• Rozhovor redaktorky školního časopisu s Českou miss
    • Rozhovor redaktorky školního časopisu s Českou miss

    • Tématem našeho posledního čísla školního časopisu je Haná a vše co s ní souvisí. Rozhodla jsem se tedy oslovit ke krátkému rozhovoru slavnou rodačku z nedalekých Ivanovic na Hané, modelku Renatu Novotnou Langmannovou (se kterou se osobně znám, neboť je kamarádka mé maminky). 

     Renata vyhrála Českou miss v roce 2006 a od té doby už toho hodně stihla. Vystudovala Policejní akademii ČR, pracovala pro známé světové módní značky, je ambasadorskou nadace Terezy Maxové. V roce 2018 založila svou vlastní marketingovou agenturu.

     Kompletní článek naleznete v časopisu Písařík.

   • Naše škola opět pomáhá v péči o děti vybraných profesí
    • Naše škola opět pomáhá v péči o děti vybraných profesí

    • Olomoucký kraj, stejně jako na podzim roku 2020, vyčlenil několik základních a mateřských škol, které budou k dispozici dětem ve věku do 10 let, jejichž rodiče pracují v souvislosti s covid-19 v první linii. Jde například o lékaře, zdravotní sestry, policisty, hasiče, vojáky nebo poskytovatele sociálních služeb. Naše škola je do seznamu těchto školských zařízení zařazena znovu, protože o službu byl zájem.

      

     Tento týden začalo do třídy docházet 12 dětí od 3. do 5. ročníku a to v době od 7:00 do 15:00 (event. 15:30). Děti se v dopoledních hodinách učí pod dohledem asistentek pedagoga či vychovatelek ŠD, které nahrazují péči v současné době velmi zaměstnaných rodičů vybraných profesí. Počty dětí se hlásí na hejtmanství olomouckého kraje a ověřuje se zaměstnání rodičů. Pokud by naše kapacita nestačila, jsou k dispozici i další školy dle seznamu zveřejněnému na webu olomouckého kraje.

     Určené školy zabezpečují dětem i stravování, které zákonní zástupci nehradí (je zcela bezplatné). Náklady na potraviny nese v tomto případě zřizovatel.

     Věříme, že tímto způsobem můžeme pomoci ke stabilizování mimořádné situace a dle našich možností tak co nejdříve vrátit život do normálu.

      

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

   • Rodilý mluvčí angličtiny v naší škole
    • Rodilý mluvčí angličtiny v naší škole

    • V předvánočním týdnu měli žáci naší školy úžasnou příležitost užít si hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím. Pan Navot Laufer strávil v jednotlivých třídách na 1. i 2. stupni celkem 6 dní a troufáme si říct, že děti byly opravdu nadšené. Celá akce byla hrazena z prostředků MAP II ORP Prostějov - Společně pro rozvoj školství. V jarním vydání školního časopisu Písařík si pak můžete přečíst s Navotem rozhovor, který si připravily naše sedmačky.

                                                   

     T. Indráková, L. Šinálová, Z. Vránová a E. Vystavělová

   • Soutěž Mladý chemik a Geologická olympiáda 2020/2021
    • Soutěž Mladý chemik a Geologická olympiáda 2020/2021

    • Dne 17. 12. 2020 proběhly na naší škole dvě školní kola přírodovědných soutěží.

     Školního kola soutěže Mladý chemik se zúčastnili tři vybraní žáci (Anežka Jordánová, Vít Komárek a Michal Novotný) z 9. ročníků. Postupují i do kola krajského, jehož termín bude ještě upřesněn.

     Školní kolo geologické olympiády proběhlo online, zúčastnilo se osm žáků 9. ročníků. Na prvním místě byla Anežka Jordánová (9. A), 2. místo obsadil Filip Malý (9. B) a 3. místo Ela Haluzová (9. A). Všech osm postupuje do okresního kola, které opět proběhne distančně 13. 1. 2021.

     Všem zúčastněným děkuji.         

     Mgr. Anna Lovichová

   • Školní kola olympiád - OČJ a DO
    • Školní kola olympiád - OČJ a DO

    • Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2020/2021

     V pátek 4. prosince 2020 se v naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Tato soutěž je každoročně určena pouze pro ty nejstarší žáky naší školy - pro 8. a 9. ročník - a skládá se vždy ze dvou částí – části jazykové a části slohové. Letos byla i kvůli střídavé výuce 8. ročníků účast nižší, celkem se zapojilo 9 žáků. Nicméně výsledky byly velice pěkné a dosažené body vysoké, a to přesto, že olympiáda v českém jazyce je poměrně dost náročná

     Vítězové:

     1.    Anežka Jordánová, 9. A

     2.    Nela Štěpánková, 9. A

     3.    Filip Malý, 9. B

     Žáci na 1. a 2. místě postupují do okresního kola, které se bude konat v lednu v Prostějově.  Soutěžící na 3. místě je pro okresní kolo náhradníkem.

      

     Školní kolo Dějepisné olympiády 2020/2021

     V pondělí 7. 12. 2020 se konalo školní kolo další celostátní soutěže určené pro starší žáky, a to dějepisná olympiáda. Letošní ročník byl zaměřen na dobu barokní, zřejmě i jako reakce na letošní výročí bitvy na Bílé hoře v listopadu 1620, a nesl podtitul „Labyrintem barokního světa (1556–1781)“. Účast v této soutěži byla, podobně jako v olympiádě v českém jazyce, méně hojná. Na kvalitě dosažených výsledků se to však naštěstí neprojevilo. Letos psalo dějepisnou olympiádu 9 žáků, úspěšní řešitelé (dosažení alespoň 60% hranice celkového počtu bodů) byli tři.

     Vítězové:

     1.    Ela Haluzová, 9. A

     2.    Anežka Jordánová, 9. A

     3.    Nela Štěpánková, 9. A

     Do okresního kola automaticky postupuje vítěz, žáci na druhém a třetím místě podle bodového skóre ostatních účastníků z jiných škol.

     Gratulujeme všem soutěžícím obou olympiád, zvláště vítězům, k předvedeným výkonům a do okresního kola jim držíme palce.

     Mgr. Marie Benešová