• od roku 2021 a dále
      • Rozšiřujeme výuku o 3D TISK

       Rozšiřujeme výuku o 3D TISK

       V rámci předmětů informatika a člověk a svět práce budeme děti seznamovat s nejmodernější technikou tisku. Škola již vlastní 3D tiskárnu, kterou získala v rámci projektu na podporu polytechnecké výchovy ve školách.

     • od roku 2021 a dále
      • Zavádíme ROBOTIKU

       Zavádíme ROBOTIKU

       V rámci podpory polytechniky podporujeme rozvoj logického myšlení pomocí nejmodernějších technologií. V rámci EU projektu jsme získali programovatelné ROBOTy, se kterými budou děti pronikat do tajů ovládání přístrojů jednoduchými příkazy. Budou se učit sestavovat jednoduché programy a řešit problémové úlohy v rámci klubu robotiky a programování.

     • od září 2021 a dále
      • ADAPTAČNÍ pobyty pro nové kolektivy

       ADAPTAČNÍ pobyty pro nové kolektivy

       Krátké pobyty v přírodě pro 5. či  6. ročník pro lepší vytváření mezilidských vztahů ve třídě. Pro daný věk je to zlomové období při přechodu na další stupeň ZŠ a také se seznamuj s novým třídním učitelem a novými spolužáky z okolních škol.

     • září - říjen 2022
      • PROJEKT ECOLOGIC

       PROJEKT ECOLOGIC

       Ve školním roce 2022 - 2023 v měsících září až říjen na 6 týdnů přijedou do školy 2 stážisté ze zahraničí. V rámci ekologického projektu budou celou dobu rozvíjet mezi žáky komunikaci v anglickém jazyku. 
       Budou přítomni nejen ve výuce, nýbrž sdílet i volný čas dětí po vyučování. Děti budou mít možnost poznat nejen kulturu a obyvatele jiné země, ale ukázat cizincům náš život a přitom procvičovat jazykové dovednosti.