• 7. B a 9. B za betlémy v Olomouci
    • 7. B a 9. B za betlémy v Olomouci

    • Poslední školní den v tomto kalendářním roce žáci 7. B a 9. B vyrazili do Olomouce. Spolu se svými třídními učiteli a asistenty načerpali trochu vánoční atmosféry jiným způsobem, kdy navštívili jeden z největších betlémů v Olomouci, a sice v kostele Panny Marie Sněžné a následně další v Chrámu svatého Michala. Po prohlídce samozřejmě nechyběla ani návštěva tradičních vánočních trhů. Doufám, že se jim všechna přání, vyřčená pod Zvoničkou, splní.

     Za výletníky Mgr. Anna Lovichová

   • Okresní soutěže dívek ve florbalu - zima 2022
    • Okresní soutěže dívek ve florbalu - zima 2022

    • Dívky z 6. a 7. ročníku získaly na turnaji 2.12.2022 v Prostějově krásné 3. místo!

     V nově postavené sportovní hale DDM Sportcentrum Prostějov na ulici Vápenice proběhly florbalové turnaje v první polovině prosince.

     Zápasy byly náročnější fyzicky, neboť hřiště bylo v maximálních rozměrech: 40 x 20 m.

     Nejlépe si vedly dívky z 6 a 7. ročníku - hrály urputně a přitom se snažily kombinovat. Až do posledního zápasu nebylo jisté, kterou pozici v turnaji obsadí. Závěrečná výhra rozhodla o úspěchu. Proti soupeřkám u Určic, Plumlova, Prostějova - ZŠ Valenty a ZŠ Železného bojovaly tyto hráčky: Hrdá Sofie, Hronková Elena, Matušincová Karolína, Záhorová Sabina, Hanáková Anežka, Kocourková Michaela, Nováková Kateřina, Schierová Eliška, Dosoudilová Ella, Přikrylová Barbora, Gyenesová Amálie, Kristková Bára a Pavlíková Lucie.

      

     O týden později 9.12.2022 odjely na turnaj dívky starší - 8. a 9. ročník. Hned v úvodním zápase byl oslaben tým po zranění spoluhráčky. I přesto zápasy dívky nevzdaly a získaly krásné 5. místo v okresním finále. Tým hrál ve složení: Bosáková Magdalena, Miková Sára, Tománková Elen, Zbořilová Dorota, Koutská Vendula, Kroužilová Zdeňka, Gáborová Gabriela, Bártová Simona, Hronková Aneta a Rumplíková Tereza.

      

     Turnaj se konal po dlouhé covidové pauze, proto vůbec nevadí, že se nepodařilo zvítězit ve všech zápasech. Nejdůležitější byl společný zážitek  ze sportovního klání, který dívky "nakopne" do dalšího sportování v naší sportovní hale.

     Už teď se těší na další turnaje.

     Mgr. Petr Jordán

   • Mikuláš 2022
    • Mikuláš 2022

    • Jako každý rok se i letos 5. prosince konala u nás ve škole mikulášská nadílka. Mikulášskou skupinku tvořili kromě samotného svatého Mikuláše ještě tři andělé a čtyři čerti přímo z pekla. Všechny tyto role zastoupili žáci devátých ročníků, kteří postupně obcházeli všechny třídy prvního i druhého stupně.

     Některé děti nás obohatily zpěvem vánočních písní a koled, jiné zase mikulášskými říkankami. Pár zatvrzelých hříšníků skončilo v čertovských pytlích. Naštěstí je ani peklo nechtělo, a tak se mohli vrátit zpět ke svým spolužákům. Ti hodní, ale i hříšníci byli následně odměněni sladkostmi a nějakou tou barevnou šmouhou přes obličej.

                                                                                                   Jiří Doležel (9. B, upraveno)

   • Školní kolo olympiády z Čj
    • Školní kolo olympiády z Čj

    • Dne 30. listopadu 2022 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Tato soutěž je každoročně určena žákům 8. a 9. ročníku. Letos se jí zúčastnilo celkem 16 žáků.

     Tři nejlepší žáci dostali diplomy a zaslouženou odměnu. Žáci na 1. a 2. místě postupují do okresního kola. Žákyně na 3. a 4. místě jsou náhradnicemi.

     Výsledky:

     1. místo: Jiří Doležel (9. B) – 30 b.

