• Pojďte cvičit, hrát si... - návod na plotu u školy.
    • Pojďte cvičit, hrát si... - návod na plotu u školy.

    • „U školičky maličko
     protáhneme tělíčko.
     Ručky, nožky chtějí pohyb
     chce to zkrátka vyhnat covid.
     Pojďme cvičit, hrát si, smát,
     svému špíčku sbohem dát!“

     Rozcvičku si pro vás připravily vychovatelky ŠD a AP - R. Kyseláková, J. Fialová a C. Dočkalová se třídou IZS („zdravotníků“).

   • Pozvěte si vědce do výuky
    • Pozvali jsme si vědce do online výuky

    • Dne 13. 4. 2021 nás v online hodině chemie navštívila paní Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

     Žáci 8. tříd měli v rámci výuky chemie trošku netradiční formu ONLINE vyučování, připojily se i asistenky pedagoga těchto tříd.

     Chválím žáky, že vydrželi skoro celé dvě hodiny udržet pozornost a kladli podnětné dotazy přímo vědkyni. 😊

     V úvodu je seznámila s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a s významným chemikem Jaroslavem Heyrovským, který získal Nobelovu cenu. Popovídali jsme si o historii chemie. Následně jsme navštívili virtuální laboratoř a udělali si pokus na elektrolýzu a pokovení různých materiálů. Žáci také dostali návody na provedení domácích pokusů.

     Odkaz na „On line hodinu pro osmáky ze ZŠ Nezamyslice“: http://www.3nastroje.cz/dokument.php?stav=view_detail&dokument=344

     Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

     Mgr. Anna Lovichová

   • Finanční gramotnost - krajské kolo
    • Finanční gramotnost – krajské kolo

    • V pondělí 29. března 2021 se konalo krajské kolo celostátní soutěže Finanční gramotnost, kam se probojovalo i naše družstvo.

     V krajském kole reprezentovaly naši školu dívky z 9. A - Petra Halouzková, Anežka Jordánová a Nela Štěpánková. K našemu údivu ale dívky nesoutěžily jen s družstvy z Olomouckého kraje, ale také s družstvy z kraje Jihomoravského, Moravskoslezského, Zlínského a kraje Vysočina.

     Soutěž se skládala ze dvou částí - z kreativního úkolu (ten děvčata zpracovávala předem a pracovala na něm také Ela Haluzová) a ze znalostního úkolu (otázky z oblasti finanční gramotnosti).

     Naše družstvo se umístilo na krásném 7. místě (ze všech pěti krajů). Do celostátního kola postupovala první čtyři družstva.

     Z Olomouckého kraje byla děvčata první a pro nás je toto družstvo také tím vítězným. 😊

     Gratuluji ke krásnému výsledku a děkuji všem čtyřem děvčatům za náročnou přípravu a také za skvělou reprezentaci naší školy.

     Mgr. Jarmila Krupičková

   • Dějepisná olympiáda
    • Krajské kolo Dějepisné olympiády kat. I. 

    • Ve středu 17. 3. se uskutečnilo krajské kolo Dějepisné olympiády kat. I. Krajské kolo, které se konalo stejně jako okresní kolo distanční formou, organizovalo Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov.

     Naši školu reprezentovala žákyně 9. A - Anežka Jordánová, která se do krajského kola nominovala svým skvělým 3. místem v kole okresním.

     V krajském kole se rozhodně neztratila a v tvrdé konkurenci převážně gymnázií obsadila 17. místo.

     Anežce gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů

     v dalších soutěžích.

     Mgr. Marie Benešová

   • „Rozsviť to do modra“ u nás ve škole - aktualizace
    • „Rozsviť to do modra“ u nás ve škole - aktualizace

    • Žáci školy se připojili ke Světovému dni autismu, který připadá na 2. dubna, a rozsvítili se do modra. Touto formou tak alespoň symbolicky podpořili mnoho lidí i mezi námi, kteří se s touto poruchou potýkají. Děkujeme, že nejste lhostejní!

     za ŽP Jana Kocourková

      

     Výsledek výzvy „Rozsviť to do modra“

     Ke dni 14. dubna se na plotě naší školy třepotalo 119 stužek. S radostí tedy oznamuji, že limit byl splněn a všechny děti obdrží drobnou modrou odměnu.

     Rozdělení odměn proběhne přes třídní učitele.

     Děkuji všem, kteří se zapojili - příští rok můžeme společně letošní hranici pokořit 😉!

     za ŽP Jana Kocourková

   • Biologická olympiáda - školní kolo
    • Biologická olympiáda - školní kolo

    • Dne 29. 3. proběhlo školní kolo biologické olympiády. Zúčastnilo se dohromady 39 žáků ve dvou kategoriích (Kategorie D: 6.-7. třída; Kategorie C: 8.- 9. třída).

     Téma letošního ročníku bylo stejně jako loni „Těžký život ve vodě“.

     Soutěž se již tradičně skládala ze tří částí: test, poznávání organismů a laboratorní úkol. Žáci byli velice šikovní a zhostili se zadaných úkolů s vervou.

     Mladší žáci si vyzkoušeli, jak fungují některé fyzikální jevy v praxi a ověřili si znalosti fyzikálních jevů jako je např. hustota a vztlaková síla. Pozorovali chování vejce ve sladké a slané vodě a tím si dokázali mezipředmětové vztahy mezi biologií, chemií a fyzikou.

     Starší žáci so ověřili skupenství vody a obsah rozpustných látek. Zjišťovali druh vody podle odparku.

      

     Umístění:

     KATEGORIE D (6.-7.)

     1. místo: Bártová Simona (7. B)

     2. místo: Kyselák Filip (7. A)

     3. místo: Rundtová Marie (7. B)

      

     KATEGORIE C (8.-9.)

     1. místo: Jančeková Barbora (8. A)

     2. místo: Štěpánková Nela (9. A)

     3. místo: Záhorová Natálie (8. A)

      

     Všem zúčastněným děkujeme za skvěle odvedenou práci a „obětování“ volného času i v této nelehké době. A umístěným gratulujeme.

     Děvčata z prvních míst postupují do KRAJSKÉHO kola soutěže (termín bude upřesněn).


     Mgr. Anna Lovichová

   • Velikonoční tvoření dětí
    • Velikonoční tvoření dětí

    • Většina lidí považuje jaro za nejkrásnější roční období, kdy vše kvete a zelená.

     Nalaďte se s námi na jarní vlnu. :)   

     A. Sovadinová, M. Burová

      

      

     „Krása tkví v oku pozorovatele."

     William Shakespeare

      

      

   • Konference historických osobností v 8. A
    • Konference historických osobností v 8. A

    • Také třída 8.A uspořádala online konferenci světových historických osobností. Na konferenci se připojily nejvýznamnější osobnosti světových dějin ze všech možných oborů lidského působení a z nejrůznějších historických období. Na přiloženém plakátu můžete vidět naše nejvýznamnější hosty, mezi kterými byli například královna Kleopatra VII., československá poslankyně doktorka Milada Horáková, americký novinář a spisovatel Mark Twain nebo první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Akce byla velice zdařilá a my děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

     Mgr. Zuzana Vránová