• Karneval ve školní družině
    • Karneval ve školní družině

    • Zábavné odpoledne připravily paní vychovatelky pro děti v 5. a 6. oddělení ŠD.

     Zdrojem dětských radovánek byl rej masek, nejrůznější soutěže a hry – např. novinový tanec, pohyblivý chodník, tanec s balonky aj.

     Celou atmosféru karnevalové pohody dotvářela diskotéka.

     Masky byly moc hezké, a proto se paní vychovatelky rozhodly, že sladkou odměnu si zaslouží všichni.

                                                                                         Jana Fialová a Renata Kyseláková

   • Tři králové ve ŠD
    • Tři králové ve ŠD

    • Ve dnech 4. - 9. ledna si děti připomněly poselství Tří králů. V knihovně si vyslechly příběh, zhlédly pohádku Chaloupka na vršku: Jak to bylo na Tři krále, ve sportovních hrách si zahrály tříkrálové hry a užily si i tvoření, skládání a kreslení.

     Vše jsme v pondělí zakončili návštěvou kostela, kde nás uvítal pan farář Marek Glac, který - leckdy s úsměvem - odpovídal na zvídavé otázky dětí.

     Jana Fialová a Renata Kyseláková

   • Soutěž Finanční gramotnost – školní kolo
    • Soutěž Finanční gramotnost – školní kolo

    • Žáci obou devátých tříd se i letos zúčastnili soutěže Finanční gramotnost, kterou připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování (EFPA) s podporou ministerstev školství a financí.

     Soutěž je zaměřena na rozšíření teoretických i praktických znalostí a dovedností žáků v oblasti finanční gramotnosti, ale i jejich schopností je využít v praktickém životě.

     Do soutěže se zapojilo celkem 34 žáků. Soutěžili jako jednotlivci prostřednictvím on-line soutěžního systému.

     Výsledky školního kola:

     1. místo:

     • Lukáš Dvořák, 9. B (19 bodů z 20 možných)

     2. místo:

     • Lucie Benešová, 9. A (18 bodů z 20 možných)

     3. místo:

     • Lenka Cyprianová, 9. A
     • Kristian Petrůj, 9. A
     • Patrik Musil, 9. B
     • Jan Mucha, 9. B
     • Simona Bártová, 9. B
     • Jiří Indrák, 9. A
     • David Zavřel, 9. B
     • (16 bodů z 20 možných, seřazení je podle času, za který byl test splněn)

     Gratulujeme všem oceněným žákům, ale pochvalu za dosažené výsledky zaslouží všichni soutěžící.

     V okresním kole bude hájit barvy naší školy tříčlenné družstvo ve složení: Lukáš Dvořák, Lucie Benešová a Lenka Cyprianová. Budeme jim držet palce!

     Mgr. Jarmila Krupičková

   • Školní kolo biologické olympiády
    • Školní kolo biologické olympiády

    • Dne 11. 1. 2023 proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tato soutěž se na naší škole těší velké oblibě. Letos se dohromady zúčastnilo 54 žáků ve dvou kategoriích (D 6. - 7. třída; C 8.- 9. třída). Tématem letošního ročníku bylo „Bezlesí. Již tradičně se skládala ze tří částí: test, poznávání organismů (30 organismů) a laboratorní úkol. Žáci byli velice šikovní a na řadě z nich bylo vidět, že se na soutěž pečlivě připravovali.

                 Mladší žáci pozorovali dužnaté plody rajče, jablko a švestku a jejich vnitřní stavbu. Starší žáci zkoumali jednoděložné rostliny (naklíčenou pšenici) a dvouděložné rostliny (naklíčený hrách).

      

     Umístění:

     KATEGORIE D (6. -7. třídy)

     1. místo – Srneček Pavel (6. B)

     2. místo – Holubová Petra (7. A)

     3. místo – Přibylová Elena (7. B)

      

     KATEGORIE C (8. - 9. třídy)

     1. místo - Benešová Lucie (9. A)

     2. místo - Mucha Jan a Bártová Simona (9.B)

     3. místo - Stör Jakub (9.A)

      

                 Všem zúčastněným děkujeme za skvěle odvedenou práci a těší nás, že máte takový zájem o přírodu. Zároveň gratulujeme a přejeme hodně štěstí postupujícím do okresního kola, které se koná pro skupinu C 17. 4. 2023 a pro skupinu D 30. 3. 2023


     Mgr. Anna Lovichová

   • Školní kolo konverzační soutěže v Aj
    • Školní kolo konverzační soutěže v Aj

    • V úterý 17. 1. 2023 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 6. a 7. tříd, kdy se soutěže zúčastnilo 10 žáků. Ve čtvrtek 19. 1. pak spolu poměřilo síly dalších 14 žáků, tentokrát z 8. a 9. tříd.

