• PŘÍSPĚVKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
    • PŘÍSPĚVKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

    • 07.09.2022 14:13
    • Vážení rodiče,

     prosíme o uhrazení následujících příspěvků, odhlasovaných na rodičovských schůzkách 6. 9. 2022 pro 1. pololetí

     - Příspěvek na hygienické potřeby 150 Kč

     - Záloha na divadelní představení pro 1. pololetí 500 Kč

     - Příspěvek do pokladny KPŠ 350 Kč

     Částku prosím uhraďte do 30. 9. 2022.

     Vyúčtování zálohy za divadelní představení, KPŠ a hygienu jsou k nahlédnutí u třídních učitelek nebo u zástupce ředitele pro MŠ. 

     Děkujeme za spolupráci!

    • více
    • Vážení rodiče,
    • Vážení rodiče,

    • 05.09.2022 19:55
    • z hygienických důvodů není dovoleno při oslavách narozenin donášet dětem dorty pečené doma či jiné výrobky doma upravované. Pokud děti chtějí kamarádům něco přinést, musí to být sladkosti BALENÉ. 

     Dále z bezpečnostních důvodů prosím nedávejte dětem tvrdé bonbony a žvýkačky. Pokud má dítě při příchodu do MŠ v puse žvýkačku, dbejte na to, aby ji před vstupem do třídy vyplivlo

                                    Děkujeme za spolupráci!

    • více
    • INFORMACE PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ
    • INFORMACE PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ

    • 29.08.2022 06:46
    • Děti budou pro pobyt v MŠ potřebovat:

     - papuče
     - oblečení do třídy + náhradní oděv včetně spodního prádla a ponožek
     - tepláková souprava a tenisky pro pobyt na školní zahradě
     - pyžamko

     VŠECHNY VĚCI ŘÁDNĚ PODEPSANÉ A ULOŽENÉ V TAŠKÁCH VE SKŘÍŇCE (zvlášť věci na zahradu a zvlášť věci do třídy)
    • více
    • PRAVIDLA VSTUPU DO MŠ:
    • PRAVIDLA VSTUPU DO MŠ:

    • 29.08.2020 20:43
    • - Vstup rodičů do mš je povolen pouze do vstupní haly a šaten. V prostorech MŠ se pohybujte jen po nezbytně nutnou dobu. Do tříd nevstupujte.

     - Pro kontakt s učitelkou využijte telefon za vstupními dveřmi.

     - Dítě bude přijato jen zcela zdravé! Pokud dítě trpí alergickými respiračními projevy, je nutné tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. V opačném případě nebude dítě přijato.

     DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

    • více