• AKTUALITY školní rok 2021/2022

    • Informace pro rodiče:

      

      

     POKYNY PRO RODIĆE

     • nevstupovat do prostor jídelny

     • nahlašování dětí přes internet: stravovnams@seznam.cz , sms zprávu na telefonním čísle 732248971

     • děti nahlašovat i odhlašovat nejpozději  do 7:00 hod.

     • placení stravného na účet

     • sledovat informace na stránkách školy- stravovny mš

     • případné dotazy řešit telefonicky : 732248971

      

     Masarykova základní škola a mateřská škola

      školní jídelna při MŠ

     1.máje 461

     798 26 Nezamyslice

      

     Finanční norma a placení stravného

     V důsledku změny vyhlášky 107/2005 Sb.,o školním stravování, dochází od 1.9.2021, k úpravě finančních limitů na nákup potravin a tím zvýšení ceny stravného.

     Strávníci 3-6- let

     celodenní strava                                          polodenní strava

     přesnídávka           9 Kč                                         přesnídávka 9 kč

     oběd                      20 Kč                                        oběd             20 kč

     svačina                   9 Kč

     celkem                 38 Kč                                                celkem  29 kč

      

     Strávníci 7-10 let

     celodenní strava                                        polodenní strava

     přesnídávka                  10 Kč                                přesnídávka 10 kč

     oběd                               22 Kč                                oběd              22 kč           svačina                            9 Kč

     celkem                          41 Kč                                         celkem 32 kč

      

     U ceny oběda jsou započítány 4,- Kč na pitný režim.

      

     Dospělí oběd 36 Kč

     Ceny zůstanou v platnosti do příští kalkulace

     s přihlédnutím k plnění spotřebního koše a cenám potravin

     Bohuslava Novotná

                vedoucí stravovny            

     V Nezamyslicích 27.8.2021

      

     Vážení rodiče,

     v současné době je možné platit stravné a školné mateřské školky

     na daný měsíc na účet uvedený na stránkách školy.

     pro zasílání stravného a školného MŠ:  2900986740/2010

     Variabilní symbol pro stravné v MŠ: 32408
      

     Variabilní symbol pro školné v MŠ: 60903
      

     Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

     Prosím o dodržení termínu platby , vždy k 15.dni  v měsíci (např. 15.9., 15.10.,15.11. atd.)

     Stravné je u  dětí 798,- kč, školné 240 ,- kč, celodenní strava.

     Stravné je u  dětí 609,- kč, školné 240 ,- kč, polodenní strava.

     Stravné u předškolních dětí  798,- Kč bez školného, celodenní strava.

     Stravné je u  dětí 609,- kč, bez školného polodenní strava.

     Stravné u dětí, které mají odklad  školní docházky   861,- kč, celodenní strava.  Stravné u dětí, které mají odklad  školní docházky     672,- kč, celodenní strava.

     Veškeré případné dotazy odpovím na mailu

                                                            stravovnams@seznam.cz

     Přeplatek školného a stravného bude vrácen v září při vyúčtování.