• Čarodějnický rej ve školní družině
    • Čarodějnický rej ve školní družině

    • V posledním dubnovém týdnu jsme si v 1., 3. a 4. oddělení školní družiny připomněli den, kdy se dle starého pohanského zvyku loučíme se zimou a vítáme jaro. A zároveň si připomínáme smutnou historii upalování domnělých čarodějnic.

     Děti proto absolvovaly čarodějnickou stezku, kde musely splnit 14 úkolů a zapojit svůj um, ať už se jedná o bystrou mysl, či fyzickou zdatnost, například jak se správně nasedá na lopatu nebo létající koště.

     Děti samozřejmě všechny úkoly hravě zvládly a odměnou jim byl dobře opečený buřtík.

     Některé z dětí mnohé podobizny čarodějnic ztvárnily i štětcem a barvami na papír.

           Vychovatelky Zuzana Kvintová, Kateřina Dostálíková, Monika Jiráková a Iva Friedbergová

   • Pyžamová párty ve školní družině
    • Pyžamová párty ve školní družině

    • V pátek 22. dubna jsme si ve 4. oddělení školní družiny zpříjemnili odpoledne plné her převlečením do pyžamek…

     Všechny děti pojaly určený dress code velice zodpovědně. Nechyběly tak i papuče či župánky, polštářky nebo oblíbené plyšové hračky na spaní. Hry jsme zahájili hrou na židličky, při které jsme se hezky zahřáli. Poté jsme hráli hry se slovy a texty z dětských knížek, které si děti měly donést.

     V další části odpoledne jsme se osvěžili exotickými dětskými drinky, které nám připravila starší děvčata ze školní družiny a párty jsme ukončili hádankami melodií a ukázek z večerníčků a pohádkovým kvízem.

     Vychovatelka Iva Friedbergová

   • McDonald´s Cup - okresní kolo
    • McDonald´s Cup - okresní kolo

    • Dne 26. a 27. dubna 2022 proběhlo v Prostějově okresní kolo (kategorie B) fotbalového turnaje McDonald´s Cup žáků prvního stupně.

     Družstvo starších žáků ve složení Josué Dirda, Lukáš Musil, Amálie Králová, Matyáš Surala, Jakub Dvořák, Jakub Zelinka, Martin Oulehla, Lukáš Janček, Daniel Trněný a Pavel Srneček se umístilo na skvělém druhém místě.                         

     Družstvo mladších žáků ve složení Tobiáš Nešpůrek, Martin Cyprián, Mikuláš Hýsek, Štěpán Král, Šimon Klvač, Matyáš Klvač, Radim Hrdý, Michal Kroupa, Jaroslav Josef Polášek, David Šinál a Kamil Málek se umístilo na fantastickém prvním místě.

     Obě naše družstva postupují do okresního finále.                                                      

     Všem zúčastněným děkujeme a velké poděkování patří také trenérům panu Hýskovi, panu Královi, paní asistentce Kateřině Dostalíkové a také vedoucímu akce panu učiteli Mgr. Sloukovi.

   • Soutěž Finanční gramotnost – krajské kolo
    • Soutěž Finanční gramotnost – krajské kolo

    • V krajském kole „Soutěže Finanční gramotnost“ se s ostatními týmy utkalo družstvo deváťáků ve složení Karel Bartolšic (9. A), Adéla Hanáčková (9. A) a Dominik Žampach (9. B).

     Krajské kolo bylo velmi náročné, mělo několik částí. První částí bylo zpracování případové studie a videa na zadané téma. Druhou částí bylo složení znalostního písemného testu z oblasti finanční gramotnosti, které se konalo 24. března. 

     Poslední fází krajského kola byly ústní obhajoby 3 nejúspěšnějších prezentací z každého kraje v příslušné kategorii. Naši žáci postoupili s nejlepším výsledkem v kraji a v pátek 6. dubna přes platformu TEEMS ústně prezentovali svou studii a odpovídali na otázky hodnotící komise, která byla složena ze zástupců organizátora, partnerů soutěže (Česká spořitelna, a.s. a ZFP akademie, a.s.), Ministerstva Financí ČR a České národní banky.

