• Školní kolo biologické olympiády
    • Školní kolo biologické olympiády

    • Dne 11. 1. 2023 proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tato soutěž se na naší škole těší velké oblibě. Letos se dohromady zúčastnilo 54 žáků ve dvou kategoriích (D 6. - 7. třída; C 8.- 9. třída). Tématem letošního ročníku bylo „Bezlesí. Již tradičně se skládala ze tří částí: test, poznávání organismů (30 organismů) a laboratorní úkol. Žáci byli velice šikovní a na řadě z nich bylo vidět, že se na soutěž pečlivě připravovali.

                 Mladší žáci pozorovali dužnaté plody rajče, jablko a švestku a jejich vnitřní stavbu. Starší žáci zkoumali jednoděložné rostliny (naklíčenou pšenici) a dvouděložné rostliny (naklíčený hrách).

      

     Umístění:

     KATEGORIE D (6. -7. třídy)

     1. místo – Srneček Pavel (6. B)

     2. místo – Holubová Petra (7. A)

     3. místo – Přibylová Elena (7. B)

      

     KATEGORIE C (8. - 9. třídy)

     1. místo - Benešová Lucie (9. A)

     2. místo - Mucha Jan a Bártová Simona (9.B)

     3. místo - Stör Jakub (9.A)

      

                 Všem zúčastněným děkujeme za skvěle odvedenou práci a těší nás, že máte takový zájem o přírodu. Zároveň gratulujeme a přejeme hodně štěstí postupujícím do okresního kola, které se koná pro skupinu C 17. 4. 2023 a pro skupinu D 30. 3. 2023


     Mgr. Anna Lovichová

   • Školní kolo konverzační soutěže v Aj
    • Školní kolo konverzační soutěže v Aj

    • V úterý 17. 1. 2023 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 6. a 7. tříd, kdy se soutěže zúčastnilo 10 žáků. Ve čtvrtek 19. 1. pak spolu poměřilo síly dalších 14 žáků, tentokrát z 8. a 9. tříd.

     Vzhledem k množství velice šikovných anglicky mluvících studentů a k jejich pěkným výkonům měla porota, složená z vyučujících anglického jazyka p. uč. Vránové, Indrákové a Dubové, velice těžké rozhodování.

     Vítězové byli odměněni hodnotnými i sladkými cenami. Nejen za vyučující anglického jazyka jim blahopřejeme a držíme palce, aby podali stejně dobré výkony i v okresním kole

      

     VÝSLEDKY

     Kategorie 6. – 7. tříd:

     1. Tereza Halouzková ze 7. B
     2. Sofie Hrdá ze 6. A
     3. Elena Hronková ze  6. A

      

     Kategorie 8. – 9. tříd:

     1. Julie Přikrylová z 9. A
     2. Natálie Mrvcová z 8. A
     3. Nela Jordánová z 8. A

           Čestné uznání - Jan Možný z 9. A

      

     Za katedru anglického jazyka Mgr. Zuzana Vránová

   • Volby - ŠD - 11. 1. 2023
    • 11. 1. - Volby 2023 - ve školní družině

    • Blížící se volby prezidenta ČR se staly inspirací pro vychovatelky, které si připravily volby pohádkové. Cílem bylo zábavnou formou dětem ukázat, jak takové volby probíhají.

     Koho budou volit, to bylo jasné!  Svou nejoblíbenější pohádkovou postavu z 15 nejznámějších českých večerníčků.

     O pomoc jsme tentokrát požádali pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy, kteří se nám ochotně podepsali na petiční archy pod svoji oblíbenou pohádkovou postavičku. Po sečtení hlasů postoupilo sedm nejoblíbenějších pohádkových postav do druhého kola voleb, ve kterém už volily děti. 

     Nedílnou součástí byla i výroba občanských průkazů. Dětem jsme daly volnou ruku, a tak se na „občanských průkazech“ objevila vtipná jména i přezdívky. 😊

     Samotné volby probíhaly ve volební místnosti – ve třídě ŠD. V komisi zasedli zástupci jednotlivých tříd s předsedkyní paní Kadrnožkovou.  Milým překvapením byla i účast paní zástupkyně Jarmily Krupičkové a pana ředitele Petra Jordána.

     A kdo získal největší přízeň voličů? S 36 hlasy zvítězili nešikové Pat a Mat, kteří těsně předčili Krtečka v kalhotkách.

     Poděkování patří všem, kteří se na volbách podíleli.

     Vychovatelky ŠD

   • Školní kolo dějepisné olympiády
    • Školní kolo dějepisné olympiády

    • V pěkné datum 12. 12. 2022 proběhlo školní kolo tradiční dějepisné olympiády, tentokrát na téma Rozdělený svět a Československo v něm - 1945-1992.

     Téma nebylo jednoduché, zejména pro osmé ročníky, které se tomuto období budou v hodinách podrobněji věnovat až v příštím školním roce.

     1. místo obsadil všestranný Jan Mucha (9. B), 2. místo pak Lucie Benešová (9. A) a 3. místo Martin Komárek (8. B).

