• Bramboriáda ve školní družině
    • Bramboriáda ve školní družině 18. 10. 2021

    • Krásné babí léto přimělo 1., 2. a 3. oddělení družiny zúčastnit se netradičního klání a poměřit svoje síly v soutěži družstev např. hodu bramborou, škrábání brambory na rychlost či skládání panáčka Bramboráčka. 

     Všechny děti byly nakonec odměněny sladkou dobrotou. 

     Vychovatelky Kateřina Dostálíková, Zuzana Kvintová, Monika Jiráková a Iva Friedbergová

   • Keramika v ŠD
    • Keramika v ŠD

    •  V 5. a 6. oddělení školní družiny tvoříme keramické výrobky.

     Jana Fialová a Renata Kyseláková

   • SBĚR STARÉHO PAPÍRU - 1. - 5. listopadu 2021
    • SBĚR STARÉHO PAPÍRU - 1. - 5. listopadu 2021

    • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice oznamuje, že od 1. listopadu do 5. listopadu 2021 bude probíhat na školním dvoře sběr starého papíru.

     Chcete-li se k akci připojit, můžete se starým papírem dorazit denně od 7.00 hod. do 7.25 hod. a odpoledne od 13.00 hod. do 14.45 hod., nebo si domluvit otevření brány na školní dvůr mimo tuto dobu na sekretariátu školy, tel. 582 388 120.

     V případě většího zájmu akci prodloužíme o další týden! I když byla akce avizována na plenárním zasedání KPŠ, je nám jasné, že někteří sběrači budou potřebovat více času.

      

     Pro nejaktivnější sběrače budou připraveny odměny. Finance za sběr budou použity pro potřeby žákům v rámci spolku rodičů - Klub přátel ZŠ Nezamyslice, z.s.

     Tríděním surovin nejen doma, ale i ve škole pomáháme chránit přírodu a učíme se společně využívat udržitelné zdroje energie a suroviny na naší planetě.

   • Halloween ve ŠD
    • HALLOWEEN ve ŠD

    • Tajemno, strašidla a trochu strachu – to vše zažily 25. a 26. 10. při halloweenské akci děti ze školní družiny.

     Ve třídách se malovalo i tvořilo a pak se všichni těšili na kostýmy, které se s oslavou svátku Halloween pojí.

     Tentokrát jsme si jej užili venku, kde nechyběly hry, opékání špekáčků a pro odvážné stezka odvahy.

                                                                                                                                                                      Vychovatelky ŠD

   • Exkurze Legiovlak
    • Exkurze Legiovlak

    • Ve středu 20. října 2021 se žáci devátých tříd, spolu s vyučujícími dějepisu a jejich asistentkami, vydali na exkurzi do Brna, kde byl na nádraží v Králově Poli přistaven putovní legiovlak. Jedná se částečně o repliku, částečně o originál jednoho z původních vlaků československých legií na Transsibiřské magistrále, pomocí kterého se členové Československé obce legionářské snaží návštěvníkům přiblížit život a osudy československých legionářů a jejich rodin z let 1918 – 1920. Přibližují tak především mládeži povědomí o legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.

     Žáci si za doprovodu dobově oblečených průvodců mohli prohlédnout jak pojízdné ubytování běžných legionářů, tak například vagon důstojníků, kartografický a spisový vagon, zdravotnický vagon a v neposlední řadě pojízdnou dílnu a ozbrojený obranný vagon.

     Nutno říci, že expozice to byla úchvatná a náš průvodce byl nabitý vědomostmi. Závěrem prohlídky si žáci mohli koupit tradičně tematické suvenýry, ale také jako bonus si nechat v databázi vyhledat dle příjmení svého příbuzného, který mohl bojovat v legiích - legionářská obec totiž schraňuje a provozuje výbornou databázi legionářů a jejich rodových linií.

     Exkurzi tak lze rozhodně doporučit nejen dalším žákům, ale i vám, široké veřejnosti, a budeme doufat, že se vám bude líbit stejně tak, jako většině zúčastněných deváťáků.

     Odkaz pro veřejně dostupnou databázi příbuznosti s legionáři: www.krevlegionare.cz

     Odkaz pro bližší informace k legiovlaku a legionářům: https://www.csol.cz/legiovlak

      

     za dějepisáře 2. stupně sepsal Mgr. Ondřej Čáp

   • Puntíkový den
    • Puntíkový den

    • 25. října 2021 proběhl na naší škole Puntíkový den, kdy se děti i zaměstnanci školy přizdobili puntíky, aby tak všichni vyjádřili podporu lidem trpícím lupénkou. Kdo měl zájem, mohl se nechat vyfotografovat. 1. až 5. ročníky dostaly na dozdobení a vystřižení omalovánky holčičky a chlapečka, které najdete na nástěnce žákovského parlamentu a před vchodem do školy.

     Za ŽP všem puntíkům děkuje

     Jana Kocourková

   • Kamarádi čtou kamarádům
    • Kamarádi ze ZŠ četli pohádky kamarádům z MŠ

    • Naše mateřská škola je již třetím rokem zapojena v celorepublikovém projektu Celé Česko čte dětem. Tato organizace, mimo jiné, vyhlašuje každoročně akci pod názvem Týden čtení.

     Naše školka se tedy rozhodla, že se této akce aktivně zúčastní a uspořádala Týden čtení v MŠ pod názvem Kamarádi čtou kamarádům.

     V týdnu od 4. 10. – 8. 10. 2021 byli do školky pozváni žáci osmých a devátých tříd a předčítali dětem ve školce pohádkové příběhy.

     Ve třídě Broučků četli žáci od Jana Lebedy Medovníček a jeho nemocnice pro zvířátka, ve třídě Kuřátek se četla kniha Hmyzí pohádky z květinové zahrádky od Rostislava Poláčka a děti z Koťátek se začetly do příběhu Květuška a tesařík od Jitky Vítové.

     Naši čtenáři to neměli vůbec jednoduché! Předčítat početnému obecenstvu, které se pořád vrtí v postýlce a klade spoustu otázek, to je vážně nadlidský úkol a navíc - text neznámý. Naši velcí kamarádi to však zvládli na jedničku, a to ještě dokázali bavit děti obrázky z daných příběhů. U čtení nemohl chybět ani plyšový maskot hlavního hrdiny knihy.

     Kamarádi ze základní školy od nás za svou snahu dostali náležitou odměnu, kterou jim byla perníková knížka a památeční záložka.  Dětem se čtení také moc líbilo a každý den se vyptávaly, jestli znovu přijde číst nějaký kamarád ze školy. Musely jsme jim tedy slíbit, že je určitě na nějaké to pohádkové počteníčko zase pozveme.

     Děkujeme.

     Mgr. Veronika Remešová     

   • Drakiáda 2021
    • Drakiáda 2021

    • Je tu podzim a s ním tolik oblíbené pouštění draků ve školní družině.

     Tentokrát, protože jsme si nebyli jisti předpovědí počasí, jsme se rozhodli, že draky budeme pouštět v celém týdnu od 4. do 8. října.

     Zpočátku nám foukal příliš silný vítr, takže s nacvičenou technikou to bylo trošku horší. Jeden den nám silně pršelo, ale pak přišly dva krásně prosluněné dny a děti se přímo vyřádily.

     Na obloze se vznášeli malí, velcí, … krásně zbarvení draci a na dětských tvářích byla vidět radost a šťastný úsměv.

     Tak ať nám fouká i do příštího roku!

     Za vychovatelky ŠD Jana Fialová