     Naše družstvo zvítězilo a postupuje do celostátního kola, které se bude konat 29. 4. 2022 v budově ČNB v Praze.

     Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Budeme jim držet palce v celostátním kole!

     Mgr. Jarmila Krupičková

   • Ukliďme Česko
    • Ukliďme Česko

    • Akce Ukliďme Česko se na naší škole stala již pěknou tradicí. Jako každý rok se na ni děti těší. Letos nám krásně vyšlo i počasí. Akce se zúčastnilo celkem 10 tříd (5.-9. ročníky) se svými třídními učiteli. Akce je báječnou příležitostí, jak stmelovat kolektiv ve třídě a zároveň udělat něco dobrého pro Nezamyslice a jejich nejnavštěvovanější lokality (nádraží, biokoridor Mokroš, dětské hřiště, ...), pro okolí (Dřevnovice, Tištín, Mořice) a přilehlé cyklostezky. Za aktivní účast na akci děkujeme a budeme se těšit zase příště.

     Mgr. Anna Lovichová

   • Okresní kolo soutěže Zlatý list
    • Okresní kolo soutěže Zlatý list

    • Dne 21. dubna 2022 byla vyslána družstva mladších žáků (Dosoudilová E., Halousková D., Žampach T. ze 6.A a Křepelka J, Halouzková T., Přibylová E. ze 6.B) a starších žáků (Jordánová N., Štěpánková I. ze 7.A, Cypriánová L. z 8.A a Doležel J., Mucha J. Bártová S. z 8.B) na soutěž Zlatý list 2022. Soutěž má přírodovědný charakter. Během 3 km procházky vitčickým lesem plnily hlídky různé úkoly, od ochrany přírody po poznávání přírodnin a živočichů.

     Starší družstvo vyhrálo 1. místo a postupují do krajského kola konané 25. května 2022.

     Děkujeme za reprezentaci školy a za krásné umístění!

     Mgr. Anna Lovichová

   • Prváčci ŠD v knihovně - 11. 4. 2022
    • Prváčci ŠD v knihovně - 11. 4. 2022

    • Nevlídné jarní počasí využily děti z 5. a 6.oddělení školní družiny k návštěvě knihovny v Nezamyslicích.

     Pro některé z nich to byla první návštěva knihovny vůbec, a tak se děti ihned po seznámení s knihovním řádem vrhly snad na všechny žánry.

     Usadili jsme se do křesel a nejenže se něco málo přečetlo, ale hlavně se prohlíželo. :-)

                                                                                 Renata Kyseláková a Jana Fialová

   • Noc s Andersenem
    • Noc s Andersenem

    • V pátek 1. dubna proběhla v naší škole oblíbená akce Noc s Andersenem. Prvňáčci, třeťáci a žáci 5. A vyměnili své pohodlné postýlky za karimatky a spacáky, aby přespali ve svých třídách.

     Paní učitelky si pro ně připravily hravé úkoly zaměřené na podporu čtení, kvůli kterému tahle akce probíhá nejen v České republice. Nezapomněly ani na hledání pokladu nebo stezku odvahy po ztemnělé chodbě školy.

     Maminky přichystaly občerstvení, které přišlo k chuti nejen na večeři. Před spánkem následovalo čtení z vlastních knih, kreslená pohádka H. Ch. Andersena i čtení na dobrou noc paní učitelkou.

     Přestože spáči zalehli v náručí se svými plyšovými mazlíky, pod dojmem prostředí a zážitků usínali v pozdních hodinách. Tím náročnější bylo ranní probuzení. Ale společná snídaně všechny vytáhla z pelíšku a v osm hodin se vydali do náručí svých rodičů.

                                                  P. Sedláková, E. Vlčová, M. Oralová, M. Horáková, T. Indráková