• Náš časopis Písařík opět mezi nejlepšími časopisy
    • Náš časopis Písařík opět mezi nejlepšími časopisy

    • V pátek 24. listopadu 2023 se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně konalo celostátní setkání finalistů soutěže „Školní časopis roku 2023“.

     Každá redakce mohla vyslat pouze 5 svých zástupců. Do Brna se na finále vydaly tyto redaktorky: Elen Tománková, Nela Jordánová, Anna Přibylová, Karolína Mlčochová a Elena Hronková.

     Na fakultě se konaly novinářské dílny, workshopy, diskuze s novináři, fotografická výstava a mnoho dalších akcí pořádaných v rámci akce „Multimediální den“. Tentokrát na téma "Jak se dělá prezident".

     Hned po příchodu jsme se aktivně zapojili do workshopu konaného online časopisem Atrium. Naše redaktorky zažily novinářskou praxi na vlastní kůži. Dělaly rozhovovory s redaktory i účastníky Multimediálního dne. Jejich příspěvky pak redaktoři Atria zakomponovali do článku o Multimediálním dni a zveřejnili ve svém časopisu.

     Poté jsme se vydali na Mediální jarmark a děvčata si vyzkoušela práci redaktorů v novinářských dílnách pořádaných novináři MF DNES a iDNES či brněnského deníku Rovnost. Na chvíli jsme se také všichni stali prezidenty či hvězdami Deníku Rovnost.

     Na oběd byla tradiční skvělá bageta a pak už přišlo vyhlášení. Aula fakulty byla zcela zaplněná. Na pódium si pro ocenění šly naše redaktorky celkem třikrát. Nejprve za 2. místo v kategorii Obsah a za 4. místo v kategorii Tištěný časopis žáků 2. stupně základních škol. K naší radosti jsme ještě obsadili 3. místo v kategorii Webový časopis.

     Tento krásný výsledek je společným dílem celé naší redakce, která na tvorbě časopisu pracovala celý rok. Všem redaktorům a redaktorkám za jejich práci děkuji a blahopřeji jim k tomuto skvělému úspěchu.

     Mgr. Jarmila Krupičková

   • Hladký postup ve florbalové soutěži ČEPSCUP
    • Hladký postup ve florbalové soutěži ČEPSCUP

    • Hoši a jedna dívka z 3. až 5. třídy vybojovali postup do krajského kola soutěže.

     Turnaj se konal ve středu 29. listopadu 2023 v Prostějově ve sportovní hale gymnázia O. Wichterleho. Z původních 12 týmů dorazilo 8.

     V naší skupině jsme postupně porazili soupěře 6:0, 7:2 a 6:0. S jistým postupem a tím i menší koncenrací jsme ještě nastoupili k bonusovému zápasu, který pořadatel upořádal navíc - malé finále s dalším postupujícícm -  ZŠ Melantrichova. Zápas jsme prohráli 4:6. Radost z postupu nám to ale již nemohlo pokazit. Tímto výsledkem se na turnaji naše družstvo umístilo na 2. místě na okrese. Důležitý pro nás byl pocit z pohodové hry plné krásných herních momentů se spoustou gólů v celém turnaji. Bylo vidět, že naši hráči mají hodně zkušeností ze soutěží, že se florbalem opravdu baví!

     Podrobné výsledky můžete prohlédnout přímo na webu soutěže: ČEPSCUP

     Už se těšíme na další části soutěže: krajské kolo. Cílem je opět postup do dalšího kola.

     Mgr. Petr Jordán

   • Navštívili jsme MAKER FAIRE v Olomouci
    • Navštívili jsme MAKER FAIRE v Olomouci

    • "Roboťáci" a "Badatelé" na cestách!

     Vsobotu 9. listopadu 2023 vyrazili členové dvou školních zájmových útvarů pro nadané žáky na tradiční akci v Olomouci. Po roce se na tuto akci podívali žáci z Klubu robotiky a zábavného programování. A letos se k nim přidali také menší kamarádi z Badatelského kroužku.

     Vítanou změnou bylo přesunutí akce na větší plochu: výstaviště FLORA, pavilon A.

     Mnoho stánků bylo s podobnými aktivitami a pomůckami, které právě v obou zájmových útvarech zažíváme. Akce byla vítaným zpěstřením a načerpáním další inspirace do činnosti ve škole.  Došlo i na výměnu zkušeností s dětmi z podobných kroužků, či ukázky dalších zcela netradičních pomůcek. 

     Při odchodu jsme obdrželi i zásobu plynného helia - pokusy s našimi hlasivkami byly velmi zábavné, což mohou potvrdit i naše paní učitelky! 

     Těšíme se na další podobné akce!

     Mgr. P. Jordán, Mgr. A. Lovichová, Mgr. J. Balážiová a Mgr. H. Kubíková

   • Podzimní stezka
    • Podzimní stezka v ŠD

    • V pondělí 20. listopadu se děti z 1. a 3. oddělení ŠD sešly na dětském hřišti, aby si mezi sebou prověřily své znalosti - co všechno už znají a vědí o přírodě.

     Přibrali jsme s sebou i děti z 1. B, které za pomoci svých starších kamarádů plnily úkoly také.

     Za správné vyřešení tajenky čekala na děti sladká odměna. 

     Vychovatelky Kateřina Dostálíková a Zuzana Kvintová

   • „Kimův závod“ - 21. 11. - ŠD
    • „Kimův závod“ - 21. 11. - ŠD

    • Před námi se v lese

     každý hříbek třese! 

     V družině však zpaměti

     musím je mít v paměti!

      

     Tentokrát jsme nebyli na houbách v lese, ale správné pořadí barevných houbiček jsme si vyzkoušeli v „Kimově závodě“ na čas.

     Kdo patřil mezi nejlepší houbaře, můžete zhlédnout ve fotogalerii.   

     Vychovatelky ŠD

   • „VZPoura úrazům“ ve ŠD - 8., 9., a 16. 11.
    • „VZPoura úrazům“ ve ŠD - 8., 9., a 16. 11.

    • „Během vteřiny se jim život obrátil naruby.“

     Právě hendikepovaní pracovníci VZP nejlépe vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu. Ve dnech 8., 9. a 16. 11. formou besed hovořili o svém úrazu i o jeho následcích.

     Vysvětlovali, jak účinně úrazům předcházet, motivovali k péči o své zdraví a učili, jak omezit rizika úrazů na minimum. Vždyť krátká chvilka či zaváhání může od základu změnit celý život. 

     Silné inspirující příběhy našich ambasadorů - Pavla Brože a Radomíra Krupy - se našich dětí dotkly tak, že si návštěvu besedy vyžádaly dvakrát.

     Vychovatelky ŠD

   • Turnaj ve futsale
    • Turnaj ve futsale

    • Dne 9. listopadu 2023 proběhl v naší hale SRC v Nezamyslicích turnaj Školské futsalové ligy divize F. V tomto turnaji družstvo našich žáků vybojovalo velmi pěkné třetí místo. Složení mužstva: Pavel Šinál, Jakub Dvořák, Jakub Zelinka, Daniel Trněný, Dominik Hepnar, Amálie Králová, Josué Dirda, Martin Oulehla, Karel Štěpánek a Vladimír Fišer. Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony a vzornou reprezentaci naší školy!

     za reprezetační tým Mgr. Petr Slouka