     I přesto, že celou řadu zájemců skolila zimní epidemie, výsledky byly potěšující a osmi „přeživším“ tak děkujeme za účast a prokázané znalosti. S výherci se budeme těšit na okresní kolo.

     Za dějepisnou sekci Mgr. Ondřej Čáp a Mgr. Zuzana Vránová

   • 7. B a 9. B za betlémy v Olomouci
    • 7. B a 9. B za betlémy v Olomouci

    • Poslední školní den v tomto kalendářním roce žáci 7. B a 9. B vyrazili do Olomouce. Spolu se svými třídními učiteli a asistenty načerpali trochu vánoční atmosféry jiným způsobem, kdy navštívili jeden z největších betlémů v Olomouci, a sice v kostele Panny Marie Sněžné a následně další v Chrámu svatého Michala. Po prohlídce samozřejmě nechyběla ani návštěva tradičních vánočních trhů. Doufám, že se jim všechna přání, vyřčená pod Zvoničkou, splní.

     Za výletníky Mgr. Anna Lovichová

   • Okresní soutěže dívek ve florbalu - zima 2022
    • Okresní soutěže dívek ve florbalu - zima 2022

    • Dívky z 6. a 7. ročníku získaly na turnaji 2.12.2022 v Prostějově krásné 3. místo!

     V nově postavené sportovní hale DDM Sportcentrum Prostějov na ulici Vápenice proběhly florbalové turnaje v první polovině prosince.

     Zápasy byly náročnější fyzicky, neboť hřiště bylo v maximálních rozměrech: 40 x 20 m.

     Nejlépe si vedly dívky z 6 a 7. ročníku - hrály urputně a přitom se snažily kombinovat. Až do posledního zápasu nebylo jisté, kterou pozici v turnaji obsadí. Závěrečná výhra rozhodla o úspěchu. Proti soupeřkám u Určic, Plumlova, Prostějova - ZŠ Valenty a ZŠ Železného bojovaly tyto hráčky: Hrdá Sofie, Hronková Elena, Matušincová Karolína, Záhorová Sabina, Hanáková Anežka, Kocourková Michaela, Nováková Kateřina, Schierová Eliška, Dosoudilová Ella, Přikrylová Barbora, Gyenesová Amálie, Kristková Bára a Pavlíková Lucie.

      

     O týden později 9.12.2022 odjely na turnaj dívky starší - 8. a 9. ročník. Hned v úvodním zápase byl oslaben tým po zranění spoluhráčky. I přesto zápasy dívky nevzdaly a získaly krásné 5. místo v okresním finále. Tým hrál ve složení: Bosáková Magdalena, Miková Sára, Tománková Elen, Zbořilová Dorota, Koutská Vendula, Kroužilová Zdeňka, Gáborová Gabriela, Bártová Simona, Hronková Aneta a Rumplíková Tereza.

      

     Turnaj se konal po dlouhé covidové pauze, proto vůbec nevadí, že se nepodařilo zvítězit ve všech zápasech. Nejdůležitější byl společný zážitek  ze sportovního klání, který dívky "nakopne" do dalšího sportování v naší sportovní hale.

     Už teď se těší na další turnaje.

     Mgr. Petr Jordán

   • Mikuláš 2022
    • Mikuláš 2022

    • Jako každý rok se i letos 5. prosince konala u nás ve škole mikulášská nadílka. Mikulášskou skupinku tvořili kromě samotného svatého Mikuláše ještě tři andělé a čtyři čerti přímo z pekla. Všechny tyto role zastoupili žáci devátých ročníků, kteří postupně obcházeli všechny třídy prvního i druhého stupně.

     Některé děti nás obohatily zpěvem vánočních písní a koled, jiné zase mikulášskými říkankami. Pár zatvrzelých hříšníků skončilo v čertovských pytlích. Naštěstí je ani peklo nechtělo, a tak se mohli vrátit zpět ke svým spolužákům. Ti hodní, ale i hříšníci byli následně odměněni sladkostmi a nějakou tou barevnou šmouhou přes obličej.

                                                                                                   Jiří Doležel (9. B, upraveno)

   • Školní kolo olympiády z Čj
    • Školní kolo olympiády z Čj

    • Dne 30. listopadu 2022 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Tato soutěž je každoročně určena žákům 8. a 9. ročníku. Letos se jí zúčastnilo celkem 16 žáků.

     Tři nejlepší žáci dostali diplomy a zaslouženou odměnu. Žáci na 1. a 2. místě postupují do okresního kola. Žákyně na 3. a 4. místě jsou náhradnicemi.

     Výsledky:

     1. místo: Jiří Doležel (9. B) – 30 b.

     2. místo: Lucie Benešová (9. A) – 26 b.

     3. místo: Anna Přibylová (8. A) – 23 b.

     Blahopřejeme všem soutěžícím, zvláště pak vítězům, k předvedeným výkonům.

      

                                                                                                                           Zorganizovala Mgr. Marie Benešová