• Florbalový kr. - mladší žáci

    • CO JE FLORBAL

     Florbal je halový kolektivní sport, jenž se hraje na hřišti o rozměrech 40 x 20 m, na kterém je položen umělý či dřevěný povrch. V jednom okamžiku se na hřišti nachází maximálně pět hráčů a brankář v každém týmu. Florbal se hraje s umělohmotnými holemi (florbalkami) a velmi lehkým míčkem. Brankářům je zakázáno používat hůl.

     Hlavním cílem hry je vstřelit více branek než soupeř. Hrací čas je 3 x 20 minut měřených efektivně (čistý čas).

     Děti mohou hrát na meším hřišti s menším počtem hráčů a kratší dobu.

     Je povolen jen určitý tělesný kontakt, díky čemuž je florbal velmi bezpečným a divácky atraktivním sportem s mnoha vstřelenými brankami během jediného utkání.

     Florbal je rychlý a zábavný sport s obdivuhodnou rychlostí rozvoje. Od založení Mezinárodní florbalové federace (IFF) se florbal rozšířil do celého světa a je nyní hrán ve více než 80 zemích, z nichž 66 je členem IFF. Nejvíce hráčů se koncentruje v Severní Evropě, Švýcarsku a České republice, avšak nemalá část florbalistů je k nalezení po celém světě. Florbal se hraje v celé Evropě, Asii, Austrálii, Severní Americe, Africe a stále se rozšiřuje do dalších zemí.

     Přestože florbal začal být v zahraničí pro elitní hráče profesionálním, je stále sportem dostupným pro všechny. Největšími
     výhodami jsou nenáročnost pro začátečníky, relativně malá finanční náročnost a fascinující rychlost hry. Proto nabral největší popularitu mezi mladými sportovci.

     Florbal si také vytvořil svou vlastní subkulturu zahrnující styl oblékání s množstvím doplňků praktických pro jeho provozování. Florbal je také jedním z mála sportů, který je od počátku mužským i ženským sportem a rovnost pohlaví si nadále zachovává jako jednu ze svých největších předností.

      

     - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/co-je-florbal#sthash.1Vh0xn5U.dpuf

     Zdroj informací: www.ceskyflorbal.cz

      


     ZAMĚŘENÍ KROUŽKU V NEZAMYSLICÍCH

     Kroužek pro začátečníky je zaměřen na získání základních sportovních návyků s přihlédnutím florbalovým potřebám (koordinace pohybu, všeobecná sportovní průprava, základní návyky v týmových sportech).

     Kroužek slouží především pro nováčky od 9 - 11 let. Maximální kapacita je 20 hráčů.

     Náplní tréninku jsou: pohybové hry, fyzické a atletické dovednosti, získání citu při hře s florbalovou holí, vedení míčku a hlavně vytvoření pozitivního vztahu ke sportu.

     Pro hráče jsou organizovány alespoň dvakrát do roka florbalové turnaje. Trénink vede trenér s licencí D (mládežnický florbal). Trenér je dlouholetým sportovcem a pedagogem.