• 5. A v knihovně a u košíkářů
    • 5. A v knihovně a u košíkářů

    • Dne 18. 10. 2022 vyrazila autobusem třída 5. A do Morkovic na návštěvu knihovny a místního muzea. V nové knihovně v Morkovicích měli žáci domluvenou besedu, během které si s paní knihovnicí povídali o knížkách, o tom, jak to v knihovně funguje, proč je dobré číst knihy. Něco málo si přečetli, vyzkoušeli si vyhledávání knížek, prohlédli si knížky, které je zajímaly.

     Hned po besedě se třída přesunula do nedalekého Košíkářského muzea, kde pro žáky měla paní průvodkyně velice zajímavý program. Prošli jsme si muzeum, dozvěděli se o historii košíkářského řemesla v Morkovicích, hádali různé materiály, ze kterých se dá plést. Obdivovali historické výrobky z proutí, pediku, provázků.

     Na dvorku muzea si všichni vyzkoušeli oloupat proutek a někteří z proutku udělat na speciálním přístroji šlem. Bohužel měl co nevidět jet autobus zpět do Nezamyslic, tak museli všeho nechat a spěchat na autobus. Žáci byli nadšení a těší se, že si to příště snad dodělají.

     Mgr. Jarmila Balážiová a Martin Hanzalík

   • Přírodovědný klokan
    • Přírodovědný klokan

    • Dne 12. 10. 2022 proběhla na naší škole celostátní soutěž Přírodovědný klokan. Tato soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Zapojili se všichni žáci. V soutěži se objevují otázky z přírodopisu, zeměpisu, fyziky, chemie i matematiky.

     Nejlépe se s těmito přírodovědnými obory popasovali:

     1. místo: Anna Přibylová z 8. A a Julie Přikrylová z 9. A

     2. místo: Jan Mucha z 9. B

     3. místo: Aneta Hronková z 9. B a Matěj Matušinec z 9. A

     Gratulujeme ke krásnému výsledku.

     Mgr. A. Lovichová a Mgr. J. Balážiová

   • 2. B po stopách lípy
    • 2. B po stopách lípy

    • Žáci 2.B u příležitosti dne stromů a při blížícím se výročí vzniku samostatného československého státu absolvovali třídní projekt s názvem „Po stopách lípy“. Cílem projektových dní bylo přiblížit dětem základní okolnosti vzniku našeho moderního státu, představit osobnost prvního prezidenta T. G. Masaryka a přispět tak k utváření vztahu žáků ke své vlasti a její historii. Téma projektu dále umožnilo navázat realizované aktivity také na učivo prvouky o stromech, kde jsme se zaměřili na význam stromů pro člověka a podrobněji jsme se zabývali lípou srdčitou jako našim národním stromem. V rámci projektu jsme navštívili Masarykovu síň v Doloplazech a v Nezamyslicích jsme zasadili mladou lípu, věnovanou Městysem Nezamyslice, za což velice děkujeme.

     Za 2.B Eva Vlčová a Jana Fialová

   • Halloween ve ŠD
    • Halloween ve školní družině

    • V pátek 21. října se před hlavním hrůzostrašným sídlem v Nezamyslicích všech malých a velkých strašidel sešla celá plejáda prapodivných bytostí.

     Všemožní duchové, kostlivci a netopýři si nejdříve protáhli svoje údy a hnáty při tanečním reji, aby byli dobře připraveni k několika soutěžním disciplínám.

     Zlatým hřebem večera se stala strašidelná stezka odvahy, která byla skutečně jen pro ty odvážné. Naše nezamyslická strašidla se však nikdy ničeho nezaleknou - ani zimy, tmy či nástrah.

     Protože všichni prošli stezkou odvahy bez bázně, čekala je v cíli sladká odměna a objetí rodičů v teple domova.

                                                                                                                                      Vychovatelky školní družiny

   • Turnaj v deskové hře HOOCKEY
    • Turnaj v deskové hře HOOCKEY

    • Dne 27. září 2022 se v rámci sportovního dne konal na naší škole v Nezamyslicích turnaj v deskové hře HOOCKEY, tzv. „šprtec“. Soutěž proběhla ve třídě 4. B a 5. B.

