• Zážitkový dějepisný workshop Zítra celá země
    • Zážitkový dějepisný workshop Zítra celá země

    • Ve středu 14. prosince 2022 proběhl na naší škole, ve spolupráci s Pamětí národa, pro žáky 9. ročníků zážitkový workshop Zítra celá země.

     Tento workshop na principu jednoduchého hraní rolí nabídl účastníkům pohled na události listopadu 1989 očima středoškolských studentů, kteří na své škole vyhlásili stávku coby vlastní příspěvek k prožívaným událostem.

     Každý z žáků dostal přidělené jiné rodinné zázemí – někteří žáci v rámci role pocházeli z disidentského prostředí, jiní vnímali komunistický režim optikou státní propagandy a rodiče jiných žáků neměli vlastní názor nebo o problematice doma nikdy nemluvili.

     Ve hře „v roli“ si účastníci uvědomili a vyzkoušeli, jaké momenty k propuknutí demonstrací a společenským změnám vedly a jaké důvody a motivace k nim lidé měli. Součástí workshopu byla i diskuze o společenské a politické angažovanosti v každodenním světě.

     Zorganizovala Mgr. Zuzana Vránová

      

   • Projektové vyučování s želvami v 6. třídě
    • Projektové vyučování s želvami v 6. třídě

    • Žáci 6. ročníků si v hodině fyziky vyzkoušeli badatelskou výuku. Fyzikální veličiny, jakými jsou délka, čas a rychlost, si ověřili při pozorování želv vroubených. V rámci mezipředmětových vztahů úspěšně pozorovali i chování želv ve volném prostoru.

     Za přírodní vědy Radek Thums

   • Vánoční štěstí - knižní překvapení
    • Vánoční štěstí - knižní překvapení

    • Letošní knižní nadílka pro školní knihovnu proběhne hravě, za přispění pedagogů a žáků.
     V knihovně je nachystaný košík a v něm vánočně zabalené knihy od pedagogů, kteří se s námi podělili a přispěli pro začátek.
     Nyní je řada na dětech. Kdo bude chtít, rovněž zabalí věnovanou knihu jako dárek, požádá o doprovod např. (knihovnici, asistentku, vychovatelku, učitele/-lku), v knihovně vloží svoji knihu do košíku a jinou si vybere (viz. plakátek).
     Vánoční štěstí může zkusit každý až do 21. 12. 2022.
     Knižní dárečky, které zůstanou přes Vánoce v knihovně, pak v lednu obohatí knihovnický fond.

     Všem účastníkům přeji šťastnou ruku při výběru a krásné chvíle u čtení a přeji také klidné vánoční svátky a šťastný nový rok 2023!

     Jana Kocourková, knihovnice

   • Oznámení o vyhlášení volných dnů (ředitelského volna) v ZŠ
    • Oznámení o vyhlášení volných dnů (ředitelského volna) v ZŠ

    • Na základě § 24, odstavce (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice po projednání se zřizovatelem školy 2 volné dny:

      

     - čtvrtek 8. 12. a pátek 9. 12. 2022 pro žáky základní školy.

      

     Důvodem je enormní nemocnost žáků a zejména pedagogů školy.

     V tyto dny bude zajištěn provoz školní družiny pro žáky 1. stupně v běžném čase (6:10 - 16:00 hod.).

     Rodiče obdrželi samostatnou zprávu s dalšími informacemi ohledně provozu ŠD.

     Provoz školní jídelny zajištěn také, ale bohužel dle platného zákona bude vydávána strava pouze za tzv. plnou (nedotovanou) cenu. Podle vyhlášky č. 107/20085 Sb., o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně režijních nákladů). ŠD patří mezi tzv. zájmové vzdělávání.

     Proto v případě zájmu o oběd (a případně jeho vyzvednutí) předem nahlaste vedoucí ŠJ. Všem jsou totiž obědy automaticky odhlášeny.

      

     Děkujeme za pochopení.

