• AKTUALITY školní rok 2022/2023

    • Informace pro rodiče:

     Źádáme rodiče, aby nahlásili  děti ke stravě na zítřejší den.

     Děti , které chodí do školky již nyní, v přípravném týdnu, není potřeba znovu nahlašovat. Děkuji


     Žádáme rodiče dětí, které ukončily docházku v mateřské školce, aby si zrušili trvalý příkaz na platby stravného.

     Stravné a školné na měsíc září uhraďte do konce srpna, na měsíc říjem platbu do 15.9.2022.


     Finanční norma a placení stravného


     V důsledku zvýšení cen potravin, dochází od 1.9.2022,

     k úpravě finančních limitů na nákup potravin a tím zvýšení ceny stravného.


     Strávníci 3-6- let

     celodenní strava                                            polodenní strava

     přesnídávka   10 Kč                                      přesnídávka 10 kč

     oběd                22 Kč                                                   oběd 22 kč

     svačina          10 Kč

     celkem           42 Kč                                                celkem 32 kč     Strávníci 7-10 let

     celodenní strava                                           polodenní strava

     přesnídávka    11 Kč                                    přesnídávka 11 kč

     oběd                 24 Kč                                    oběd              24kč

     svačina            10 Kč

     celkem            45 Kč                                     celkem         35 kč


     včetně ceny za pitný režim.


     Ceny zůstanou v platnosti do příští kalkulace

     s přihlédnutím k plnění spotřebního koše a cenám potravin

                                                                                                   Bohuslava Novotná

                                                                                                   vedoucí stravovny

                                                                                                   MŠ Nezamyslice      

     POKYNY PRO RODIĆE

       

       stravné a školné mateřské školky

      na daný měsíc na účet uvedený na stránkách školy.

      pro zasílání stravného a školného MŠ:  2900986740/2010

      Variabilní symbol pro stravné v MŠ: 32408 

      Variabilní symbol pro školné v MŠ: 60903

       Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

      Prosím o dodržení termínu platby , vždy k 15.dni  v měsíci (např. 15.9., 15.10.,15.11. atd.)

      Stravné je u  dětí     840,- kč, školné 240 ,- kč, celodenní strava.

      Stravné je u  dětí     640,- kč, školné 240 ,- kč, polodenní strava.

      Stravné u předškolních dětí    840,- Kč bez školného, celodenní strava.

      Stravné je u  dětí                          640,- kč, bez školného polodenní strava.

      Stravné u dětí, které mají odklad  školní docházky  900,- kč, celodenní strava.  Stravné u dětí, které mají odklad  školní docházky  700,- kč, celodenní strava.

      Veškeré případné dotazy odpovím na mailu

                                                             stravovnams@seznam.cz

      Přeplatek školného a stravného bude vrácen v září při vyúčtování.