     Vzhledem k množství velice šikovných anglicky mluvících studentů a k jejich pěkným výkonům měla porota, složená z vyučujících anglického jazyka p. uč. Vránové, Indrákové a Dubové, velice těžké rozhodování.

     Vítězové byli odměněni hodnotnými i sladkými cenami. Nejen za vyučující anglického jazyka jim blahopřejeme a držíme palce, aby podali stejně dobré výkony i v okresním kole

      

     VÝSLEDKY

     Kategorie 6. – 7. tříd:

     1. Tereza Halouzková ze 7. B
     2. Sofie Hrdá ze 6. A
     3. Elena Hronková ze  6. A

      

     Kategorie 8. – 9. tříd:

     1. Julie Přikrylová z 9. A
     2. Natálie Mrvcová z 8. A
     3. Nela Jordánová z 8. A

           Čestné uznání - Jan Možný z 9. A

      

     Za katedru anglického jazyka Mgr. Zuzana Vránová

   • Volby - ŠD - 11. 1. 2023
    • 11. 1. - Volby 2023 - ve školní družině

    • Blížící se volby prezidenta ČR se staly inspirací pro vychovatelky, které si připravily volby pohádkové. Cílem bylo zábavnou formou dětem ukázat, jak takové volby probíhají.

     Koho budou volit, to bylo jasné!  Svou nejoblíbenější pohádkovou postavu z 15 nejznámějších českých večerníčků.

     O pomoc jsme tentokrát požádali pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy, kteří se nám ochotně podepsali na petiční archy pod svoji oblíbenou pohádkovou postavičku. Po sečtení hlasů postoupilo sedm nejoblíbenějších pohádkových postav do druhého kola voleb, ve kterém už volily děti. 

     Nedílnou součástí byla i výroba občanských průkazů. Dětem jsme daly volnou ruku, a tak se na „občanských průkazech“ objevila vtipná jména i přezdívky. 😊

     Samotné volby probíhaly ve volební místnosti – ve třídě ŠD. V komisi zasedli zástupci jednotlivých tříd s předsedkyní paní Kadrnožkovou.  Milým překvapením byla i účast paní zástupkyně Jarmily Krupičkové a pana ředitele Petra Jordána.

     A kdo získal největší přízeň voličů? S 36 hlasy zvítězili nešikové Pat a Mat, kteří těsně předčili Krtečka v kalhotkách.

     Poděkování patří všem, kteří se na volbách podíleli.

     Vychovatelky ŠD

   • Školní kolo dějepisné olympiády
    • Školní kolo dějepisné olympiády

    • V pěkné datum 12. 12. 2022 proběhlo školní kolo tradiční dějepisné olympiády, tentokrát na téma Rozdělený svět a Československo v něm - 1945-1992.

     Téma nebylo jednoduché, zejména pro osmé ročníky, které se tomuto období budou v hodinách podrobněji věnovat až v příštím školním roce.

     1. místo obsadil všestranný Jan Mucha (9. B), 2. místo pak Lucie Benešová (9. A) a 3. místo Martin Komárek (8. B).

     I přesto, že celou řadu zájemců skolila zimní epidemie, výsledky byly potěšující a osmi „přeživším“ tak děkujeme za účast a prokázané znalosti. S výherci se budeme těšit na okresní kolo.

     Za dějepisnou sekci Mgr. Ondřej Čáp a Mgr. Zuzana Vránová

   • 7. B a 9. B za betlémy v Olomouci
    • 7. B a 9. B za betlémy v Olomouci

    • Poslední školní den v tomto kalendářním roce žáci 7. B a 9. B vyrazili do Olomouce. Spolu se svými třídními učiteli a asistenty načerpali trochu vánoční atmosféry jiným způsobem, kdy navštívili jeden z největších betlémů v Olomouci, a sice v kostele Panny Marie Sněžné a následně další v Chrámu svatého Michala. Po prohlídce samozřejmě nechyběla ani návštěva tradičních vánočních trhů. Doufám, že se jim všechna přání, vyřčená pod Zvoničkou, splní.

     Za výletníky Mgr. Anna Lovichová