• AKTUALITY školní rok 2022/2023

    • Finanční norma a placení stravného

     V důsledku velkého zvýšení cen potravin,dochází od 1.3.2023, k úpravě finančních limitů na nákup potravin a tím zvýšení ceny stravného.

     Strávníci            3-6- let celodenní strava                          polodenní strava

                                 přesnídávka 11 Kč                                   přesnídávka 11 kč

                                 oběd             25 Kč                                   oběd             25 kč

                                 svačina        10 Kč

     celkem celodenní strava        46 Kč                                   celkem         36 kč

      

     Strávníci             7-10 let celodenní  strava                       strava polodenní

                                  přesnídávka  11 Kč                                 přesnídávka 11 kč

                                 oběd               28 Kč                                 oběd              28kč

                                 svačina          10 Kč

     celkem celodenní strava          49 Kč                                celkem            39 kč

     včetně ceny za pitný režim.

     Stravné je u  dětí 920,- kč, přeškoláci, celodenní strava.
     Stravné je u  dětí 720,- kč, přeškoláci, polodenní strava.
     Stravné je u  dětí 920,- kč, školné 240 ,- kč, celodenní strava.
     Stravné je u  dětí 720,- kč, školné 240 ,- kč, polodenní strava.
     Stravné u předškolních dětí , které mají odklad 
     980,- Kč bez školného, celodenní strava
     780,- kč, bez školného polodenní strava.

     Ceny zůstanou v platnosti do příští kalkulace s přihlédnutím k plnění spotřebního koše a cenám potravin

     POKYNY PRO RODIĆE

     stravné a školné mateřské školky

     na daný měsíc na účet uvedený na stránkách školy.

     pro zasílání stravného a školného MŠ:  2900986740/2010

     Variabilní symbol pro stravné v MŠ: 32408 

     Variabilní symbol pro školné v MŠ: 60903

      Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

     Prosím o dodržení termínu platby , vždy k 15.dni  v měsíci (např. 15.9., 15.10.,15.11. atd.)

     Veškeré případné dotazy odpovím na mailu

                                                            stravovnams@seznam.cz

     Přeplatek školného a stravného bude vrácen v září při vyúčtování.