     A jak to dopadlo? Ve 4. B se na 3. místě umístila Natali Zavadilová, na 2. místě Karolína Srnečková a na 1. místě Martin Cyprian.

     V 5. B se na 3. místě umístil Michael Surala, na 2. místě Kamila Černá a na 1. místě Matyáš Surala.

     Hráči, kteří se umístili na medailových pozicích, si odnesli diplomy. Všichni účastníci turnaje si však zaslouží velkou pochvalu za bojovnost.

     Přestože měl tento turnaj na naší škole premiéru a někteří žáci tuto hru hráli a viděli poprvé, z jejich nadšení a zápalu je zřejmé, že turnaj nebude určitě posledním.

     Zorganizoval a sepsal Mgr. Petr Slouka

           

   • Podzimní stezka
    • Podzimní stezka

    • Ve čtvrtek 13. října se děti z několika oddělení školní družiny vydaly do parku na stezku plnou úkolů.

     Na každém stanovišti si děti (rozdělené do družstev) musely poradit se zapeklitou otázkou s podzimní tematikou. Písmena označující správnou odpověď děti zapisovaly do hrací karty.

     Mladší žáci se tak něco nového naučili, zatímco ti starší si zopakovali svoje znalosti z přírodovědy.

     Nakonec byli všichni odměněni sladkostmi a drobnými dárky, poněvadž se záludná tajenka podařila rozluštit všem dětem. 😊

                                                                                                                    Vychovatelky ŠD

   • Výstava ovoce a zeleniny ve ŠD
    • Výstava ovoce a zeleniny ve ŠD

    • V prvním týdnu měsíce října proběhla ve třídách ŠD podzimní přehlídka ovoce i zeleniny.  

     Výstavku tak využili i někteří pedagogové při vyučování, kde si s dětmi připomněli jejich názvy i význam pro zdraví každého z nás. 

     V oblíbenosti plodů nakonec vyhrála jablíčka – a to nejen v závěrečné ochutnávce, ale i ve tvoření.

     Poděkování patří všem rodičům, kteří nám ovoce a zeleninu poskytli.

                                                                                                    Vychovatelky ŠD

   • Žáci 9. tříd na Burze práce a vzdělání 2022 v Prostějově
    • Žáci 9. tříd na Burze práce a vzdělání 2022 v Prostějově

    • Po dvouleté covidové pauze se konečně uskutečnil další ročník Burzy práce a vzdělání v Prostějově. Tato akce je především zaměřena na uchazeče o studium na středních školách, ale také nabízí možnost těm, co se chtějí zorientovat na trhu práce a získat tak vhodné zaměstnání. Vystavují zde totiž nejen některé střední školy okresu Prostějov a vysoké školy většinou z Olomouckého kraje, ale především různé firmy a jiní zaměstnavatelé, kteří s těmito školami často úzce spolupracují.

     Žáci získali informace, jakou střední školu musí pro určitou pozici v přítomných firmách vystudovat, dozvěděli se spoustu užitečných informací a v soutěžích mohli získat zajímavé ceny. Doprovodný program byl letos bohatý. Za všechny jmenujme prohlídku techniky Armády ČR, prohlídku moderního traktoru, exponát malého robota, možnost prohlídky kamionu, u BESIP teamu vyzkoušet simulátor dopravní nehody, ochutnávku potravinářských produktů a mnoho dalšího.

     Naši deváťáci si kromě spousty letáků a propagačních materiálů odvezli i cenné rady. Některá děvčata i nový účes díky studentkám oboru kadeřník ze SŠ automobilní. Další tři naši žáci poskytli rovněž krátký rozhovor pro redaktora Prostějovského Večerníku a netrpělivě čekali na jeho pondělní vydání.

     Doufejme, že tato úspěšná akce pomáhající našim žákům ke správné volbě povolání se uskuteční i příští rok a my se opět budeme moci do Prostějova vypravit. Tentokrát však už s jinými, budoucími deváťáky.

                                                                                                   Mgr. Marie Benešová, výchovná poradkyně