolo

    • Žáci obou devátých tříd se i letos zúčastnili soutěže Finanční gramotnost, kterou připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování (EFPA) s podporou ministerstev školství a financí.

     Soutěž je zaměřena na rozšíření teoretických i praktických znalostí a dovedností žáků v oblasti finanční gramotnosti, ale i jejich schopností je využít v praktickém životě.

     Do soutěže se zapojilo celkem 34 žáků. Soutěžili jako jednotlivci prostřednictvím on-line soutěžního systému.

     Výsledky školního kola:

     1. místo:

     • Lukáš Dvořák, 9. B (19 bodů z 20 možných)

     2. místo:

     • Lucie Benešová, 9. A (18 bodů z 20 možných)

     3. místo:

     • Lenka Cyprianová, 9. A
     • Kristian Petrůj, 9. A
     • Patrik Musil, 9. B
     • Jan Mucha, 9. B
     • Simona Bártová, 9. B
     • Jiří Indrák, 9. A
     • David Zavřel, 9. B
     • (16 bodů z 20 možných, seřazení je podle času, za který byl test splněn)

     Gratulujeme všem oceněným žákům, ale pochvalu za dosažené výsledky zaslouží všichni soutěžící.

     V okresním kole bude hájit barvy naší školy tříčlenné družstvo ve složení: Lukáš Dvořák, Lucie Benešová a Lenka Cyprianová. Budeme jim držet palce!

     Mgr. Jarmila Krupičková

   • Školní kolo biologické olympiády
    • Školní kolo biologické olympiády

    • Dne 11. 1. 2023 proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tato soutěž se na naší škole těší velké oblibě. Letos se dohromady zúčastnilo 54 žáků ve dvou kategoriích (D 6. - 7. třída; C 8.- 9. třída). Tématem letošního ročníku bylo „Bezlesí. Již tradičně se skládala ze tří částí: test, poznávání organismů (30 organismů) a laboratorní úkol. Žáci byli velice šikovní a na řadě z nich bylo vidět, že se na soutěž pečlivě připravovali.

                 Mladší žáci pozorovali dužnaté plody rajče, jablko a švestku a jejich vnitřní stavbu. Starší žáci zkoumali jednoděložné rostliny (naklíčenou pšenici) a dvouděložné rostliny (naklíčený hrách).

      

     Umístění:

     KATEGORIE D (6. -7. třídy)

     1. místo – Srneček Pavel (6. B)

     2. místo – Holubová Petra (7. A)

     3. místo – Přibylová Elena (7. B)

      

     KATEGORIE C (8. - 9. třídy)

     1. místo - Benešová Lucie (9. A)

     2. místo - Mucha Jan a Bártová Simona (9.B)

     3. místo - Stör Jakub (9.A)

      

                 Všem zúčastněným děkujeme za skvěle odvedenou práci a těší nás, že máte takový zájem o přírodu. Zároveň gratulujeme a přejeme hodně štěstí postupujícím do okresního kola, které se koná pro skupinu C 17. 4. 2023 a pro skupinu D 30. 3. 2023


     Mgr. Anna Lovichová

   • Školní kolo konverzační soutěže v Aj
    • Školní kolo konverzační soutěže v Aj

    • V úterý 17. 1. 2023 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 6. a 7. tříd, kdy se soutěže zúčastnilo 10 žáků. Ve čtvrtek 19. 1. pak spolu poměřilo síly dalších 14 žáků, tentokrát z 8. a 9. tříd.

     Vzhledem k množství velice šikovných anglicky mluvících studentů a k jejich pěkným výkonům měla porota, složená z vyučujících anglického jazyka p. uč. Vránové, Indrákové a Dubové, velice těžké rozhodování.

     Vítězové byli odměněni hodnotnými i sladkými cenami. Nejen za vyučující anglického jazyka jim blahopřejeme a držíme palce, aby podali stejně dobré výkony i v okresním kole

      

     VÝSLEDKY

     Kategorie 6. – 7. tříd:

     1. Tereza Halouzková ze 7. B
     2. Sofie Hrdá ze 6. A
     3. Elena Hronková ze  6. A

      

     Kategorie 8. – 9. tříd:

     1. Julie Přikrylová z 9. A
     2. Natálie Mrvcová z 8. A
     3. Nela Jordánová z 8. A

           Čestné uznání - Jan Možný z 9. A

      

     Za katedru anglického jazyka Mgr. Zuzana Vránová

   • Volby - ŠD - 11. 1. 2023
    • 11. 1. - Volby 2023 - ve školní družině

    • Blížící se volby prezidenta ČR se staly inspirací pro vychovatelky, které si připravily volby pohádkové. Cílem bylo zábavnou formou dětem ukázat, jak takové volby probíhají.

     Koho budou volit, to bylo jasné!  Svou nejoblíbenější pohádkovou postavu z 15 nejznámějších českých večerníčků.

     O pomoc jsme tentokrát požádali pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy, kteří se nám ochotně podepsali na petiční archy pod svoji oblíbenou pohádkovou postavičku. Po sečtení hlasů postoupilo sedm nejoblíbenějších pohádkových postav do druhého kola voleb, ve kterém už volily děti. 

     Nedílnou součástí byla i výroba občanských průkazů. Dětem jsme daly volnou ruku, a tak se na „občanských průkazech“ objevila vtipná jména i přezdívky. 😊

     Samotné volby probíhaly ve volební místnosti – ve třídě ŠD. V komisi zasedli zástupci jednotlivých tříd s předsedkyní paní Kadrnožkovou.  Milým překvapením byla i účast paní zástupkyně Jarmily Krupičkové a pana ředitele Petra Jordána.

     A kdo získal největší přízeň voličů? S 36 hlasy zvítězili nešikové Pat a Mat, kteří těsně předčili Krtečka v kalhotkách.

     Poděkování patří všem, kteří se na volbách podíleli.

     Vychovatelky ŠD