• AKTUALITY školní rok 2022/2023

    • Potvrzení na daně o zaplaceném školkovném

     je k vyzvednutí od dnešního dne v jednotlivých třídách.

     Novotná

      

     Finanční norma a placení stravného

      

     V důsledku zvýšení cen potravin, dochází od 1.9.2022,

     k úpravě finančních limitů na nákup potravin a tím zvýšení ceny stravného.

      

     Strávníci 3-6- let

     celodenní strava                                            polodenní strava

     přesnídávka   10 Kč                                      přesnídávka 10 kč

     oběd                22 Kč                                                   oběd 22 kč

     svačina          10 Kč

     celkem           42 Kč                                                celkem 32 kč

      

      

     Strávníci 7-10 let

     celodenní strava                                           polodenní strava

     přesnídávka    11 Kč                                    přesnídávka 11 kč

     oběd                 24 Kč                                    oběd              24kč

     svačina            10 Kč

     celkem            45 Kč                                     celkem         35 kč

      

     včetně ceny za pitný režim.

      

     Ceny zůstanou v platnosti do příští kalkulace

     s přihlédnutím k plnění spotřebního koše a cenám potravin

      

                                                                                                   Bohuslava Novotná

                                                                                                   vedoucí stravovny

                                                                                                   MŠ Nezamyslice

      

      

      

     POKYNY PRO RODIĆE

      

      stravné a školné mateřské školky

     na daný měsíc na účet uvedený na stránkách školy.

     pro zasílání stravného a školného MŠ:  2900986740/2010

     Variabilní symbol pro stravné v MŠ: 32408 

     Variabilní symbol pro školné v MŠ: 60903

      Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

     Prosím o dodržení termínu platby , vždy k 15.dni  v měsíci (např. 15.9., 15.10.,15.11. atd.)

     Stravné je u  dětí     840,- kč, školné 240 ,- kč, celodenní strava.

     Stravné je u  dětí     640,- kč, školné 240 ,- kč, polodenní strava.

     Stravné u předškolních dětí    840,- Kč bez školného, celodenní strava.

     Stravné je u  dětí                          640,- kč, bez školného polodenní strava.

     Stravné u dětí, které mají odklad  školní docházky  900,- kč, celodenní strava.  Stravné u dětí, které mají odklad  školní docházky  700,- kč, celodenní strava.

     Veškeré případné dotazy odpovím na mailu

                                                            stravovnams@seznam.cz

     Přeplatek školného a stravného bude vrácen v září při vyúčtování.