• Nová etapa žákovského florbalu v Nezamyslicích
    • Nová etapa žákovského florbalu v Nezamyslicích

    • Od září tohoto školního roku vstupujeme do souěžního roku v rámci ligových zápasů České florbalové unie. Tým složený z 16 hráčů ve věku od 8 do 11 let (13 hochů a 3 dívky) trénuje 1 x týdně ve sportovní hale v Nezamyslicích.  A během letošní sezony odehraje 10 turnajů.

     Historicky se naše škola intenzivněji věnuje florbalu v rámci kroužků již 10 let (některé školní roky až 70 florbalistů v celé škole). Letos se díky spolupráci se sportovním klubem FBC Sokol Ivanovice na Hané podařilo poprvé vytvořit soutěžní tým v nejmladší kategorii. Poděkování patří zejména hlavnímu trenérovi a hráči p. Jiřímu Pochylému z Ivanovic na Hané, ale i dalším hráčům či funkcionářům klubu.

     V nejmladší kategorii nejde vůbec o body, ale zejména o radost ze hry a pohybu jako takového vůbec. Hráči jsou zaroveň vedeni k fair-play a aktivnímu způsobu života.

     Přinášíme vám několik fotografií ze začátku sezony - od sestavení týmu a zkoušení designově skvělých dresů až po momentky z úvodních turnajů. Některé turnaje se v rámci sezony konají i v Nezamyslicích. 

     Tímto bychom vás rádi pozvali na další takový turnaj v sobotu 26. 11. 2022

     Mgr. Petr Jordán

   • Puntíkový den
    • Puntíkový den

    • Poslední říjnový den, tedy 31. 10., proběhl na naší škole již tradiční puntíkový den na podporu lidí s autoimunitním onemocněním psoriáza. Kromě dne zpestřeného puntíkatými doplňky také proběhla soutěž v omalovávání o nejhezčí puntíkatou postavičku. Do soutěže omalovánek se zapojila spousta žáků prvního stupně (viz galerie). Členové ŽP z druhého stupně demokratickým hlasováním pak vybrali vítěze, a to Martinu Pospíšilovou a Jaroslava Oulehlu ze 3. B. Odměnou jim byli puntíkatí Igráčci a drobná sladkost.

     Vítězům gratulujeme a nejen vítězné postavičky holek a kluků tak pěkně zdobí vstupní prostory školy.

     za ŽP Jana Kocourková

   • 5. A v knihovně a u košíkářů
    • 5. A v knihovně a u košíkářů

    • Dne 18. 10. 2022 vyrazila autobusem třída 5. A do Morkovic na návštěvu knihovny a místního muzea. V nové knihovně v Morkovicích měli žáci domluvenou besedu, během které si s paní knihovnicí povídali o knížkách, o tom, jak to v knihovně funguje, proč je dobré číst knihy. Něco málo si přečetli, vyzkoušeli si vyhledávání knížek, prohlédli si knížky, které je zajímaly.

     Hned po besedě se třída přesunula do nedalekého Košíkářského muzea, kde pro žáky měla paní průvodkyně velice zajímavý program. Prošli jsme si muzeum, dozvěděli se o historii košíkářského řemesla v Morkovicích, hádali různé materiály, ze kterých se dá plést. Obdivovali historické výrobky z proutí, pediku, provázků.

     Na dvorku muzea si všichni vyzkoušeli oloupat proutek a někteří z proutku udělat na speciálním přístroji šlem. Bohužel měl co nevidět jet autobus zpět do Nezamyslic, tak museli všeho nechat a spěchat na autobus. Žáci byli nadšení a těší se, že si to příště snad dodělají.

     Mgr. Jarmila Balážiová a Martin Hanzalík

   • Přírodovědný klokan
    • Přírodovědný klokan

    • Dne 12. 10. 2022 proběhla na naší škole celostátní soutěž Přírodovědný klokan. Tato soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Zapojili se všichni žáci. V soutěži se objevují otázky z přírodopisu, zeměpisu, fyziky, chemie i matematiky.

