• 8. třídy na exkurzi v Zoo Lešná
    • 8. třídy na exkurzi v Zoo Lešná

    • Dne 26. října 2021 se osmé třídy vydaly společně s paní učitelkou Lovichovou, Vystavělovou a paní asistentkou Přibylíkovou na exkurzi do zlínské ZOO. Hned po příchodu nás přivítal pan průvodce, který nás po ZOO provedl a ukázal většinu zvířat, včetně žiraf a slonů. Poté následoval rozchod, kde jsme si mohli projít a užít zbytek ZOO. Exkurze byla super, všichni se shodli na tom, že by měly bývat exkurze do ZOO častěji.

     Jíří Doležel, žák 8. B

   • Podzimní vyrábění ve školní družině
    • Podzimní vyrábění ve školní družině

    • Poněvadž je podzim v plném proudu, v 1., 2. a 3. oddělení školní družiny jsme se také pustili do vyrábění podzimních dekorací z barevného listí, podzimních plodů, ubrouskové techniky, tvoření náramků, skládání vlaštovek, malování draků a podzimní přírody.

     Vychovatelky Monika Jiráková, Iva Friedbergová, Zuzana Kvintová a Kateřina Dostálíková

   • Bramboriáda ve školní družině
    • Bramboriáda ve školní družině 18. 10. 2021

    • Krásné babí léto přimělo 1., 2. a 3. oddělení družiny zúčastnit se netradičního klání a poměřit svoje síly v soutěži družstev např. hodu bramborou, škrábání brambory na rychlost či skládání panáčka Bramboráčka. 

     Všechny děti byly nakonec odměněny sladkou dobrotou. 

     Vychovatelky Kateřina Dostálíková, Zuzana Kvintová, Monika Jiráková a Iva Friedbergová

   • Keramika v ŠD
    • Keramika v ŠD

    •  V 5. a 6. oddělení školní družiny tvoříme keramické výrobky.

     Jana Fialová a Renata Kyseláková

   • SBĚR STARÉHO PAPÍRU - 1. - 5. listopadu 2021
    • SBĚR STARÉHO PAPÍRU - 1. - 5. listopadu 2021

    • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice oznamuje, že od 1. listopadu do 5. listopadu 2021 bude probíhat na školním dvoře sběr starého papíru.

     Chcete-li se k akci připojit, můžete se starým papírem dorazit denně od 7.00 hod. do 7.25 hod. a odpoledne od 13.00 hod. do 14.45 hod., nebo si domluvit otevření brány na školní dvůr mimo tuto dobu na sekretariátu školy, tel. 582 388 120.

     V případě většího zájmu akci prodloužíme o další týden! I když byla akce avizována na plenárním zasedání KPŠ, je nám jasné, že někteří sběrači budou potřebovat více času.

      

     Pro nejaktivnější sběrače budou připraveny odměny. Finance za sběr budou použity pro potřeby žákům v rámci spolku rodičů - Klub přátel ZŠ Nezamyslice, z.s.

     Tríděním surovin nejen doma, ale i ve škole pomáháme chránit přírodu a učíme se společně využívat udržitelné zdroje energie a suroviny na naší planetě.

   • Halloween ve ŠD
    • HALLOWEEN ve ŠD

    • Tajemno, strašidla a trochu strachu – to vše zažily 25. a 26. 10. při halloweenské akci děti ze školní družiny.

     Ve třídách se malovalo i tvořilo a pak se všichni těšili na kostýmy, které se s oslavou svátku Halloween pojí.

     Tentokrát jsme si jej užili venku, kde nechyběly hry, opékání špekáčků a pro odvážné stezka odvahy.

                                                                                                                                                                      Vychovatelky ŠD

   • Exkurze Legiovlak
    • Exkurze Legiovlak

    • Ve středu 20. října 2021 se žáci devátých tříd, spolu s vyučujícími dějepisu a jejich asistentkami, vydali na exkurzi do Brna, kde byl na nádraží v Králově Poli přistaven putovní legiovlak. Jedná se částečně o repliku, částečně o originál jednoho z původních vlaků československých legií na Transsibiřské magistrále, pomocí kterého se členové Československé obce legionářské snaží návštěvníkům přiblížit život a osudy československých legionářů a jejich rodin z let 1918 – 1920. Přibližují tak především mládeži povědomí o legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.

     Žáci si za doprovodu dobově oblečených průvodců mohli prohlédnout jak pojízdné ubytování běžných legionářů, tak například vagon důstojníků, kartografický a spisový vagon, zdravotnický vagon a v neposlední řadě pojízdnou dílnu a ozbrojený obranný vagon.

     Nutno říci, že expozice to byla úchvatná a náš průvodce byl nabitý vědomostmi. Závěrem prohlídky si žáci mohli koupit tradičně tematické suvenýry, ale také jako bonus si nechat v databázi vyhledat dle příjmení svého příbuzného, který mohl bojovat v legiích - legionářská obec totiž schraňuje a provozuje výbornou databázi legionářů a jejich rodových linií.

     Exkurzi tak lze rozhodně doporučit nejen dalším žákům, ale i vám, široké veřejnosti, a budeme doufat, že se vám bude líbit stejně tak, jako většině zúčastněných deváťáků.

     Odkaz pro veřejně dostupnou databázi příbuznosti s legionáři: www.krevlegionare.cz

     Odkaz pro bližší informace k legiovlaku a legionářům: https://www.csol.cz/legiovlak

      

     za dějepisáře 2. stupně sepsal Mgr. Ondřej Čáp

   • Puntíkový den
    • Puntíkový den

    • 25. října 2021 proběhl na naší škole Puntíkový den, kdy se děti i zaměstnanci školy přizdobili puntíky, aby tak všichni vyjádřili podporu lidem trpícím lupénkou. Kdo měl zájem, mohl se nechat vyfotografovat. 1. až 5. ročníky dostaly na dozdobení a vystřižení omalovánky holčičky a chlapečka, které najdete na nástěnce žákovského parlamentu a před vchodem do školy.

     Za ŽP všem puntíkům děkuje

     Jana Kocourková