      

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

   • Cesta do pravěku
    • Cesta do pravěku

    • V pondělí 28. října jsme se vypravili s třídami 6. A a 6. B do Muzea Vyškovska na animační program „Dotkni se pravěku“. V první části programu se žáci nejprve seznámili s expozicí nazvanou Pravěk Vyškovska, v níž mohli nahlédnout do nejstarší historie naší země. Některé exponáty si děti mohly doslova osahat. Vyzkoušely si také mlít obilí ručně na žernovou. Venku v areálu vyškovského zámku, kde muzeum sídlí, si žáci zkusili hod oštěpem. Někteří by v pravěku o hladu určitě nezůstali a nějaké to zvířátko by určitě skolili, i když třeba až na třetí pokus. 😊

     V druhé části programu se šesťáci přesunuli do horních pater muzea, aby si vyzkoušeli, zda zvládnout drtit obilí mezi kameny na zrnotěrce. Šlo jim to výborně, domů si děti odvezly krásně jemně umletou mouku. (Pokud ji tedy ještě po cestě nesnědly.) Potom žáci dostali příležitost vyvrtat si dírku do nejměkčího nerostu, mastku, pomocí repliky pravěkého vrtáku. Tím si vytvořili krásný přívěsek na krk. Na závěr si děti ještě vyzkoušely, jak jim sluší „pravěké“ oblečení a naše „cesta“ pravěkem byla u konce. Budeme se těšit někdy příště na další povedené programy a akce vyškovského muzea.

                                                                               Za účastníky pravěké expedice Mgr. Marie Benešová

   • Čertoviny ve školní družině
    • Čertoviny ve školní družině

    • I letos do tříd ŠD zavítali čerti i andílci. V pekle na mnohé z nich čekaly zapeklité úkoly a ač si chlupatá stvoření s rohy počínala mazaně, používala triky a kouzla, v říši lidí jim nebyla co platná!

     Zvítězil smích, důvtip a štěstí ve hře. 

     Téměř dvě hodiny vázané i nevázané zábavy tak byly po čertech dobré.     

                                                                                                    Vychovatelky ŠD

   • Časopis Písařík druhý
    • Náš časopis Písařík druhý v celostátním kole

    • V pátek 25. listopadu 2022 se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně konalo celostátní setkání finalistů soutěže „Školní časopis roku 2022“.

     Jako zástupci naší redakce se do Brna vydali tito redaktoři a redaktorky: Lenka Cyprianová, Lucie Benešová, Nela Jordánová, Anna Přibylová, Karolína Mlčochová, Elena Přibylová, Tereza Halouzková, Lukáš Herodek, Dominik Dosedla a Tereza Rundtová.

     Na fakultě se konaly novinářské dílny, workshopy a další akce pořádané v rámci akce „Multimediální den“. Žáci si například vyzkoušeli práci redaktorů v novinářských dílnách pořádaných novináři MF DNES a iDNES či brněnského deníku Rovnost. Na stánku České televize si zkusili, jaké je to stát za kamerou. :-)

     Netrpělivě jsme čekali na slavnostní vyhlášení. Na podium si pro ocenění šli naši redaktoři celkem třikrát. Nejprve za 1. místo v kategorii – Obsah a za 3. místo v kategorii – Webový časopis.

     K naší velké radosti jsme v hlavní kategorii Tištěný časopis žáků 2. stupně základních škol obsadili 2. místo.

     Tento úspěch je společným dílem celé naší redakce, která na tvorbě časopisu pracovala celý rok. Všem redaktorům a redaktorkám za jejich práci děkuji a blahopřeji jim k tomuto skvělému výsledku.

     Mgr. Jarmila Krupičková

   • Pečení muffinů ve ŠD
    • Pečení muffinů v 5. a 6. oddělení ŠD

    • Ve středu 21. listopadu si děti pobyt ve školní družině zpříjemnily pečením čokoládových muffinů.

     Paní vychovatelky nakoupily suroviny a děti mohly začít připravovat voňavé těsto. Míchaly, šlehaly, plnily papírové košíčky a nedočkavě čekaly na upečené muffíny, po kterých se jen zaprášilo. :-)

     Jana Fialová