• Mistrovství v SUDOKU
    • Mistrovství v SUDOKU

    • Na přelomu května a června proběhlo na naší škole Mistrovství v SUDOKU ve dvou kategoriích. "Kategorie I" pro žáky 6. a 7. ročníku a "Kategorie II" pro žáky 8. a 9. ročníku.

     Soutěž probíhala ve dvou kolech. První kolo – ROZSTŘEL – se uskutečnilo ve třídách v rámci hodin matematiky, kdy z každé třídy postoupili první čtyři nejlepší do finále.

     FINÁLE proběhlo 1. 6. 2022. Žáci se zapojili s vervou, některým se podařilo SUDOKU vyluštit a zde jsou ti úspěšní řešitelé finálového kola.

     Kategorie 6.-7. ročník

     1. místo – Elen Tománková (7. A)
     2. místo – Nela Jordánová (7. A)
     3. místo – Anna Přibylová (7. A)
     4. místo – Dominika Halousková (6. A)
     5. místo – Lucie Pavlíková (6. B)

     Kategorie 8.-9. ročník

     1. místo – Natálie Záhorová (9. A)
     2. místo – Andrea Havlíčková (9. B)
     3. místo – Julie Přikrylová (8. A)
     4. místo – Barbora Jančeková (9. A)
     5. místo – Kateřina Pavelková (9. B)
     6. místo – Vojtěch Pavlík (9. B)

     Všem účastníkům finále děkujeme za účast a gratulujeme.

     Organizaci soutěže zajistili učitelé matematiky paní učitelka Kurejová, Balážiová a pan učitel Thums.

   • Celoškolní akce „Světový den bez tabáku“
    • Celoškolní akce „Světový den bez tabáku“

    • Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května, proto se i naše škola rozhodla zapojit projektovým dnem na toto téma a poukázat na škodlivost kouření.

     Do organizace akce byli zapojeni žáci devátých ročníků, kteří si pod vedením učitelů připravili „kolečko“ stanovišť na chodbě budovy B, v učebně chemie a v kmenových třídách 9. A a 9. B.
      

     1. stanoviště – KINO: film o škodlivosti kouření

     2. stanoviště – tvorba odznáčků s protikuřáckou tématikou

     3. stanoviště – zátěžová cvičení na dýchací cesty zasažené kouřením

     4. stanoviště – pokus

     5. stanoviště – divadelní scénka „Jak říct NE“

     Součástí akce bylo i zapojení se s vlastními třídami formou koláže nebo plakátku, kdy měli žáci poukazovat na to, co si děti mohou koupit za ušetřené peníze za cigarety a proč nekouřit.

     Děkujeme všem třídním kolektivům, které se do akce zapojily, a snad se letos podařilo alespoň polovinu žáků naší školy odlákat od cigaret.

     Poděkování patří i kolegům za podporu.

     Mgr. Anna Lovichová a Ing. Jaroslava Kurejová

   • ŠD - Pohádková cesta
    • ŠD – Pohádková stezka 

    • 24. 5. si vychovatelky 5. a 6.oddělení připravily pro děti pohádkovou stezku se soutěžními otázkami, ve kterých si ti nejmenší osvěžili znalosti kreslených bytostí z Večerníčků.

     Prváčkům se čtením pomáhali studenti na praxi – Eliss Jiráková, Katka Kocourková a David Žondra, kteří se tak vrátili do dětských let. Ale i pro ně nebylo úplně jednoduché na některé odpovědět.                                        

     Své putování nakonec ukončili všichni a získali tak sladkou odměnu.

     Renata Kyseláková a Jana Fialová

   • Open turnaj ve vybíjené
    • Open turnaj ve vybíjené

    • Dne 19. května 2022 proběhl v Prostějově okresní turnaj Open vybíjená pro 4. a 5. třídy, kterého se premiérově zúčastnila i naše škola. Přestože jsme výsledkově nezabodovali, získali jsme cenné zkušenosti a jako jediná škola na okrese jsme se nebáli mezi chlapce zařadit do družstva také šest velmi šikovných děvčat. Naše družstvo ve složení Ondřej Horák, Tomáš Burget, Lukáš Musil, Daniel Trněný, Karolína Matušincová, Nella Možná, Daniel Zbořil, Pavel Srneček, Jakub Zelinka, Jakub Dvořák, Eliška Schierová, Tereza Rundtová, Martin Oulehla a Amálie Králová si za výborné výkony, neskutečnou bojovnost a fair play chování zaslouží obrovskou pochvalu a budeme se zároveň těšit na příští ročník.

