• Malujeme kamínky proti rakovině
    • Malujeme kamínky proti rakovině

    • Květnový termín Kytičkové sbírky ( Liga proti rakovině) je kvůli epidemiologické situaci přeložen na září.

     Přesto organizace vypsala alespoň symbolický způsob podpory, do kterého se může zapojit kdokoliv, pod názvem Kamínky proti rakovině. Bližší instrukce v přiložených instrukcích zde: Kaminky_02.pdf

     Jana Kocourková, ŽP

   • Čarodějnice v 5. a 6. oddělení ŠD
    • Čarodějnice v 5. a 6. oddělení ŠD

    • I letošního sletu čarodějnic se dotkly restrikce, a tak se konal bez mezinárodní účasti a spíše v komornějším stylu.

     Čarodějnice tak využily situace a svá košťata poslaly do servisu a špekáčky si opekly u rodinného krbu. :-)

                                                                                                                  Renata Kyseláková a Jana Fialová

   • Pozvěte si vědce do výuky
    • Pozvali jsme si vědce do online výuky přírodopisu

    • V pondělí 19. 4. se k výuce na dálku připojil i Mgr. Vladimír Kolář Kusbach, Ph.D. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

     V úvodu žáky 9. tříd seznámil s vědeckou prací na jejich ústavu a jeho zásluhou na poli vědy (deformace hornin, sledování jejich fyzikálních vlastností).

     Poté následovala diskuze ke komiksu "Když se Země chvěje, příběh seismické vlny" - https://www.ig.cas.cz/komiks/.

     Žáci měli spojené dvě vyučovací hodiny, proto je pan magistr také seznámil se svou prací, ukazoval jim měření zemětřesení na území ČR (mapy, grafy) a ve světe. Vše prokládal zajímavostmi a kladl na žáky dotazy a oni kladli dotazy jemu.

     Bylo to přínosné a žáci měli zase „něco jiného“. Geologii nazývají „šutrologie“, ale myslím si, že po této přednášce změnili názor, protože i geologové dělají užitečnou a záslužnou práci.

     Mgr. Anna Lovichová

   • Krajské kolo OČJ
    • Krajské kolo Olympiády v českém jazyce kat. I. - ZŠ

    • V úterý 6. 4. 2021 se opět distanční formou uskutečnilo krajské kolo Olympiády v českém jazyce kat. I. - ZŠ.

     V krajském kole soutěžilo celkem 15 žáků z celého Olomouckého kraje, většina účastníků byli žáci nižších ročníků víceletých gymnázií.

     Naši školu po svém vítězství v kole okresním reprezentovala žákyně 9. A Anežka Jordánová. Obsadila krásné 7. místo jen s minimální bodovou ztrátou na vítěze.

     Anežce opět gratulujeme k dalšímu jejímu úspěchu, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

     Mgr. Marie Benešová

   • Pomáháme ZOO - „zvíře na víkend“
    • Pomáháme ZOO - „zvíře na víkend“

    • Několik tříd školy se rozhodlo podpořit zvířátka z oblíbené ZOO Zlín.

     Virtuálně si na víkend propůjčily děti např. lenochoda, žirafu či baziliška. Už se všichni těší na skutečnou návštěvu zvířát v ZOO až to bude možné. Takto je možné přispět alespoň na stravu a další nutné náklady potřebné pro život zvířat. Do akce se zapojily pod vedením třídních učitelů třídy 8.A, 8. B, 9. A a 9.B. 

     Můžete se zkusit přidat také. Podobné akce jsou i v jiných zoologických zahradách. K nám domů se například virtuálně na víkend přišla podívat žirafa Kamila.
      

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

   • Pojďte cvičit, hrát si... - návod na plotu u školy.
    • Pojďte cvičit, hrát si... - návod na plotu u školy.

    • „U školičky maličko
     protáhneme tělíčko.
     Ručky, nožky chtějí pohyb
     chce to zkrátka vyhnat covid.
     Pojďme cvičit, hrát si, smát,
     svému špíčku sbohem dát!“

     Rozcvičku si pro vás připravily vychovatelky ŠD a AP - R. Kyseláková, J. Fialová a C. Dočkalová se třídou IZS („zdravotníků“).

   • Pozvěte si vědce do výuky
    • Pozvali jsme si vědce do online výuky

    • Dne 13. 4. 2021 nás v online hodině chemie navštívila paní Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

     Žáci 8. tříd měli v rámci výuky chemie trošku netradiční formu ONLINE vyučování, připojily se i asistenky pedagoga těchto tříd.

     Chválím žáky, že vydrželi skoro celé dvě hodiny udržet pozornost a kladli podnětné dotazy přímo vědkyni. 😊

     V úvodu je seznámila s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a s významným chemikem Jaroslavem Heyrovským, který získal Nobelovu cenu. Popovídali jsme si o historii chemie. Následně jsme navštívili virtuální laboratoř a udělali si pokus na elektrolýzu a pokovení různých materiálů. Žáci také dostali návody na provedení domácích pokusů.

     Odkaz na „On line hodinu pro osmáky ze ZŠ Nezamyslice“: http://www.3nastroje.cz/dokument.php?stav=view_detail&dokument=344

     Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

     Mgr. Anna Lovichová

   • Finanční gramotnost - krajské kolo
    • Finanční gramotnost – krajské kolo

    • V pondělí 29. března 2021 se konalo krajské kolo celostátní soutěže Finanční gramotnost, kam se probojovalo i naše družstvo.

     V krajském kole reprezentovaly naši školu dívky z 9. A - Petra Halouzková, Anežka Jordánová a Nela Štěpánková. K našemu údivu ale dívky nesoutěžily jen s družstvy z Olomouckého kraje, ale také s družstvy z kraje Jihomoravského, Moravskoslezského, Zlínského a kraje Vysočina.

     Soutěž se skládala ze dvou částí - z kreativního úkolu (ten děvčata zpracovávala předem a pracovala na něm také Ela Haluzová) a ze znalostního úkolu (otázky z oblasti finanční gramotnosti).

     Naše družstvo se umístilo na krásném 7. místě (ze všech pěti krajů). Do celostátního kola postupovala první čtyři družstva.

     Z Olomouckého kraje byla děvčata první a pro nás je toto družstvo také tím vítězným. 😊

     Gratuluji ke krásnému výsledku a děkuji všem čtyřem děvčatům za náročnou přípravu a také za skvělou reprezentaci naší školy.

     Mgr. Jarmila Krupičková