     Nejlépe se s těmito přírodovědnými obory popasovali:

     1. místo: Anna Přibylová z 8. A a Julie Přikrylová z 9. A

     2. místo: Jan Mucha z 9. B

     3. místo: Aneta Hronková z 9. B a Matěj Matušinec z 9. A

     Gratulujeme ke krásnému výsledku.

     Mgr. A. Lovichová a Mgr. J. Balážiová

   • 2. B po stopách lípy
    • 2. B po stopách lípy

    • Žáci 2.B u příležitosti dne stromů a při blížícím se výročí vzniku samostatného československého státu absolvovali třídní projekt s názvem „Po stopách lípy“. Cílem projektových dní bylo přiblížit dětem základní okolnosti vzniku našeho moderního státu, představit osobnost prvního prezidenta T. G. Masaryka a přispět tak k utváření vztahu žáků ke své vlasti a její historii. Téma projektu dále umožnilo navázat realizované aktivity také na učivo prvouky o stromech, kde jsme se zaměřili na význam stromů pro člověka a podrobněji jsme se zabývali lípou srdčitou jako našim národním stromem. V rámci projektu jsme navštívili Masarykovu síň v Doloplazech a v Nezamyslicích jsme zasadili mladou lípu, věnovanou Městysem Nezamyslice, za což velice děkujeme.

     Za 2.B Eva Vlčová a Jana Fialová

   • Halloween ve ŠD
    • Halloween ve školní družině

    • V pátek 21. října se před hlavním hrůzostrašným sídlem v Nezamyslicích všech malých a velkých strašidel sešla celá plejáda prapodivných bytostí.

     Všemožní duchové, kostlivci a netopýři si nejdříve protáhli svoje údy a hnáty při tanečním reji, aby byli dobře připraveni k několika soutěžním disciplínám.

     Zlatým hřebem večera se stala strašidelná stezka odvahy, která byla skutečně jen pro ty odvážné. Naše nezamyslická strašidla se však nikdy ničeho nezaleknou - ani zimy, tmy či nástrah.

     Protože všichni prošli stezkou odvahy bez bázně, čekala je v cíli sladká odměna a objetí rodičů v teple domova.

                                                                                                                                      Vychovatelky školní družiny

   • Turnaj v deskové hře HOOCKEY
    • Turnaj v deskové hře HOOCKEY

    • Dne 27. září 2022 se v rámci sportovního dne konal na naší škole v Nezamyslicích turnaj v deskové hře HOOCKEY, tzv. „šprtec“. Soutěž proběhla ve třídě 4. B a 5. B.

     A jak to dopadlo? Ve 4. B se na 3. místě umístila Natali Zavadilová, na 2. místě Karolína Srnečková a na 1. místě Martin Cyprian.

     V 5. B se na 3. místě umístil Michael Surala, na 2. místě Kamila Černá a na 1. místě Matyáš Surala.

     Hráči, kteří se umístili na medailových pozicích, si odnesli diplomy. Všichni účastníci turnaje si však zaslouží velkou pochvalu za bojovnost.

     Přestože měl tento turnaj na naší škole premiéru a někteří žáci tuto hru hráli a viděli poprvé, z jejich nadšení a zápalu je zřejmé, že turnaj nebude určitě posledním.

     Zorganizoval a sepsal Mgr. Petr Slouka

           

   • Podzimní stezka
    • Podzimní stezka

    • Ve čtvrtek 13. října se děti z několika oddělení školní družiny vydaly do parku na stezku plnou úkolů.

     Na každém stanovišti si děti (rozdělené do družstev) musely poradit se zapeklitou otázkou s podzimní tematikou. Písmena označující správnou odpověď děti zapisovaly do hrací karty.

     Mladší žáci se tak něco nového naučili, zatímco ti starší si zopakovali svoje znalosti z přírodovědy.

     Nakonec byli všichni odměněni sladkostmi a drobnými dárky, poněvadž se záludná tajenka podařila rozluštit všem dětem. 😊

                                                                                                                    Vychovatelky ŠD