     Mgr. Petr Slouka

   • Krajské kolo Štafetového poháru 2022
    • Krajské kolo Štafetového poháru 2022

    • 12. května 2022 se naše škola zúčastnila krajského kola Štafetového poháru 2022.

     Mladší členové štafety 1. – 3. třída obsadili ve štafetě 8 x 100 metrů krásné druhé místo. Členové štafety: Přibylíková Eliška, Přidal David, Kurejová Žofie, Málek Kamil, Košárková Miriam, Srnečková Karolína, Zapletal Maxim Benjamin, Cyprián Martin.

     Starší členové štafety 4. – 5. třída obsadili ve štafetě 8 x 100 metrů krásné třinácté místo. Členové štafety: Šebková Viktorie, Musil Lukáš, Muchová Aneta, Srneček Pavel, Matušincová Karolína, Králová Amálie, Zelinka Jakub, Trněný Daniel.

     Štafety smíšení 1. – 5. třída obsadili ve štafetě 8 x 200 metrů 9. a 12. místo.

     Po sečtení časů jednotlivých štafet se naše škola umístila na devátém místě a zlepšila si svůj čas z okresního kola o neuvěřitelných 30 sekund.

     Všem zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

     Mgr. Hana Kubíková

   • Šesťáci v Brně na výstavě "Tutanchamon - jeho hrobka a poklady"
    • Šesťáci v Brně na výstavě "Tutanchamon - jeho hrobka a poklady"

    • V úterý 17. května se obě šesté třídy se svými učitelkami a asistentkami vypravily do Brna na dobrodružnou výpravu za poklady faraona Tutanchamona.

     Tato výstava je realizována u příležitosti 100. výročí objevení neporušené hrobky faraona Tutanchamona v egyptském Údolí králů.

     Na brněnském výstavišti na nás čekala pozoruhodná expozice složená z více než 1000 exponátů, grafik a videí. V úvodu jsme byli díky krátkému dokumentárnímu filmu vtaženi do příběhu Howarda Cartera a jeho senzačního objevu nevykradené hrobky mladého faraona. Mohli jsme znovu „objevit“ poklady a pohřební předměty přesně v takovém uspořádání, jak byly odhaleny v roce 1922.

     Prošli jsme si Tutanchamonovy pohřební komory s jeho jedinečnými poklady. Výstava byla doplněna o audioprůvodce (v podobě „telefonu“), jehož prostřednictvím jsme si vyslechli zajímavé informace k jednotlivým exponátům.

     Exkurzi jsme zakončili nákupem dárkových předmětů a suvenýrů z výstavy. Po chvilce na oběd jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Zpět na nádraží do Nezamyslic jsme přijeli plni dojmů a snad i nových vědomostí.

                                                                                      Mgr. Marie Benešová a Mgr. Jarmila Krupičková

   • ŠD - Hrajeme si na kuchtíky
    • ŠD - Hrajeme si na kuchtíky

    • 18. května se v 5. a 6. oddělení "kuchtilo". :-)

     Z pondělní vycházky na Mokroš si děti odnesly spoustu zážitků. Nejvíce projevily zájem o pozorování malých žabiček.

     Ve středu jsme si sladké "žabičky" upekli ve školní kuchyňce.

     Jana Fialová a Renata Kyseláková

   • Liga proti rakovině - Kytičkový den
    • Liga proti rakovině - Kytičkový den

    • Ve středu 11. května se uskutečnila na naší škole tradiční sbírka pro Ligu proti rakovině - Kytičkový den.
     Žlutá kvítečka prodávaly tři skupiny:
     - vedoucí Carmen Dočkalová a žáci Andrea Havlíčková, Barbora Jančeková, Sofie Hallová, Daniela Halousková,
     - vedoucí Zuzana Kvintová a žáci Ella Dosoudilová, Barbora Přikrylová, David Kyselák, Matyáš Bartolšic,
     - vedoucí Jana Kocourková a žáci Karolína Daviesová, Petr Pelda, Zbyněk Křepelka, Natálie Záhorová.

     Fotografie pořizoval Jan Mucha.

     Letošní vybraná částka je 10 575,- Kč.

     Všem děkujeme za podporu a pomoc a budeme se těšit příště!

     Jana Kocourková a  žákovský parlament