     2. místo: Lucie Benešová (9. A) – 26 b.

     3. místo: Anna Přibylová (8. A) – 23 b.

     Blahopřejeme všem soutěžícím, zvláště pak vítězům, k předvedeným výkonům.

      

                                                                                                                           Zorganizovala Mgr. Marie Benešová

   • Zážitkový dějepisný workshop Zítra celá země
    • Zážitkový dějepisný workshop Zítra celá země

    • Ve středu 14. prosince 2022 proběhl na naší škole, ve spolupráci s Pamětí národa, pro žáky 9. ročníků zážitkový workshop Zítra celá země.

     Tento workshop na principu jednoduchého hraní rolí nabídl účastníkům pohled na události listopadu 1989 očima středoškolských studentů, kteří na své škole vyhlásili stávku coby vlastní příspěvek k prožívaným událostem.

     Každý z žáků dostal přidělené jiné rodinné zázemí – někteří žáci v rámci role pocházeli z disidentského prostředí, jiní vnímali komunistický režim optikou státní propagandy a rodiče jiných žáků neměli vlastní názor nebo o problematice doma nikdy nemluvili.

     Ve hře „v roli“ si účastníci uvědomili a vyzkoušeli, jaké momenty k propuknutí demonstrací a společenským změnám vedly a jaké důvody a motivace k nim lidé měli. Součástí workshopu byla i diskuze o společenské a politické angažovanosti v každodenním světě.

     Zorganizovala Mgr. Zuzana Vránová

      

   • Projektové vyučování s želvami v 6. třídě
    • Projektové vyučování s želvami v 6. třídě

    • Žáci 6. ročníků si v hodině fyziky vyzkoušeli badatelskou výuku. Fyzikální veličiny, jakými jsou délka, čas a rychlost, si ověřili při pozorování želv vroubených. V rámci mezipředmětových vztahů úspěšně pozorovali i chování želv ve volném prostoru.

     Za přírodní vědy Radek Thums

   • Vánoční štěstí - knižní překvapení
    • Vánoční štěstí - knižní překvapení

    • Letošní knižní nadílka pro školní knihovnu proběhne hravě, za přispění pedagogů a žáků.
     V knihovně je nachystaný košík a v něm vánočně zabalené knihy od pedagogů, kteří se s námi podělili a přispěli pro začátek.
     Nyní je řada na dětech. Kdo bude chtít, rovněž zabalí věnovanou knihu jako dárek, požádá o doprovod např. (knihovnici, asistentku, vychovatelku, učitele/-lku), v knihovně vloží svoji knihu do košíku a jinou si vybere (viz. plakátek).
     Vánoční štěstí může zkusit každý až do 21. 12. 2022.
     Knižní dárečky, které zůstanou přes Vánoce v knihovně, pak v lednu obohatí knihovnický fond.

     Všem účastníkům přeji šťastnou ruku při výběru a krásné chvíle u čtení a přeji také klidné vánoční svátky a šťastný nový rok 2023!

     Jana Kocourková, knihovnice

   • Oznámení o vyhlášení volných dnů (ředitelského volna) v ZŠ
    • Oznámení o vyhlášení volných dnů (ředitelského volna) v ZŠ

    • Na základě § 24, odstavce (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice po projednání se zřizovatelem školy 2 volné dny:

      

     - čtvrtek 8. 12. a pátek 9. 12. 2022 pro žáky základní školy.

      

     Důvodem je enormní nemocnost žáků a zejména pedagogů školy.

     V tyto dny bude zajištěn provoz školní družiny pro žáky 1. stupně v běžném čase (6:10 - 16:00 hod.).

     Rodiče obdrželi samostatnou zprávu s dalšími informacemi ohledně provozu ŠD.

     Provoz školní jídelny zajištěn také, ale bohužel dle platného zákona bude vydávána strava pouze za tzv. plnou (nedotovanou) cenu. Podle vyhlášky č. 107/20085 Sb., o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně režijních nákladů). ŠD patří mezi tzv. zájmové vzdělávání.

     Proto v případě zájmu o oběd (a případně jeho vyzvednutí) předem nahlaste vedoucí ŠJ. Všem jsou totiž obědy automaticky odhlášeny.

      

     Děkujeme za pochopení.

      

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy